(IS) Ezekiel 1 : 1 U tridesetoj godini, u četvrtom mjesecu, peti dan toga mjeseca, kad sam boravio među zarobljenicima na rijeci Kebaru, otvori se nebo i vidjeh viđenja božanska.
(IS) Ezekiel 1 : 2 Peti dan toga mjeseca, u petoj godini iza odvođenja kralja Jojakina,
(IS) Ezekiel 1 : 3 Dođe riječ Gospodnja Ezekielu, sinu svećenika Buzija u zemlji Kaldejaca na rijeci Kebaru, i ruka Gospodnja dođe ondje na njega.
(IS) Ezekiel 1 : 4 Imao sam ovo viđenje: "Sa sjevera udari vihor sa silnim oblakom, punim ognja, što je buktio. Okruživala ga je svjetlost, a iznutra je sjao kao svjetlac u ognju.
(IS) Ezekiel 1 : 5 Posred njega prikazaše se prilike, što su bile nalik na četiri živa bića. Izgled njihov bio je ovaj: Imala su priliku čovječju.
(IS) Ezekiel 1 : 6 Svako je imalo četiri lica i svako od njih četiri krila.
(IS) Ezekiel 1 : 7 Noge njihove bile su prave i stope njihove kao u teleta. Sijevale su kao mjed blistava.
(IS) Ezekiel 1 : 8 Ruke čovječje pokazale se pod krilima njihovim na sve četiri strane, lica njihova i krila njihova.
(IS) Ezekiel 1 : 9 Krila su se njihova doticala - nijesu se okretala, kada bi išla; svako je biće išlo naprema se.
(IS) Ezekiel 1 : 10 Izgled lica njihova bio je ovaj: sprijeda imala su lice čovječje, zdesna lice lavovo, slijeva lice volujsko, unutra lice orlovo, u sva četiri bića.
(IS) Ezekiel 1 : 11 Krila su njihova bila gore ispružena. Sa dva su se doticala, a sa dva su prekrivala tjelesa svoja.
(IS) Ezekiel 1 : 12 Svako je išlo pravo naprema se. Kamo ih je duh tjerao da idu, tamo su išla. Nijesu se okretala, kada bi išla.
(IS) Ezekiel 1 : 13 U sredini bića bilo je nešto, što je izgledalo kao živo ugljevlje, kao baklje. Ove su išle između bića tamo i amo. Oganj je imao svijetao sjaj, i munje su izlazile iz ognja.
(IS) Ezekiel 1 : 14 Bića su trčala tamo i amo, tako da je izgledalo, kao da su munje sijevale.
(IS) Ezekiel 1 : 15 Kad sam promatrao bića, vidjeh točak uz bića na zemlji na četiri strane njihove.
(IS) Ezekiel 1 : 16 Točkovi i naprava njihova imali su izgled krizolita. Sva četiri imala su jedan isti oblik. Izgledali su i bili su tako izrađeni, kao da bi jedan točak išao kroz drugi.
(IS) Ezekiel 1 : 17 Kad su trčali, mogli su se kretati na sve četiri strane. Pri vožnji nijesu se trebali okretati.
(IS) Ezekiel 1 : 18 Naplatnice su njihove bile vrlo visoke i strašne za gledanje. Unaokolo bile su naplatnice pune očiju u sva četiri!
(IS) Ezekiel 1 : 19 Kad bi se bića kretala naprijed, trčali su i točkovi uz njih, i kad bi se bića podigla od zemlje, podigli su se i točkovi.
(IS) Ezekiel 1 : 20 Kamo bi ih duh tjerao da idu, tamo su išli točkovi, što bi se Podizali zajedno s njima; jer je dah bića bio u točkovima.
(IS) Ezekiel 1 : 21 Kada su se kretala bića, išli su i točkovi s njima; kada bi ona stala, stali bi i ovi. Kada bi se ona podizala od zemlje, podizali su se točkovi istodobno s njima; jer je duh bića bio u njima.
(IS) Ezekiel 1 : 22 Nad glavama bića bilo je vidjeti neku vrstu svoda nebeskoga iz divna kristala, što se je prostirao gore nad glavama njihovim.
(IS) Ezekiel 1 : 23 Pod svodom nebeskim bila su krila njihova pružena, jedna prema drugima, dva od svakoga; dva druga, što su ih mala, prekrivala su tijela njihova.
(IS) Ezekiel 1 : 24 Čuo sam huku krila njihovih, što je bila kao huka mnogih voda, kao grmljavina Svemoćnoga. Kad bi išla, bila je glasna huka kao graja u taboru.
(IS) Ezekiel 1 : 25 Kad bi stala, spustila bi se mirno krila njihova. I zaori glas iznad svoda nebeskoga, što je bio nad glavama njihovim. Kad bi stala, spustila bi se mirno krila njihova.
(IS) Ezekiel 1 : 26 Iznad svoda nebeskoga, što se je nalazio nad glavama njihovim, bilo je nešto, što je izgledalo kao safir kamen i bilo kao prijestolje. Na njemu gore, što je bilo kao prijestolje, hila je prilika, što je izgledala kao čovjek.
(IS) Ezekiel 1 : 27 Vidjeh nešto kao sjajan svjetlac, nešto, što je izgledalo kao oganj naokolo. Od bedara gore i od bedara dolje vidjeh kao oganj i svjetlost oko njega.
(IS) Ezekiel 1 : 28 Kao što izgleda duga, kad se pojavi u dane dažda, tako je izgledala svjetlost oko njega. To je bio izgled prikazanja slave Gospodnje. Ja je vidjeh i padoh ničice na svoje lice. Tada sam čuo glas jednoga koji je govorio.