(IS) Esther 1 : 1 Bilo je u dane Ahasvera, onoga Ahasvera, koji je vladao od Indije do Etiopije nad što dvadeset i sedam pokrajina.
(IS) Esther 1 : 2 Kad je kralj Ahasver sjedio na svojemu kraljevskom prijestolju u prijestolnici Susi,
(IS) Esther 1 : 3 Treće godine vladanja svojega učini gozbu svima svojim knezovima i činovnicima, na kojoj se nađoše kod njega vojni zapovjednici Perzijanaca i Medijaca s službenicima i upraviteljima pokrajinskim.
(IS) Esther 1 : 4 Pritom je pokazivao svoje bogatstvo, svoju kraljevsku slavu, svoju sjajnu veličinu mnogo dana, sto i osamdeset dana.
(IS) Esther 1 : 5 Kad su bili završeni ovi dani, učini kralj i svemu narodu, što ga je bilo u Susi, od velikoga do maloga, svečanu gozbu za sedam dana u trijemu vrta, što je ležao do palače kraljevske.
(IS) Esther 1 : 6 Zavjese od bijela pamuka i ljubičasta skerleta bili su obješeni vrpcama od finoga lana i crvena grimiza o karikama srebrnim na stupovima mramornim. Na podu, koji je bio od alabastera, bijela i tamna mramora i od sedefa kamena stajali su zlatni i srebrni jastuci za počinak.
(IS) Esther 1 : 7 Piće se davalo u sudovima zlatnim. Svaki je sud bio različan od drugoga. Vina je bilo izobilja po darežljivosti kraljevoj.
(IS) Esther 1 : 8 I po naputku kraljevu nitko se nije smio nagoniti na piće, jer je kralj bio zapovjedio svima kućnim upraviteljima svojim, da svakome puste na volju.
(IS) Esther 1 : 9 I kraljica Vaštija učini svečanu gozbu za žene u palači kralja Ahasvera.
(IS) Esther 1 : 10 Sedmi dan, kad se je bio kralj razveselio od vina, zapovjedi on sedmorici dvorana Mehumanu, Bizeti, Harboni, Bigti, Abagti, Zetaru i Karkasu, koji su dvorili pred kraljem Ahasverom,
(IS) Esther 1 : 11 Neka dovedu kraljicu Vašti pred kralja pod kraljevskom krunom, da pokaže narodima i knezovima ljepotu njezinu, jer je bila sjajna pojava.
(IS) Esther 1 : 12 Ali kraljica Vaštija ne htjede se pojaviti na zapovijed kraljevu, koju joj donesoše dvorani. Zato se kralj vrlo razgnjevi, i gnjev se njegov raspali u njemu.
(IS) Esther 1 : 13 Tada upita kralj mudrace, koji su se razumjeli u povijest, jer je kralj običavao predlagati sve svoje stvari vještacima u zakonu i pravu,
(IS) Esther 1 : 14 Koji su mu bili najbliži, a to su bili Karsena, Setar, Admata, Taršiš, Mares, Marsena i Memukan, sedam uglednih Perzijanaca Medijaca, koji su imali slobodan pristup kralju i prvo mjesto u kraljevstvu.
(IS) Esther 1 : 15 On ih upita: "Kako se mora po zakonu postupati s kraljicom Vašti, jer nije učinila, što je zapovjedio kralj Ahasver preko dvorana?"
(IS) Esther 1 : 16 Memukan odgovori kralju i knezovima: "Nije samo kralju skrivila kraljica Vaštija, nego i svima knezovima i narodima, koji stanuju u pokrajinama kralja Ahasvera.
(IS) Esther 1 : 17 Za ponašanje kraljičino doznat će sve žene, i one će prezirati muževe svoje, kad se pripovjedi: Kralj je Ahasver zapovjedio kraljici Vaštiji, da dođe pred njega, a ona nije došla.
(IS) Esther 1 : 18 Od onoga će dana kneginje perzijske i medijske, koje čuju, kako se je ponijela kraljica, tako se ponašati prema svima knezovima kraljevim. Tako neće biti kraja prkosu i svađi.
(IS) Esther 1 : 19 Ako je ugodno kralju, neka izda nepromjenljivu odredbu kraljevsku i neka je unese u zakonik Perzijanaca i Medijaca Vašti se ne smije više pojaviti pred kraljem Ahasverom. Njezinu čast kao kraljice daje kralj drugoj, koja je bolja od nje.
(IS) Esther 1 : 20 Kad se onda ta odredba kraljeva razglasi po svemu tako prostranom kraljevstvu njegovu, tada će sve žene, visoke i niske, iskazivati dužnu čast svojim muževima."
(IS) Esther 1 : 21 Ovaj prijedlog dopade se kralju i knezovima, i učini kralj po savjetu Memukanovu.
(IS) Esther 1 : 22 On razasla pisma po svim pokrajinama kraljevskim, i to u svaku pokrajinu njezinim pismom i svakomu narodu njegovim jezikom: "Svaki muž ima biti gospodar u svojoj kući, pa govorio on kojigod jezik."