(IS) Luke 1 : 1 Već su mnogi preduzeli da napišu izvještaj o događajima, što su se zbili među nama,
(IS) Luke 1 : 2 Onako, kako nam ih predadoše prvotni očevici i sluge riječi.
(IS) Luke 1 : 3 Tako i ja namislih da pomno ispitam sve događaje od prvih početaka njihovih i da ih po redu napišem tebi, plemeniti Teofile,
(IS) Luke 1 : 4 Da se mogneš osvjedočiti o pouzdanosti nauka, u kojima si bio poučen.
(IS) Luke 1 : 5 U dane Heroda, kralja Judeje, živio je neki svećenik po imenu Zaharija, iz svećeničkog reda Abije. Žena je njegova vukla lozu iz roda Aronova i zvala se Elizabeta.
(IS) Luke 1 : 6 Bili su oboje pravedni pred Bogom i živjeli su besprijekorno u svim zapovijedima i uredbama Gospodnjim.
(IS) Luke 1 : 7 A bili su bez djece; jer je Elizabeta bila nerotkinja, i oboje su bili već poodmakli u godinama.
(IS) Luke 1 : 8 Kad je jedanput njegov svećenički red bio na redu i on vršio pred Bogom svetu službu,
(IS) Luke 1 : 9 Zapadne njega kockom po običaju svećeničkom, da ide u hram Gospodnji i prinese kad.
(IS) Luke 1 : 10 A sav je narod u vrijeme kađenja stajao vani i molio se.
(IS) Luke 1 : 11 Tada mu se ukaza anđeo Gospodnji s desne strane žrtvenika kadionoga.
(IS) Luke 1 : 12 Kad ga vidje Zaharija, uplaši se i strah ga spopadne.
(IS) Luke 1 : 13 A anđeo mu reče: "Ne boj se, Zaharija! Molitva je tvoja uslišena: "Elizabeta, žena tvoja, rodit će ti sina; nadjeni mu ime Ivan!
(IS) Luke 1 : 14 Imat ćeš radost i veselje, i mnogi će se obradovati njegovu rođenju.
(IS) Luke 1 : 15 Jer će biti velik pred Gospodinom Vina i jaka pića neće piti, i već u utrobi majčinoj napunit će se Duha Svetoga.
(IS) Luke 1 : 16 Mnoge od djece Izraelove obratit će Gospodinu, Bogu njihovu.
(IS) Luke 1 : 17 On će doći pred njim u duhu i sili Ilijinoj, da opet obrati srca otaca k djeci, nepokorne da privede k mišljenju pravednika i tako učini Gospodinu narod spreman."
(IS) Luke 1 : 18 Zaharija odgovori anđelu: "Po čemu da ja to spoznam? Jer sam ja star, i žena je moja poodmakla u godinama."
(IS) Luke 1 : 19 Anđeo mu reče: "Ja sam Gabriel, koji stojim pred Bogom, i poslan sam da govorim s tobom i da ti donesem ovu radosnu vijest.
(IS) Luke 1 : 20 A jer nijesi vjerovao mojim riječima, što će se ispuniti u svoje vrijeme, ti ćeš onijemiti i nećeš moći govoriti do onoga dana, dok se to ne zbude."
(IS) Luke 1 : 21 Narod je čekao na Zahariju, i čudio se, što se je tako dugo zabavio u hramu.
(IS) Luke 1 : 22 Kad je izašao, nije im mogao riječi progovoriti. Tada upoznaše, da je morao imati u hramu kakvo prikazanje. On im je namigivao, i ostade nijem.
(IS) Luke 1 : 23 Čim se dovršiše dani njegove službe, vrati se kući.
(IS) Luke 1 : 24 Poslije ovih dana zače njegova žena Elizabeta. Krila se je pet mjeseci i govorila:
(IS) Luke 1 : 25 "Tako mi učini Gospodin: "On u ove dane milostivo skide s mene sramotu moju pred ljudima."
(IS) Luke 1 : 26 U šestom mjesecu poslan bi anđeo Gabriel u grad galilejski, koji se zove Nazaret,
(IS) Luke 1 : 27 K djevici zaručenoj mužu, kojemu je bilo ime Josip, iz kuće Davidove. Ime je djevici bilo Marija.
(IS) Luke 1 : 28 Anđeo uniđe k njoj i reče: "Zdravo, milosti puna! Gospodin je s tobom. Blagoslovljena si ti među ženama."
(IS) Luke 1 : 29 Na ove riječi uplaši se ona i pomisli, što ima da znači ovaj pozdrav.
(IS) Luke 1 : 30 Anđeo joj reče: "Ne boj se. Marija; jer si našla milost u Boga!
(IS) Luke 1 : 31 Ti ćeš začeti i roditi sina. Nadjeni mu ime Isus.
(IS) Luke 1 : 32 On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Gospodin Bog dat će mu prijestolje njegova oca Davida.
(IS) Luke 1 : 33 On će vladati nad kućom Jakovljevom u vijeke, i kraljevstvu njegovu neće biti kraja.
(IS) Luke 1 : 34 Marija reče anđelu: "Kako će se to dogoditi, kad ja ne poznajem muža?"
(IS) Luke 1 : 35 Anđeo joj odgovori: "Duh Sveti doći će na tebe, i sila Svevišnjega osjenit će te. Zato će se i Sveto, što će se roditi od tebe, zvati Sin Božji.
(IS) Luke 1 : 36 I Elizabeta, rođakinja tvoja, u starosti svojoj zače sina, i ona, koju zovu nerotkinjom, broji već šesti mjesec.
(IS) Luke 1 : 37 Jer u Boga nije nemoguća nijedna stvar."
(IS) Luke 1 : 38 Tada reče Marija: "Evo, ja sam službenica Gospodnja; neka mi bude po riječi tvojoj!" I anđeo otide od nje.
(IS) Luke 1 : 39 U one dane ustade Marija i otide brzo u planinu u grad u Judi.
(IS) Luke 1 : 40 Uniđe u kuću Zahariju i pozdravi Elizabetu.
(IS) Luke 1 : 41 Čim je Elizabeta čula pozdrav Marijin, zaigra dijete u utrobi njezinoj, i Elizabeta se napuni Duha Svetoga.
(IS) Luke 1 : 42 Ona povika iza glasa: "Blagoslovljena si ti među ženama, i blagoslovljen je plod utrobe tvoje!
(IS) Luke 1 : 43 Odakle meni ta milost, da majka Gospodina mojega dolazi k meni?
(IS) Luke 1 : 44 Jer evo, čim pozdrav tvoj dođe u uši moje, zaigra dijete od radosti u utrobi mojoj.
(IS) Luke 1 : 45 Blagoslovljena je koja je vjerovala, da će se ispuniti, što joj je rekao Gospodin."
(IS) Luke 1 : 46 Tada reče Marija: "Veliča duša moja Gospodina.
(IS) Luke 1 : 47 I duh se moj raduje u Bogu, Spasitelju mojemu.
(IS) Luke 1 : 48 Pogledao je on u milosti na neznatnu službenicu svoju. Gle, od sada će me zvati Blagoslovljenom svi naraštaji.
(IS) Luke 1 : 49 Velike je stvari učinio na meni Moćni. Ime je njegovo sveto,
(IS) Luke 1 : 50 Milosrđe njegovo traje kroz sve naraštaje onima, koji ga se boje.
(IS) Luke 1 : 51 Moćno upravlja ruka njegova. Uništi srca puna oholosti.
(IS) Luke 1 : 52 Silnike sruši s prijestolja, neznatne podiže gore.
(IS) Luke 1 : 53 Gladne napuni dobara, bogate otpusti prazne.
(IS) Luke 1 : 54 Zauzeo se je za Izraela, slugu svojega, sjećajući se milosrđa svojega
(IS) Luke 1 : 55 S Abrahamom i potomcima njegovim dovijeka kao što je obećao ocima našim."
(IS) Luke 1 : 56 Marija ostade kod nje jedno mjesec dana. Tada se vrati kući.
(IS) Luke 1 : 57 Elizabeti se navršiše njezini dani, i rodi sina.
(IS) Luke 1 : 58 Njezini susjedi i rođaci čuli su, da joj je Gospodin iskazao veliku milost, i radovali su se s njom.
(IS) Luke 1 : 59 U osmi dan dođoše da obrežu dijete i htjedoše ga nazvati imenom njegova oca Zaharije.
(IS) Luke 1 : 60 Ali majka njegova odgovori: "Ne, Ivan neka se zove!"
(IS) Luke 1 : 61 Rekoše joj: "Ali nitko u rodbini tvojoj nema toga imena."
(IS) Luke 1 : 62 I namigivali su ocu njegovu, kako bi on htio da ga nazovu.
(IS) Luke 1 : 63 On zatraži pisaću tablicu i napisa na njoj riječi: "Ivan je njegovo ime." Svi se tomu začudiše.
(IS) Luke 1 : 64 U isti čas otvoriše mu se usta i jezik se njegov razriješi. Mogao je govoriti i slavio je Boga.
(IS) Luke 1 : 65 Tada dođe strah na sve, koji su stanovali u blizini, i po svoj planini judejskoj govorilo se o svim ovim događajima.
(IS) Luke 1 : 66 Svi, koji su čuli to, razmišljali su o tom u srcu i govorili: "Što će biti iz ovoga djeteta?" Jer je ruka Gospodnja bila s njim.
(IS) Luke 1 : 67 Zaharija, otac njegov, napuni se Duha Svetoga i reče proročke riječi:
(IS) Luke 1 : 68 "Blagoslovljen neka je Gospodin, Bog Izraelov! On pohodi narod svoj, pripravi mu otkup.
(IS) Luke 1 : 69 Bog spasenja podiže za nas u kući svojega sluge Davida: "
(IS) Luke 1 : 70 Spasenje od neprijatelja naših i iz ruke svih mrzitelja naših,
(IS) Luke 1 : 71 Kao što je od davnine obećao na usta svetih proroka;
(IS) Luke 1 : 72 Tako htjede smilovati se ocima našim i spomenuti se svetoga zavjeta svojega
(IS) Luke 1 : 73 Zakletve, kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu: "da će nam dati,
(IS) Luke 1 : 74 Da se izbavimo iz ruke neprijatelja, da mu služimo bez straha
(IS) Luke 1 : 75 U svetosti i pravednosti sve dane života svojega
(IS) Luke 1 : 76 Dijete moje, ti ćeš se zvati prorok Svevišnjega. Ići ćeš naprijed pred Gospodinom, da mu pripraviš putove,
(IS) Luke 1 : 77 Da doneseš vijest spasenja narodu njegovu u oproštenju grijeha njegovih
(IS) Luke 1 : 78 Po dubokom milosrđu Boga našega. Pohodio nas je istok s visine,
(IS) Luke 1 : 79 Da obasja one, koji sjede u noći i u sjeni smrtnoj, da uputi korake naše na put mira."
(IS) Luke 1 : 80 Dječak je rastao i jačao u duhu. Živio je u pustinji do onoga dana, kad se je pokazao pred Izraelom.