(IS) Philemon 1 : 1 Pavao, sužanj Krista Isusa, i brat Timotej, Filemonu, ljubljenomu i suradniku našemu,
(IS) Philemon 1 : 2 I Apiji, sestri ljubljenoj, i Arhipu, suborcu našemu, i crkvi u tvojoj kući.
(IS) Philemon 1 : 3 Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
(IS) Philemon 1 : 4 Zahvaljujem svagda Bogu svojemu, kad te spominjem u molitvama svojim,
(IS) Philemon 1 : 5 I kad čujem ljubav tvoju i vjeru, koju imaš prema Gospodinu Isusu i prema svima svetima.
(IS) Philemon 1 : 6 Neka tvoja vjera, koju imamo zajedno, bude djelotvorna, u poznavanju svakoga dobra, koje je u nama na čast Krista Isusa!
(IS) Philemon 1 : 7 Jer sam imao veliku radost i utjehu zbog ljubavi tvoje, što su po tebi, brate, otkupljena srca svetih.
(IS) Philemon 1 : 8 Zato, iako imam veliku smjelost u Kristu Isusu, da ti zapovijedam, što si dužan učiniti,
(IS) Philemon 1 : 9 Zbog ljubavi većma molim, ja, starac Pavao, a sada i sužanj Isusa Krista.
(IS) Philemon 1 : 10 Molim te za svojega sina Onezima, kojega rodih u okovima svojim;
(IS) Philemon 1 : 11 Koji je tebi negda bio nekoristan, a sada je tebi i meni vrlo koristan, kojega poslah tebi natrag;
(IS) Philemon 1 : 12 A ti ga, to jest, moje srce primi!
(IS) Philemon 1 : 13 Ja ga htjedoh da zadržim kod sebe, da mi mjesto tebe posluži u okovima evanđelja;
(IS) Philemon 1 : 14 Ali bez tvojega odobrenja ne htjedoh ništa učiniti, da ne bi tvoje dobro bilo kao za nevolju, nego od dobre volje.
(IS) Philemon 1 : 15 Jer možda, da se zato na neko vrijeme odijeli, da ga dobiješ vječno,
(IS) Philemon 1 : 16 Ne više kao roba, nego više od roba, brata ljubljenoga, osobito meni, a kamoli većma tebi, i po tijelu i u Gospodinu.
(IS) Philemon 1 : 17 Ako dakle držiš mene za druga, primi njega kao mene!
(IS) Philemon 1 : 18 Ako li ti je u čemu skrivio, ili je dužan, to meni uračunaj!
(IS) Philemon 1 : 19 Ja, Pavao, napisah rukom svojom: "Ja ću platiti;" da ti ne kažem, da si i samoga sebe meni dužan.
(IS) Philemon 1 : 20 Da, brate, da imam korist od tebe u Gospodinu, okrijepi srce moje u Kristu!
(IS) Philemon 1 : 21 Uzdajući se u tvoju Poslušnost napisah ti znajući, da ćeš još više učiniti, nego što govorim.
(IS) Philemon 1 : 22 A uz to pripravi mi i stan, jer se nadam, da ću po vašim molitvama biti darovan vama.
(IS) Philemon 1 : 23 Pozdravlja te Epafra, koji je s menom sužanj u Kristu Isusu, Kao i Marko, Aristarh, Dema, Luka, suradnici moji.
(IS) Philemon 1 : 24 Milost Gospodina našega Isusa Krista neka bude s duhom vašim! Amen.