(TD) 1 Kings 1 : 1 Kralj David bijaše star, i zašao u starost; pokrivahu ga odjećom, ali ga ne mogoše zagrijati.
(TD) 1 Kings 1 : 2 Njegove mu sluge rekoše: ” Trebalo bi tražiti za mog gospodina kralja jednu mladu djevicu; ona bi bila u kraljevoj službi, držala bi mu mjesto žene ona bi dijelila krevet s tobom i bilo bi toplo mom gospodinu kralju. “
(TD) 1 Kings 1 : 3 Potražiše jednu jednu lijepu mladu djevojku po svoj zemlji Izraelovoj, nađoše Abišag jednu šunamitku i dovedoše ju kralju.
(TD) 1 Kings 1 : 4 Ta mlada djevojka bijaše neobično lijepa; ona mu držaše mjesto žene i služaše ga; međutim kralj je ne poznade .
(TD) 1 Kings 1 : 5 Adonias, sin Haguitin, izigravaše princa, govoreći: ” Ja sam taj koji će vladati. “ On si pribavi jedna kola i konje kao i 50 ljudi koji trčaše ispred njega.
(TD) 1 Kings 1 : 6 Nikad, tijekom svog života, njegov otac ga ne ukori govoreći: ”Zašto ti tako postupaš? “ Osim toga, on bijaše veoma lijep, a njegova ga majka bijaše rodila poslije Absaloma.
(TD) 1 Kings 1 : 7 On se dogovori s Joabom, sinom Serujavljevim, i sa svećenikom Abiatarom koji mu dadoše svoju podršku.
(TD) 1 Kings 1 : 8 Ali, ni svećenik Sadok, ni Benajahu, sin Jehojadavljev, ni prorok Natan, ni Šimej, ni Rej, ni junaci Davidovi ne bijahu pristaše Adoniasove.
(TD) 1 Kings 1 : 9 On ponudi kao *žrtvu ovce, goveda, masnu telad pokraj kamena Zoheletova koji je pokraj izvora Roguel i pozva on svu svoju braću, kraljeve sinove, i sve ljude Judine koji bijahu u kraljevoj službi.
(TD) 1 Kings 1 : 10 Ali, on ne pozva proroka Natana, ni Benajahua, ni junake, ni svog brata Solomona.
(TD) 1 Kings 1 : 11 Natan tada reče Betsabeji, majci Solomonovoj: ” Nisi li ti doznala da Adonias, sin Haguitin, je postao kraljem u ne znanju našeg gospodara Davida?
(TD) 1 Kings 1 : 12 Sada, idi! Ja ću ti dati jedan savjet: spasi svoj život kao i život svog sina Solomona.
(TD) 1 Kings 1 : 13 Idi, uđi kod kralja Davida i reci mu: Nisi li meni svojoj sluškinji moj gospodine kralju, dao ovaj zavjet: Tvoj sin Solomon je taj koji će sjesti na moje prijestolje? Zašto je dakle Adonias postao kralj?
(TD) 1 Kings 1 : 14 I dok ti budeš još ondje razgovarala s kraljem, ja ću ući i potvrdit ću tvoje riječi. “
(TD) 1 Kings 1 : 15 Betsabeja uđe kod kralja, u njegovu osobnu sobu kralj bijaše veoma star i Abišag šunamitka ga služiše.
(TD) 1 Kings 1 : 16 Betsabeja se povi i pokloni se pred kraljem; on reče: ” što hoćeš ti? “
(TD) 1 Kings 1 : 17 Ona mu odgovori: ” Moj gospodaru, ti si načinio ovu prisegu sluškinji svojoj, po GOSPODU, svojem Bogu: Tvoj je sin, Solomon, onaj koji će vladati poslije mene, i onaj koji će sjesti na moje prijestolje;
(TD) 1 Kings 1 : 18 Sada, evo Adonias je kraljem, a ipak, moj gospodaru kralju, ti ne znaš ništa o tome!
(TD) 1 Kings 1 : 19 On je ponudio kao *žrtvu volove, utovljenu telad, brojne ovce i pozvao sve kraljeve sinove, kao i svećenika Abiatara i zapovjednika vojske Joaba, ali on nije pozvao mog sina Solomona.
(TD) 1 Kings 1 : 20 što se tiče tebe, moj gospodaru kralju, sav Izrael ima uprte oči u tebe da mu ti oglasiš tko će sjesti na prijestolje poslije mog gospodara kralja.
(TD) 1 Kings 1 : 21 Kad moj gospodar kralj bude legao sa svojim očevima ja i moj sin Solomon bit ćemo držani za krivce. “
(TD) 1 Kings 1 : 22 Ona još razgovaraše s kraljem kad uđe prorok Natan.
(TD) 1 Kings 1 : 23 Najaviše kralju: ” Evo proroka Natana! “ On dođe pred kralja, pokloni se pred njim, licem prema zemlji,
(TD) 1 Kings 1 : 24 i reče: ” Moj gospodaru kralju, jesi li ti zapovjedio ovo: Adonias će vladati poslije mene i on je taj koji će sjesti na moje prijestolje?
(TD) 1 Kings 1 : 25 Jer on je danas sišao k izvoru Roguel, on je ponudio kao žrtvu bikove, tovljenu telad, brojne ovce i on je pozvao sve sinove kraljeve, zapovjednike vojske i svećenika Abiatara; oni upravo jedu i piju u njegovoj nazočnosti i govore: živio kralj Adonias!
(TD) 1 Kings 1 : 26 Ali, mene on nije pozvao, mene, tvog slugu, kao ni svećenika Sadoka kao ni Benajahua, sina Jehojadavljeva, kao ni tvog slugu Solomona.
(TD) 1 Kings 1 : 27 Da li se to zaista događa na zapovijed mog gospodara kralja? Ipak, ti nisi priopćio svom sluzi tko bi sjeo na tron mog gospodina kralja poslije tebe! “
(TD) 1 Kings 1 : 28 Kralj David odgovori: ” Pozovite mi Betsabeju! “ Ona dođe pred kralja i stade pred njega.
(TD) 1 Kings 1 : 29 Kralj učini ovu prisegu: ” Po život GOSPODA koji me oslobodio svake strijepnje,
(TD) 1 Kings 1 : 30 kao što sam ti prisegao po GOSPODU, Bogu Izraelovom: Moj je sin, Solomon, je taj koji će vladati poslije mene, on je taj koji će sjesti na prijesto moj umjesto mene. Danas odmah ja ću postupiti tako. “
(TD) 1 Kings 1 : 31 Betsabeja se prikloni, licem prema zemlji, ona se pokloni pred kraljem i reče: ” živio zauvijek moj gospodine kralju Davide. “
(TD) 1 Kings 1 : 32 Kralj David tada reče: Pozovite mi svećenika Sadoka, proroka Natana i Benajahua, sina Jehojadavljeva! “ Oni dođoše pred kralja.
(TD) 1 Kings 1 : 33 On im reče: ” Uzmite sa sobom sluge svojeg gospodara; stavit će te mog sina Solomona na moju osobnu mulu i dovest će te ga u Gihon
(TD) 1 Kings 1 : 34 Ondje, svećenik Sadok i prorok Natan će ga pomazati što će ga posvetiti kraljem nad Izraelom dok će te vi svirati iz roga i uzvikivati: živio kralj Solomon!
(TD) 1 Kings 1 : 35 Uzjahat će te u njegovoj pratnji, i on će doći sjesti na moj prijestol; on je taj koji će vladati umjesto mene, on je taj kojeg ja postavljam kao glavu nad Izraelom i Judom. “
(TD) 1 Kings 1 : 36 Benajahu, sin Jehojadavljev, odgovori kralju: ” *Amen! Tako govori GOSPOD, Bog mog gospodina kralja.
(TD) 1 Kings 1 : 37 Kako GOSPOD bijaše s mojim gospodinom kraljem, tako će on biti sa Solomonom; on će uzveličati svoj prijestol još više nego onaj mog gospodina kralja Davida. “
(TD) 1 Kings 1 : 38 Svećenik Sadok, prorok Natan, Benajahu, sin Jehojadavljev, kao i Keretinci i Peletinci siđoše; oni uspeše Solomona na mulu kralja Davida i odvedoše ga u Gihon.
(TD) 1 Kings 1 : 39 Svećenik Sadok uze u *šatoru rog ulja i učini pomazanje nad Solomonom što ga posveti kraljem; zasviraše u rog i sav narod povika: ” živio kralj Solomon! “
(TD) 1 Kings 1 : 40 Sav se narod uspne u njegovoj pratnji; puk sviraše u frulu i klicaše od veselja tako da je zemlja praskala pod njihovom vriskom.
(TD) 1 Kings 1 : 41 Adonias kao i svi njegovi uzvanici začuše te povike dok oni upravo završavaše jelo; Joab isto začu zvuk roga i reče: ” Zašto ta graja u gradu? “
(TD) 1 Kings 1 : 42 On još govoriše kad stiže Jonatan, sin svećenika Abiatara. Adonias mu reče: ” Dođi, ti si jedan valjan čovjek; ti sigurno imaš za najaviti jednu dobru vijest. “
(TD) 1 Kings 1 : 43 Jonatan odgovori Adoniasu: ” Nikako! Naš gospodin kralj David načinio je Solomona kraljem!
(TD) 1 Kings 1 : 44 Kralj je poslao s njim svećenika Sadoka i proroka Natana, Benajahua, sina Jehojadavljeva, kao i Keretince i Peletince; i oni su ga uzjahali na kraljevu mulu.
(TD) 1 Kings 1 : 45 Svećenik Sadok i prorok natan učinili su mu kraljevsko pomazanje u Gihonu odakle su odjahali s radošću; i grad je bio oduševljen: to je ta buka koju vi čujete.
(TD) 1 Kings 1 : 46 A Solomon je čak sjeo na kraljevski prijestol;
(TD) 1 Kings 1 : 47 što više, sluge kraljeve su došle čestitati našem gospodinu kralju Davidu govoreći: Nek tvoj Bog učini ime Solomonovo još slavnijim no tvoje, i nek uzveliča njegov prijestol više nego tvoj. Kralj se opružio po svom krevetu,
(TD) 1 Kings 1 : 48 i čak ovako govorio: Blagoslovljen budi GOSPOD, Bog Izraelov, što je dao danas nekoga da sjedne na moj prijestol i da ga moje oči mogu vidjeti. “
(TD) 1 Kings 1 : 49 Svi uzvanici Adoniasovi uzdrhtaše, digoše se i svatko pobježe na svoju stranu.
(TD) 1 Kings 1 : 50 Adonias, on, zbog straha od Solomona, diže se i ode dohvatiti rog na *oltaru
(TD) 1 Kings 1 : 51 Izvijestiše to Solomonu: ” Evo, Adonias zbog straha od kralja Solomona, je uhvatio rogove oltara govoreći: Nek mi kralj Solomon danas prisegne da neće danas ubiti svog slugu mačem! “
(TD) 1 Kings 1 : 52 Solomon reče: ” Ako se bude ponašao kao častan čovjek, neće na zemlju pasti ni jedna dlaka s njegove glave; ali ako se u njega nađe i najmanje zla, on će umrijeti. “
(TD) 1 Kings 1 : 53 Kralj Solomon posla ljude da ga skinu s oltara. On se dođe pokloniti pred kraljem, a Solomon mu reče: ” Vrati se kući. “