(TD) Daniel 1 : 1 Treće godine vladavine Jojakimove, kralja Jude, Nabukodonozor, kralj Babilonije, dođe k Jeruzalemu i opsjede ga.
(TD) Daniel 1 : 2 Gospodin izruči u ruke njegove Jojakima, kralja Jude, i jedan dio pribora kuće Božje; on ih odnese u zemlju Šinear u kuću svojih bogova.
(TD) Daniel 1 : 3 Potom kralj zapovjedi Ašpenazu, ravnatelju svojeg osoblja, da dovede nekoliko sinova Izraelovih, kako kraljevskih potomaka tako i plemenitaških obitelji:
(TD) Daniel 1 : 4 dječaka bez ikakve mane, lijepih za vidjeti, upućenih u svaku mudrost, vještih u znanju, razumijevajućih znanost i posjedujuće krjepkost, da bi stojali u kraljevskoj palači i da bi ih se poučilo književnost i jezik Kaldejaca .
(TD) Daniel 1 : 5 Kralj odredi za njih svakodnevno snabdijevanje iz kraljevskog jelovnika i njegovog pića, propisujući da ih se odgaja tijekom triju godina, u kojem roku će se oni nalaziti u kraljevoj nazočnosti .
(TD) Daniel 1 : 6 Bijaše među njima nekoliko Judinih sinova : Danijel, Hananija, Mišael, i Azarija.
(TD) Daniel 1 : 7 Predstojnik osoblja njima nadjenu imena: Danijelu dade ime Beltšasar, Hananiji Šadrak, Mišaelu Mešak, i Azarijau Abed-Nego.
(TD) Daniel 1 : 8 A Danijel primi k srcu da se ne uprlja jelovnikom kraljevim ni vinom od njegovog pića. On načini jednu zamolnicu predstojniku osoblja da se ne bi prljao
(TD) Daniel 1 : 9 i Bog dodijeli Danijelu milost i naklonost predstojnika osoblja.
(TD) Daniel 1 : 10 Predstojnik osoblja reče Danijelu: ` Ja se bojim da Mojgospodin Kralj, koji je utvrdio vašu hranu i vaše piće, ne vidi vaša blijeda lica bljeđima od onih dječaka vaše dobi, i da me vi ne učinite krivim po cijenu glave spram kralja.`
(TD) Daniel 1 : 11 Danijel reče čuvaru kojeg predstojnik osoblje bijaše zadužio Danijelom, Hananijom, Mišaelom i Azarijaom:
(TD) Daniel 1 : 12 `Stavi dakle na pokus sluge svoje tijekom deset dana. Nek nam se daje povrća za jesti i vode za piti.
(TD) Daniel 1 : 13 Potom ti ćeš pogledati naš izgled i izgled onih dječaka koji jedu kraljev jelovnik; i prema onom što budeš vidio, postupi spram svojih slugu!`
(TD) Daniel 1 : 14 On ih posluša i stavi ih na pokus tijekom deset dana.
(TD) Daniel 1 : 15 U roku od deset dana, vidje se da oni imadoše bolji izgled i veću gojaznost nego svi dječaci koji su jeli s kraljevskog jelovnika.
(TD) Daniel 1 : 16 Čuvar, dakle ukloni njihov jelovnik i vino koje su imali piti, i davaše im povrće.
(TD) Daniel 1 : 17 A toj četvorici dječaka Bog dade znanost, i uputi ih u svu književnost i mudrost.
(TD) Daniel 1 : 18 U roku dana propisanih od kralja za njih dovesti k njemu, predstojnik osoblja dovede ih u nazočnost Nabukodonozorovu.
(TD) Daniel 1 : 19 Kralj porazgovara s njima, i među svima ne nađe se nitko kao Danijel, Hananija, Mišael i Azarija. Oni se nađoše dakle u nazočnosti kraljevoj;
(TD) Daniel 1 : 20 i u svim predmetima mudrosti i spoznavanja o kojima je kralj raspitivao kod njih on ih nađe deset puta nadmoćnijima svim vračevima i čarobnjacima što ih on imaše u svem svom kraljevstvu.
(TD) Daniel 1 : 21 A Danijel poživje sve do prve godine kralja Kira .