(TD) Zephaniah 1 : 1 Riječ GOSPODOVA, koja bi upućena Sofoniju, sinu Kušijevu, sinu Gedalijevu, sinu Amarijevu, sinu Ezekiasovu, u vrijeme Joziasa, sina Amonova, kralja Jude. :
(TD) Zephaniah 1 : 2 Ja ću sve istrijebiti s površine zemlje - proročanstvo GOSPODOVO.
(TD) Zephaniah 1 : 3 Ja ću istrijebiti ljude i životinje, ptice nebeske i ribe morske i ono što navodi posrtati opake, ja ću ukloniti ljude s površine zemlje -proročanstvo GOSPODOVO.
(TD) Zephaniah 1 : 4 Ja ću ispružiti ruku protiv Jude i protiv svih žitelja Jeruzalema, i uklonit ću iz tog mjesta ono što je od *Baala ostalo, ime njegovih službenika i svećenika s njima;
(TD) Zephaniah 1 : 5 one koji se klanjaju po terasama pred vojskom nebeskom, one koji se klanjaju pred GOSPODOM i koji prisežu svojim bogom Melekom
(TD) Zephaniah 1 : 6 one koji se okreću od GOSPODA, koji ga ne traže i ne pitaju za savjet.
(TD) Zephaniah 1 : 7 - Tišina pred Gospodinom BOGOM, jer dan GOSPODOV je blizu. GOSPOD priprema jedno *žrtvovanje, on posvećuje svoje uzvanike -.
(TD) Zephaniah 1 : 8 A, u dan žrtvovanja GOSPODOVOG, ja ću posredovati protiv slugu, protiv prinčeva i protiv svih onih koji se odi- jevaju na način stranaca .
(TD) Zephaniah 1 : 9 Ja ću se uplesti, u onaj dan, protiv svih onih koji skaču preko praga, koji ispunjavaju kuću njihovog gospodara proizvodom nasilja i obmane.
(TD) Zephaniah 1 : 10 U onaj dan - proročanstvo GOSPODOVO - čut će se jadikovanje na Vratima Riba, jedno urlanje u Novom Gradu, jednu veliku dreku na brdima;
(TD) Zephaniah 1 : 11 urlajte, stanovnici Mužara, jer pučanstvo trgovaca uništeno je, svi mjeritelji srebra su uklonjeni.
(TD) Zephaniah 1 : 12 U ono vrijeme, ja ću prekopati Jeruzalem uz baklje i posredovat ću protiv ljudi koji čuče na svom izmetu i koji kažu sami sebi: GOSPOD ne može učiniti ni dobro ni zlo.
(TD) Zephaniah 1 : 13 Tad će njihova bogatstva biti izručena pljački, a njihove kuće uništenju oni su sagradili kuće, ali neće ih nastanjivati; oni su posadili vinograde, ali im vina piti neće.
(TD) Zephaniah 1 : 14 Blizu je, veliki dan GOSPODOV, on je blizu, on dolazi u velikoj hitnji. Bit će gorkih jadikovanja u dan GOSPODOV, i sam junak zvat će u pomoć.
(TD) Zephaniah 1 : 15 Dan gnjeva kao taj dan, dan straha i zebnje, dan nevolje i očaja, dan tmina i mraka, dan oblaka i oblačnih tmina,
(TD) Zephaniah 1 : 16 dan zvonjave roga i bojnih pokliča protiv tvrdih gradova i protiv visokih ugaonih kula.
(TD) Zephaniah 1 : 17 Ja ću baciti ljude u očaj i oni će hoditi kao slijepci, jer oni su griješili protiv GOSPODA. Njihova će krv biti prosuta kao prašina, a njihova utroba kao izmetine.
(TD) Zephaniah 1 : 18 Ni njihovo srebro ni njihovo zlato neće ih moći osloboditi: u dan gnjeva GOSPODOVOG, vatrom njegove ljubomore, sva će zemlja biti progutana; jer on će vršiti istrebljenje - i to će biti grozno - svih stanovnika zemlje.