(IS) 2 Samuel 1 : 1 Kad se je iza smrti Saulove bio David vratio pobijedivši Amalečane i dva dana proboravio u Siklagu,
(IS) 2 Samuel 1 : 2 Dođe trećega dana iz tabora Saulova čovjek razdrtih haljina i glave posute prahom. Došavši k Davidu baci se smjerno na zemlju.
(IS) 2 Samuel 1 : 3 David ga upita: "Odakle ideš?" On mu odgovori: "Iz tabora izraelskoga utekoh."
(IS) 2 Samuel 1 : 4 David ga upita dalje: "Što se dogodilo? Pripovijedaj mi!" On je izvješćavao: "Vojska pobježe iz bitke. Mnogi od ljudi padoše i izgiboše. I Saul i njegov sin Jonatan mrtvi su."
(IS) 2 Samuel 1 : 5 Nato upita David mladoga čovjeka, koji mu donese taj glas: "Odakle znaš, da su Saul i njegov sin Jonatan mrtvi?"
(IS) 2 Samuel 1 : 6 Mladi čovjek, koji mu donese glas, odgovori: "Slučajno dođoh na goru Gilbou. Tada vidjeh Saula, gdje se naslonio na koplje svoje. Kola i konjici približavali se k njemu.
(IS) 2 Samuel 1 : 7 Kad se on okrenuo i ugledao mene, viknu me. Ja odgovorih: "Evo me!
(IS) 2 Samuel 1 : 8 On me tada upita: Tko si?, i ja mu odgovorih: Amalečanin sam.
(IS) 2 Samuel 1 : 9 Tada mi zapovjedi Pristupi k meni i usmrti me; jer su me obuzele muke, a još je sasvim duša u meni.
(IS) 2 Samuel 1 : 10 I pristupih k njemu i usmrtih ga; jer sam znao, da neće ostati živ, pošto pade. Tada uzeh kraljevski znak s njegove glave i grivnu s njegove ruke. I evo ih donosim gospodaru svojemu."
(IS) 2 Samuel 1 : 11 Tada David zgrabi haljine svoje i razdrije ih; isto tako učiniše svi ljudi, što su bili s njim.
(IS) 2 Samuel 1 : 12 Ridali su i plakali i postili sve do večera za Saulom i njegovim sinom Jonatanom, za narodom Gospodnjim i kućom Izraelovom, što izgiboše od mača.
(IS) 2 Samuel 1 : 13 Tada David upita mladoga čovjeka, koji mu donese glas: "Odakle si?" On odgovori: "Ja sam sin jednoga došljaka Amalečanina."
(IS) 2 Samuel 1 : 14 A David mu reče: "Kako te nije bilo strah podići ruku svoju i ubiti pomazanika Gospodnjega?"
(IS) 2 Samuel 1 : 15 I dozva David jednoga između vojnika svojih i zapovjedi: "Hodi, pogubi ga!" I on mu zadade smrtan udarac.
(IS) 2 Samuel 1 : 16 A David mu doviknu: "Krv tvoja neka dođe na glavu tvoju; jer tvoja vlastita usta svjedočila su proti tebi, kad si rekao: Ja sam usmrtio pomazanika Gospodnjega."
(IS) 2 Samuel 1 : 17 David zapjeva za Saulom i njegovim sinom Jonatanom ovu pjesmu tužaljku.
(IS) 2 Samuel 1 : 18 On zapovjedi, neka sinovi Judini nauče ovu pjesmu strjelačku. Napisana je u knjizi junaka:
(IS) 2 Samuel 1 : 19 "Na tvojim visinama Izraele, najbolji leže mrtvi! Kako padoše junaci?
(IS) 2 Samuel 1 : 20 Šutite o tom u Gatu! Ne pronosite tu vijest po ulicama Aškelona! Inače se raduju kćeri filistejske. Inače glasno kliču kćeri pogana.
(IS) 2 Samuel 1 : 21 Gore Gilboe! Ne padala rosa ni dažd na vas, niti na polja puna ploda prvoga: "jer tamo leže štitovi junaka, - štit Saulov, kao da ne bi bio nikada pomazan uljem -
(IS) 2 Samuel 1 : 22 Zaštrapan krvlju pobijenih, mašću junaka. Nikada se nije vraćala natrag strijela Jonatanova; nikada nije dolazio kući mač Saulov bez uspjeha.
(IS) 2 Samuel 1 : 23 Jest, Saul i Jonatan, mili i dragi: kao u životu, tako se i u smrti ne rastaviše! Brži su bili od orlova, jači od lavova.
(IS) 2 Samuel 1 : 24 Kćeri Izraelove, plačite za Saulom, koji vas je lijepo oblačio u skerlet, zlatnim nakitom kitio vam haljine!
(IS) 2 Samuel 1 : 25 Kako padoše junaci, u vrevi boja! Na tvojim visinama leži Jonatan mrtav.
(IS) 2 Samuel 1 : 26 Žao mi je za tobom, brate moj, Jonatan! Kako si mi bio drag! Viša mi je bila ljubav tvoja od ljubavi ženske.
(IS) 2 Samuel 1 : 27 Kako padoše junaci! Razbito je oružje ubojito."