(IS) Leviticus 1 : 1 Gospod pozva Mojsija i zapovjedi mu iz Šatora sastanka:
(IS) Leviticus 1 : 2 "Govori sinovima Izraelovim ovu odredbu: Ako hoćete Gospodu prinijeti žrtvu od stoke, onda prinesite žrtvu od goveda ili ovaca.
(IS) Leviticus 1 : 3 Tko hoće prinijeti žrtvu paljenicu od goveda, mora žrtvovati mušku, bez pogrješke životinju; neka je donese pred ulaz u Šator sastanka, da se dopane Gospodu.
(IS) Leviticus 1 : 4 Neka položi ruku na glavu žrtvi paljenici; tako će mu se milostivo primiti i pomirenje mu pribaviti.
(IS) Leviticus 1 : 5 Onda neka zakolje junca pred Gospodom. Sinovi Aronovi, svećenici, neka prinesu krv i neka krvlju poškrope unaokolo žrtvenik, koji stoji na ulazu u Šator sastanka.
(IS) Leviticus 1 : 6 Neka odere žrtvu paljenicu i neka je rasiječe na dijelove svoje.
(IS) Leviticus 1 : 7 Sinovi svećenika Arona neka nalože oganj na žrtveniku i neka metnu drva na oganj.
(IS) Leviticus 1 : 8 Onda neka sinovi Aronovi, svećenici, polože komade zajedno s glavom i salom na drva, što su naslagana na ognju na žrtveniku.
(IS) Leviticus 1 : 9 Drob i noge neka opere u vodi; onda neka svećenik spali sve zajedno na žrtveniku kao žrtvu paljenicu, kao žrtvu ognjenu na ugodni miris Gospodu.
(IS) Leviticus 1 : 10 Ako netko prinese kao žrtvu paljenicu sitnu stoku, ovce ili koze, neka žrtvuje mušku, bez pogrješke životinju.
(IS) Leviticus 1 : 11 Neka je zakolje pred Gospodom na sjevernoj strani žrtvenika; a sinovi Aronovi, svećenici, neka poškrope krvlju žrtvenik unaokolo.
(IS) Leviticus 1 : 12 Neka je rasiječe na dijelove njezine, i svećenik neka ih položi zajedno s glavom i salom na drva, što su naslagana na ognju i na žrtveniku.
(IS) Leviticus 1 : 13 A drob i noge neka opere. Nato neka svećenik sve zajedno prinese i spali na žrtveniku kao žrtvu paljenicu, kao žrtvu ognjenu na ugodni miris Gospodu.
(IS) Leviticus 1 : 14 Ako netko prinese Gospodu kao žrtvu paljenicu ptice, neka žrtvuje grlice ili golube.
(IS) Leviticus 1 : 15 Svećenik neka životinju donese na žrtvenik, neka joj zaokrene vratom i spali je na žrtveniku; a krv neka istisne žrtveniku sa strane.
(IS) Leviticus 1 : 16 Neka joj izvadi volju s njezinom sadržinom i baci je pokraj žrtvenika prema istoku na pepeljinjak.
(IS) Leviticus 1 : 17 Potom neka životinji razdre krila, a da ih ne otrgne. Onda svećenik neka je spali na žrtveniku na drvima, što su naslagana na ognju, kao žrtvu paljenicu, kao žrtvu ognjenu na ugodni miris Gospodu."