(IS) 2 Thessalonians 1 : 1 Pavao i Silvan i Timotej crkvi Solunjana u Bogu Ocu našemu i Gospodinu Isusu Kristu.
(IS) 2 Thessalonians 1 : 2 Milost vam i mir od Boga Oca našega i Gospodina Isusa Krista!
(IS) 2 Thessalonians 1 : 3 Dužni smo svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo, kao što dolikuje, jer raste vrlo vjera vaša, i množi se ljubav svakoga vas među vama,
(IS) 2 Thessalonians 1 : 4 Tako da se mi sami hvalimo vama u crkvama Božjim zbog vaše strpljivosti i vjere u svima vašim progonima i nevoljama koje podnosite.
(IS) 2 Thessalonians 1 : 5 Za znak pravednoga suda Božjega, da budete dostojni kraljevstva Božjega za koje i trpite.
(IS) 2 Thessalonians 1 : 6 Jer je doista pravedno u Boga, da uzvrati muku onima koji vas muče.
(IS) 2 Thessalonians 1 : 7 A vama koje muče, pokoj s nama, kad se objavi Gospodin Isus s neba s anđelima sile svoje,
(IS) 2 Thessalonians 1 : 8 U ognju plamenim, kad će dati osvetu onima, koji ne poznaju Boga, i koji ne slušaju evanđelja Gospodina našega Isusa Krista;
(IS) 2 Thessalonians 1 : 9 Koji će trpjeti kaznu, propast vječnu, odbačeni od lica Gospodnjega i od slave sile njegove.
(IS) 2 Thessalonians 1 : 10 Kad dođe u onaj dan da se proslavi u svetima svojim i divan da bude u svima, koji vjerovaste; jer se je primilo svjedočanstvo naše među vama.
(IS) 2 Thessalonians 1 : 11 Zato se i molimo svagda za vas, da vas Bog naš učini dostojnima zvanja, i ispuni svaku radost dobrote i djelo vjere u sili.
(IS) 2 Thessalonians 1 : 12 Da se proslavi ime Gospodina našega Isusa Krista u vama i vi u njemu, po milosti Boga našega i Gospodina Isusa Krista.