(IS) Matthew 1 : 1 Rodoslovlje Isusa Krista sina Davidova, sina Abrahamova.
(IS) Matthew 1 : 2 Abrahamu se rodi Izak, Izaku se rodi Jakov, Jakovu se rodi Juda i braća njegova,
(IS) Matthew 1 : 3 Judi se rodi Peres i Zerah s Tamarom, Peresu se rodi Hesron, Hesronu se rodi Ram,
(IS) Matthew 1 : 4 Ramu se rodi Aminadab, Aminadabu se rodi Nahšon, Nahšonu se rodi Salmon,
(IS) Matthew 1 : 5 Salmonu se rodi Boaz s Rahabom, Boazu se rodi Obed s Rutom, Obedu se rodu Jesej,
(IS) Matthew 1 : 6 Jeseju se rodi kralj David. Davidu se rodi Salomon sa ženom Urijinom,
(IS) Matthew 1 : 7 Salomonu se rodi Roboam, Roboamu se rodi Abija, Abiji se rodi Asa,
(IS) Matthew 1 : 8 Asi se rodi Jošafat, Jošafatu se rodi Joram, Joramu se rodi Uzija,
(IS) Matthew 1 : 9 Uziji se rodi Jotam, Jotamu se rodi Ahaz, Ahazu se rodi Ezekija,
(IS) Matthew 1 : 10 Ezekiji se rodi Manaseh, Manasehu se rodi Amon, Amonu se rodi Josija,
(IS) Matthew 1 : 11 Josiji se rodi Jehonija i braća njegova u vrijeme odvođenja u Babilon.
(IS) Matthew 1 : 12 Poslije odvođenja u Babilon: "Jehoniji se rodi Šealtiel, Šealtielu se rodi Zerubabel,
(IS) Matthew 1 : 13 Zerubabelu se rodi Abiud, Abiudu se rodi Elijakim Elijakimu se rodi Azor,
(IS) Matthew 1 : 14 Azoru se rodi Sadok, Sadoku se rodi Akim, Akimu se rodi Elijud,
(IS) Matthew 1 : 15 Elijudu se rodi Eleazar, Eleazaru se rodi Matan, Matanu se rodi Jakov,
(IS) Matthew 1 : 16 Jakovu se rodi Josip, muž Marije. Od nje se rodi Isus, koji se zove Krist.
(IS) Matthew 1 : 17 Tako je od Abrahama do Davida svega četrnaest koljena, od Davida do odvođenja u Babilon četrnaest koljena, i od odvođenja u Babilon do Krista četrnaest koljena.
(IS) Matthew 1 : 18 Rođenje Isusa Krista bilo je ovako: Kad je njegova majka Marija bila zaručena s Josipom, nađe se, da je bila začela po Duhu Svetom, još prije nego se sastaše.
(IS) Matthew 1 : 19 A Josip, muž njezin, bio je pravedan i nije htio da je sramoti javno, i tako je namislio da je otpusti tajno.
(IS) Matthew 1 : 20 Dok se je on bavio s tom mišlju, javi mu se u snu anđeo Gospodnji i reče: "Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju; jer što se je začelo u njoj, od Duha je Svetoga.
(IS) Matthew 1 : 21 Ona će roditi sina, kojemu ćeš nadjenuti ime Isus; jer će on izbaviti narod svoj od grijeha njegovih."
(IS) Matthew 1 : 22 Ovo se sve dogodi, da se ispuni, što je rekao Gospodin preko proroka:
(IS) Matthew 1 : 23 "Eto, djevica će začeti i roditi sina, i dat će mu se ime Emanuel", to znači "Bog s nama".
(IS) Matthew 1 : 24 Josip ustade od sna i učini, kao što mu je bio zapovjedio anđeo Gospodnji. On uze k sebi ženu svoju.
(IS) Matthew 1 : 25 Ali je ne spoznade, dok ne rodi sina svojega, prvorođenca. I dade mu ime Isus.