(IS) Jeremiah 1 : 1 Ovo su govori Jeremije, sina Hilkijina, iz roda svećeničkoga, što je stajao u Anatotu u zemlji Benjaminovoj.
(IS) Jeremiah 1 : 2 Njemu dođe riječ Gospodnja u dane kralja Judina Josije, sina Amonova, u trinaestoj godini vladanja njegova.
(IS) Jeremiah 1 : 3 l dođe mu ona u dane kralja Judina Jojakima, sina Josijina, do svršetka jedanaeste godine kralja Judina Zedekije, sina Josijina do odvođenja stanovnika Jerusalema u petom mjesecu.
(IS) Jeremiah 1 : 4 Dođe mi riječ Gospodnja:
(IS) Jeremiah 1 : 5 "Prije nego te stvorih u krilu materinu, izabrao sam te. Prije nego ti izađe iz krila materina, posvetio sam te, postavio sam te za proroka narodima."
(IS) Jeremiah 1 : 6 A ja rekoh: "Ah, moćni Gospode, evo, ja ne mogu govoriti, ja sam još tako mlad!"
(IS) Jeremiah 1 : 7 Ali mi reče Gospod: "Ne govori: "'Ja sam još tako mlad!' Idi samo, kamo te šaljem i navješćuj, što ti zapovjedim!
(IS) Jeremiah 1 : 8 Ne boj se njih, jer sam ja s tobom, da te očuvam!" veli Gospod.
(IS) Jeremiah 1 : 9 I Gospod pruži ruku svoju i dotače se usta mojih, i reče mi Gospod: "Eto mećem riječi svoje a u tvoja usta.
(IS) Jeremiah 1 : 10 Vidi, dajem ti danas punomoć nad narodima i kraljevstvima, da trgaš i razdireš, da istrebljuješ i rušiš, da gradiš i sadiš!"
(IS) Jeremiah 1 : 11 Nato mi dođe riječ Gospodnja: "Što vidiš, Jeremija?" Ja od odgovorih: "Vidim granu bademovu."
(IS) Jeremiah 1 : 12 Tada mi reče Gospod: "Dobro vidiš: Jer bdijem nad svojom riječima, da je izvršim."
(IS) Jeremiah 1 : 13 I opet mi dođe riječ Gospodnja: "što vidiš" Ja odgovorih: ."Vidim lonac, što vrije, i njegov otvor naginje se ovamo sa sjevera."
(IS) Jeremiah 1 : 14 Tada mi reče Gospod: "Sa sjevera uzavire zlo na sve stanovnike ove zemlje.
(IS) Jeremiah 1 : 15 Jer eto, a sazivljem sva plemena sjevernih kraljevstva", veli Gospod. "Ona dolaze i tabore sva kolika pred vratima Jerusalema, pred svim zidovima njegovim unaokolo, pred svim gradovima Judinim.
(IS) Jeremiah 1 : 16 Tada ću im izreći sud svoj za svu zloću njihovu, što su ostavili mene, i žrtvovali drugim bogovima, i klanjali se djelima ruku svojih."
(IS) Jeremiah 1 : 17 "A ti opaši bedra! Ustani, navješćuj im sve, što ti zapovjedim! Ne plaši se njih, inače ću ja uplašiti tebe od njih.
(IS) Jeremiah 1 : 18 Ali gle, ja te danas činim gradom tvrdim, stupom gvozdenim, zidom mjedenim proti svoj ovoj zemlji, proti kraljevima Judinim, proti velikašima njegovim, proti svećenicima njegovim i proti narodu ove zemlje.
(IS) Jeremiah 1 : 19 Oni će udariti na te, ali te neće nadvladati, jer ja stojim uza te", veli Gospod, "da te izbavim!"