(IS) Daniel 1 : 1 U trećoj godini vladanja kralja Jojakima Judina dođe Nebukadnezar, kralj babilonski, proti Jerusalemu i opkoli ga.
(IS) Daniel 1 : 2 I Gospod mu dade u ruku Jojakima, kralja Judina, i jedan dio posuđa hrama Božjega. On ih odnese u zemlju Šinear u hram boga svojega. Posuđe metnu u riznicu boga svojega.
(IS) Daniel 1 : 3 Tada zapovjedi kralj Ašfenazu, predstojniku nad dvoranima, neka dovede između Izraelaca, od kraljevskog i kneževskog roda,
(IS) Daniel 1 : 4 Mladiće bez mane, lijepa lica, vješte u svakoj mudrosti, bogate znanjem i dobro odgojene, koji bi sposobni bili za dvorbu u kraljevskoj palači. On neka ih pouči u pismu i jeziku Kaldejaca.
(IS) Daniel 1 : 5 Kralj odredi njihovo svagdanje uzdržavanje od stola kraljevskoga i od vina, što ga je on sam pio. Zapovjedi, da se izobražavaju tri godine, a poslije neka bi stupili u kraljevsku službu.
(IS) Daniel 1 : 6 Među njima su bili Judejci Daniel, Hananija, Mišael i Azarija.
(IS) Daniel 1 : 7 Predstojnik nad dvoranima dade im ipak druga imena. Danielu nadjenu ime Beltešazar, Hananiji Šadrak, Mišaelu Mešak, Azariji Abed-Nego,
(IS) Daniel 1 : 8 Daniel je bio čvrsto odlučio, da se ne skvrni hranom kraljevom ni vinom, što ga je on pio. Zato zamoli predstojnika nad dvoranima, da se ne mora skvrniti.
(IS) Daniel 1 : 9 I dade Bog Danielu te nađe milost i ljubav u predstojnika nad dvoranima.
(IS) Daniel 1 : 10 Ipak reče predstojnik nad dvoranima Danielu: "Bojim se gospodara svojega kralja, koji vam je odredio jelo i piće; jer kad bi vidio, da su lica vaša lošija nego u ostalih mladića vaše dobi, mogao bih ja krivnjom vašom platiti glavom kod kralja.
(IS) Daniel 1 : 11 A Daniel zamoli nadgledniku, kojega je predstojnik nad dvoranima bio postavio nad Danielom, Hananijom, Mišaelom i Azarijom:
(IS) Daniel 1 : 12 "Pokušaj, molim, za deset dana sa slugama svojim! Neka nam se daje samo povrće da jedemo i voda da pijemo!
(IS) Daniel 1 : 13 Onda neka ogledaš lica naša i lica onih mladi što jedu sa stola kraljeva, pa kako vidiš onako čini sa slugama svojim!"
(IS) Daniel 1 : 14 On ih posluša u tom i pokuša s njima za deset dana.
(IS) Daniel 1 : 15 A poslije deset dana izgledali su bolji i ugojeniji nego svi mladići, što su jeli sa stola kraljevskoga.
(IS) Daniel 1 : 16 Tada je nadglednik uzimao jelo njihovo i vino, što su ga imali piti, i davao im je samo povrće.
(IS) Daniel 1 : 17 A Bog dade ovoj četvorici mladica znanje i razum u svakoj knjizi i mudrosti. I Daniel se razumio također u viđenja i sne svake vrste.
(IS) Daniel 1 : 18 Kada prođe vrijeme, iza kojega su po nalogu kraljevu imali biti oni predstavljeni njemu, izvede ih predstojnik nad dvoranima s pred Nebukadnezara.
(IS) Daniel 1 : 19 Kralj je govorio s njima, i ne nađe se među svima ni jedan kao Daniel, Hananija, Mešak i Azarija. Zato su bili pripušteni službi kraljevskoj.
(IS) Daniel 1 : 20 U svim slučajevima, što su tražili mudrost i razum, nađe ih kralj, kadgod bi ih zapitao, deset puta učenijima od svih vračara i gatalaca u svemu kraljevstvu svojemu.
(IS) Daniel 1 : 21 Daniel je doživio još prvu godinu kralja Kira.