(TD) 2 Thessalonians 1 : 1 Pavao, Silvan i Timotej crkvi Solunjana koja je u Bogu našem Ocu i u Gospodinu Isusu Kristu.
(TD) 2 Thessalonians 1 : 2 Vama milost i mir sa strane Boga Oca i Gospodina Isusa Krista.
(TD) 2 Thessalonians 1 : 3 Mi moramo stalno zahvaljivati Bogu za vas, braćo, i to je pravedno, jer, vaša vjera čini velike napretke i ljubav koju vi imate jedni za drugz narasta u svakom od vas svih,
(TD) 2 Thessalonians 1 : 4 do te točke da ste vi naš *ponos među crkvama Božjim, zbog vaše ustrajnosti i kušnji koje podnosite.
(TD) 2 Thessalonians 1 : 5 One su znak pravednog suđenja Božjeg; njihov cilj je učiniti vas dostojnim *kraljevstva Božjeg za koje vi patite.
(TD) 2 Thessalonians 1 : 6 Pravedno je, naime, da Bog vrati nevolju za nevolju vašim tlačiteljima, i da vam dadne, vama potlačenima,
(TD) 2 Thessalonians 1 : 7 odmor s nama, kod *otkrovenja Gospodina Isusa, koji će doći s *neba s *anđelima svoje moći,
(TD) 2 Thessalonians 1 : 8 u plamtećem ognju, za osvetiti se onima koji ne poznaju Boga i koji se ne pokoravaju *Evanđelju našeg Gospodina Isusa.
(TD) 2 Thessalonians 1 : 9 Njihovo kažnjavanje bit će vječna propast, daleko od lica Gospodinovog i sjaja njegova veličanstva,
(TD) 2 Thessalonians 1 : 10 kad dođe, u onaj *dan, za biti osobno proslavljen od svojih *svetih i osobno zadiviti sve one koji budu u njega vjerovali: a vi, vi ste vjerovali našem svjedočenju.
(TD) 2 Thessalonians 1 : 11 Evo zašto mi stalno molimo za vas, da vas naš Bog nađe dostojnim poziva koji vam je uputio; da, svojom moći, dadne vam ispuniti svako željeno dobro i odjelotvoriti vašu vjeru.
(TD) 2 Thessalonians 1 : 12 Tako će *ime našeg Gospodina Isusa biti proslavljeno u vama i vi u njemu, prema milosti našeg Boga i Gospodina Isusa Krista.