(TD) Deuteronomy 1 : 1 Evo riječi koje Mojsije uputi svem Izraelu, s one strane Jordana, u pustinji, u Arabi, sučelice Sufu, između Parana, Tofela, Lavana, Haserota i Di-Zahava .
(TD) Deuteronomy 1 : 2 Ima jedanaest dana hoda od Horeba do Kadeš-Barnea na putu od planine Seir .
(TD) Deuteronomy 1 : 3 No 40. godine, jedanaestog mjeseca, Mojsije govoriše sinovima Izraelovim, slijedeći sve ono što mu GOSPOD bijaše zapovjedio za njih.
(TD) Deuteronomy 1 : 4 Pošto je porazio Sihona, kralja *Amorita, koji boraviše u Hesbonu, pošto je porazio u Edri Ogu, kralja Bašana, koji boraviše u Astarotu,
(TD) Deuteronomy 1 : 5 s one strane Jordana, u zemlji Moab, Mojsije im poče izlagati Zakon, kojeg evo:
(TD) Deuteronomy 1 : 6 U Horebu, GOSPOD naš Bog je ovako govorio: ` Ima dugo vremena kako se vi zadržavate u ovoj planini;
(TD) Deuteronomy 1 : 7 okrenite se za otići, uđite u planinu *Amorita i kod svih njihovih susjeda, u Araba, Planinu, *Nizinu, Negev i na Obalu, u zemlju Kanaanaca i u Liban, sve do velike rijeke, Eufrat .
(TD) Deuteronomy 1 : 8 Gledajte: ja vam izručujem zemlju: uđite i uzmite u posjed zemlju koju je GOSPOD prisegao dati vašim očevima Abrahamu, Izaku i Jakovu, i njihovom potomstvu poslije njih. `
(TD) Deuteronomy 1 : 9 Tad sam vam ja rekao: ` Ja vas ne mogu sam nositi:
(TD) Deuteronomy 1 : 10 GOSPOD vaš Bog vas je načinio brojnim, i evo kako ste vi danas tako brojni kao zvijezde nebeske.
(TD) Deuteronomy 1 : 11 Nek vas GOSPOD, Bog vaših otaca, umnoži još tisuću puta više, i nek vas blagoslovi kako vam je obećao:
(TD) Deuteronomy 1 : 12 kako, ja sam, mogu nositi vaše pizme, žalbe i vaša osporavanja?
(TD) Deuteronomy 1 : 13 Dovedite ovdje, za vaša plemena, mudre ljude, pametne i pouzdane.
(TD) Deuteronomy 1 : 14 A vi ste mi odgovorili: ` To što nam ti kažeš da nam je činiti dobro je. `
(TD) Deuteronomy 1 : 15 Ja sam dakle uzeo vaše plemenske poglavare, ljude mudre i pouzdane, i načinio ih vašim poglavarima: tisućnicima, pedesetnicima, desetnicima, i pročelnicima, za vaša plemena. `
(TD) Deuteronomy 1 : 16 Tad sam ja dao zapovijedi vašim sucima: ` Vi ćete saslušati sporove vaše braće, i vi ćete pravedno odlučiti o svačijoj stvari s njegovim bratom, ili s useljenikom koji je kod njega.
(TD) Deuteronomy 1 : 17 Nećete biti pristrani u suđenju: saslušajte dakle malog kao i velikog, ne bojte se nikoga, jer suđenje pripada Bogu. Ako vam se jedna stvar čini preteška, podnesite ju meni, ja ću je saslušati. `
(TD) Deuteronomy 1 : 18 Dakle, ja sam vam dao zapovjedi o svemu što vam je činiti.
(TD) Deuteronomy 1 : 19 Potom otišli smo mi iz Horeba; prešli smo tu veliku i strašnu pustinju koju ste vidjeli, na putu iz *amoritske planine, kako nam to GOSPOD bijaše zapovjedio, i došli smo u Kadeš-Barneau .
(TD) Deuteronomy 1 : 20 Ja sam vam rekao: ` Vi ste došli u planinu Amorita koju nam je GOSPOD dao.
(TD) Deuteronomy 1 : 21 To jest: GOSPOD tvoj Bog ti je izručio zemlju. Uđi, uzmi ju u posjed kao što ju je GOSPOD, Bog tvojih otaca, tebi obećao. Ne strahuj! Ne pusti se oboriti! `
(TD) Deuteronomy 1 : 22 Tada, svi ste došli k meni, i rekli ste mi: ` Pošaljimo dakle ljude ispred nas: oni će za nas osmotriti zemlje, kao i načiniti izvješće o putu kojim trebamo ući, i o gradovima u koje ćemo stići. `
(TD) Deuteronomy 1 : 23 To mi se učini dobrim, i ja uzeh između vas dvanaestoricu ljudi, jednog po plemenu.
(TD) Deuteronomy 1 : 24 Oni su se okrenuli za otići u planinu. Stigavši u tjesnace Eškola izvidjeli ih.
(TD) Deuteronomy 1 : 25 Uzeli su domaće plodove koje su donijeli u svojim rukama silazeći ovamo i podnijeli nam jedno izvješće. Oni rekoše: ` Zemlja koju nam GOSPOD nas Bog daje, to je jedna lijepa zemlja! `
(TD) Deuteronomy 1 : 26 Ali, vi ste odbili onamo otići; vi ste se pobunili protiv GOSPODA, vašeg Boga,
(TD) Deuteronomy 1 : 27 i ogovarali ste pod vašim šatorima govoreći: `Iz mržnje protiv nas GOSPOD nas je izveo iz Egipta! Da bi nas izručio u ruke *Amoritima! Da bi nas istrijebio!
(TD) Deuteronomy 1 : 28 Kamo mi to dakle idemo? Naša su braća istopila našu smjelost govoreći: To je jedan narod veći i jači od nas, s velikim gradovima, utvrđenim, visokim do neba; čak smo i Anakite vidjeli! `
(TD) Deuteronomy 1 : 29 Ja sam vam rekao: ` Ne drhtite, ne bojte se!
(TD) Deuteronomy 1 : 30 GOSPOD vaš Bog koji ide ispred vas, za vas će boriti se, točno onako kako je učinio u Egiptu za vas vama na očigled,
(TD) Deuteronomy 1 : 31 a u pustinji gdje si ti vidio GOSPODA svojeg Boga nositi te kao što čovjek nosi svojeg sina, uzduž cijele ceste koju ste vi prešli da bi stigli sve do na ovo mjesto. `
(TD) Deuteronomy 1 : 32 I u tu stvar, vi niste uložili svoju vjeru u GOSPODA, svojeg Boga,
(TD) Deuteronomy 1 : 33 njega koji iđaše ispred vas cestom tražeći za vas mjesto za tabor, u plamenu tijekom noći da vam osvijetli cestu kojom iđaste, a u oblaku tijekom dana.
(TD) Deuteronomy 1 : 34 GOSPOD je čuo riječi koje vi izgovaraste. On se rasrdio i načinio ovu prisegu:
(TD) Deuteronomy 1 : 35 ` Niti jedan od ovih ljudi, nitko iz ovog pokvarenog pokoljenja, neće vidjeti dobru zemlju koju sam ja prisegao dati vašim očevima,
(TD) Deuteronomy 1 : 36 izuzev Kaleba, sine Jefuneova: on, on će ju vidjeti, a njemu ću dati, kao i sinovima njegovim, zemlju koju je gazio, jer je bez suzdržavanja slijedio GOSPODA. `
(TD) Deuteronomy 1 : 37 Čak i protiv mene GOSPOD se razljutio radi vas. On je rekao: ` Čak ni ti, onamo nećeš ući!
(TD) Deuteronomy 1 : 38 Jozua, sin Nunov, koji je u tvojoj službi, onamo će ući, on; učvrsti njegovu smjelost, jer on je taj koji će učiniti Izrael baštinikom zemlje.
(TD) Deuteronomy 1 : 39 A vaša djeca, o kojoj vi govorite da bi bila zarobljenicima, vaši sinovi koji još ne znaju razlikovati dobro od zla, oni će onamo ući. Njima ću ju dati, oni su ti koji će ju uzeti u posjed.
(TD) Deuteronomy 1 : 40 Ali vi, okrenuti se za ponovo otići u pustinju, na put *Mora trstika. `
(TD) Deuteronomy 1 : 41 Vi ste mi odgovorili: ` Mi smo zgriješili protiv GOSPODA! Mi ćemo otići i boriti se, slijedeći sve što je GOSPOD naš Bog nama zapovjedio. ` Svaki od vas je uzeo svoju ratnu opremu, i vi ste vjerovali lako uspeti se u planinu.
(TD) Deuteronomy 1 : 42 Tad mi je GOSPOD rekao: ` Vi se nećete uspeti! Vi se nećete tući, jer ja nisam usred vas! Ne pustite se svladati od neprijatelja svojih!
(TD) Deuteronomy 1 : 43 Ja sam vam govorio, ali vi me niste slušali; vi ste bili protivni savjetu GOSPODOVOM, i u svojoj oholosti, vi ste se uspeli u planinu.
(TD) Deuteronomy 1 : 44 Tad su Amoriti koji nastanjuju tu planinu izišli vama u susret i, kao jedan roj pčela, oni su vas proganjali; raskomadali su vas od Seira sve do Horma.
(TD) Deuteronomy 1 : 45 Vraćajući se, plakali ste pred GOSPODOM; ali GOSPOD nije slušao vaš glas, on vam nije priklonio uha.
(TD) Deuteronomy 1 : 46 I vi ostadoste dugo vremena u Kadešu, tako dugo kako tu bijaste već ostali .