(TD) Mark 1 : 1 Početak *Evanđelja Isusa Krista, Sina Božjeg: ( Mc 3.16, 1112; Lk 3.16; 1518)
(TD) Mark 1 : 2 Ovako je pisano u knjizi proroka Izaije, Evo, šaljem svog glasonošu pred tobom, za pripraviti put tvoj.
(TD) Mark 1 : 3 Jedan glas viče u pustinji: Pripravite put, Gospodov izravnajte staze njegove.
(TD) Mark 1 : 4 Ivan Krstitelj pojavi se u pustinji, obznanjujući jedno krštenje obraćenja s ciljem oproštenja grijehova.
(TD) Mark 1 : 5 Sva Judeja i svi žitelji Jeruzalema dođoše k njemu; dadoše se krstiti od njega u Jordanu ispovijedajući grijehove svoje.
(TD) Mark 1 : 6 Ivan bijaše odjenut devinom dlakom s jednim kožnim pojasom oko struka; hranio se skakavcima i divljim medom.
(TD) Mark 1 : 7 On proglašavaše: ` Onaj koji je jači od mene dolazi poslije mene i ja nisam dostojan, saginjući se, razvezati remen na sandalama njegovim.
(TD) Mark 1 : 8 Ja, ja vas krstim u vodi, ali on krstit će vas Duhom Svetim. ` ( Mc 3.134.11; Lk 3.2122; 4.113)
(TD) Mark 1 : 9 A, u one dane Isus dođe iz Nazareta u Galileju i dade se krstiti od Ivana u Jordanu.
(TD) Mark 1 : 10 U času kad se on uspinjaše iz vode, vidje on *nebesa poderati se i Duh, kao jednu golubicu, sići na njega.
(TD) Mark 1 : 11 A, s nebesa dođe jedan glas: ` Ti si moj sin mili, godilo mi je izabrati tebe. `
(TD) Mark 1 : 12 Odmah Duh potisnu Isusa u pustinju.
(TD) Mark 1 : 13 Tijekom 40 dana, u pustinji, on bi iskušavan od *Sotone. Bijaše on s divljim zvijerima, a *anđeli ga služaše. ( Mc4.1222; Lk 4.1415; 5.13, 1011)
(TD) Mark 1 : 14 Nakon što Ivan bi izručen, Isus dođe u Galileju. Obznanjivaše *Evanđelje Božje i govoraše: ` Vrijeme je ispunjeno,
(TD) Mark 1 : 15 i *vladavina Božja se približila: obratite se i vjerujte u Evanđelje. `
(TD) Mark 1 : 16 Kako prolažaše uz more Galilejsko on vidje Šimuna i Andriju, brata Šimunova, u trenu kad bacaše mrežu u more: bijahu to ribari.
(TD) Mark 1 : 17 Isus im reče: ` Dođite u moju sljedbu, i ja ću od vas načiniti ribare ljudi. `
(TD) Mark 1 : 18 Ostavljajući smjesta svoje mreže, oni ga slijeđaše.
(TD) Mark 1 : 19 Napredujući malo, on vidje Jakova, sina Zebedejevog, i Ivana njegovog brata, koji bijahu u barci i upravo slagaše svoje mreže.
(TD) Mark 1 : 20 Odmah, on ih pozva. Ostavljajući u barci svog oca Zebedeja s radnicima, oni pođoše za njim. ( Lk 4.3137)
(TD) Mark 1 : 21 Oni uđoše u Kafarnaum. I na dan *šabata pošto je ušao u *sinagogu, Isus poučavaše.
(TD) Mark 1 : 22 Oni bijahu zaprepašteni njegovim poučavanjem; jer on ih poučavaše kao čovjek koji ima ovlaštenje, a ne kao *pismoznanci.
(TD) Mark 1 : 23 Upravo tada u sinagogi bijaše jedan čovjek opsjednut nečistim duhom1;on se prodera:
(TD) Mark 1 : 24 ` U što se ti miješaš, Isuse iz Nazareta? Ti si došao da nas pogubiš. Ja znam tko si ti: *Svetac Božji. `
(TD) Mark 1 : 25 Isus mu zaprijeti: `Ušuti i izlazi iz tog čovjeka. `
(TD) Mark 1 : 26 Nečisti duh ga potrese silovito i iziđe iz njega puštajući zaglušan krik.
(TD) Mark 1 : 27 Oni bijahu toliko zaprepašteni da pitaše jedni druge: ` Što je to? Evo jednog novog nauka, punog ovlasti! On zapovijeda čak i nečistim duhovima i ovi mu se pokoravaju! `
(TD) Mark 1 : 28 I njegov se ugled smjesta proširi po svoj oblasti Galileje. ( Mt 8.1417; Lk 4.3841)
(TD) Mark 1 : 29 Točno po izlasku iz *sinagoge, oni odoše, s Jakovom i Ivanom, u kuću Šimunovu i Andrijinu.
(TD) Mark 1 : 30 A punica Šimunova bijaše ležala, imaše ona groznicu, odmah rekoše Isusu o njoj.
(TD) Mark 1 : 31 On joj priđe i primaj ući ju za ruku učini da ustane: groznica ju napusti i ona poče služiti.
(TD) Mark 1 : 32 Kad je došla večer, nakon zalaska sunca, počeše mu dovoditi bolesnike i opsjednute zlim duhom.
(TD) Mark 1 : 33 Cijeli se grad sakupio na vratima.
(TD) Mark 1 : 34 On izliječi brojne bolesnike koji su patili od svih vrsta bolova i istjera brojne zle duhove; i ne puštaše on demonima pričati, jer ga ovi poznavaše. ( Mt 4.23; Lk 4..4244)
(TD) Mark 1 : 35 Pred jutro, još u noćnoj tami, Isus se diže, iziđe i ode u jedno pusto mjesto; ondje, on moljaše.
(TD) Mark 1 : 36 Simon ga poče tražiti, kao i njegovi sudrugovi,
(TD) Mark 1 : 37 i nađoše ga oni. Rekoše mu: ` Svi te traže. `
(TD) Mark 1 : 38 A on njima reče: ` Hajdemo drugdje, u susjedna trgovišta, da ja ondje također obznanim *Evanđelje: jer zato sam ja izišao. `
(TD) Mark 1 : 39 I on iđaše po svoj Galileji; on propovijedaše u njihovim *sinagogama i istjerivaše *zle duhove. ( M7 8.14; Lk 5.1216)
(TD) Mark 1 : 40 Jedan *leproznik mu priđe; zamoli ga i pade na koljena govoreći: ` Ako hoćeš, ti me možeš očistiti. `
(TD) Mark 1 : 41 Sažalivši se, Isus pruži ruku i dodirnu ga. On mu reče: ` Ja to hoću, budi čist. `
(TD) Mark 1 : 42 Smjesta, lepra ga napusti i on bi očišćen,
(TD) Mark 1 : 43 rasrdivši se protiv njega Isus ga smjesta otpusti.
(TD) Mark 1 : 44 On mu reče: ` Čuvaj se da nikom ne kažeš, već idi se pokazati *svećeniku i ponudi za tvoje očišćenje ono što je Mojsije propisao: oni će imati jedno svjedočenje.`
(TD) Mark 1 : 45 Ali kad je otišao, on poče obznanjivati i širiti na glas novost, tako da Isus više nije mogao otvoreno ući u jedan grad, već bi ostajao izvan na pustim mjestima. I dolažaše k njemu sa svih strana. ( Mc 9.18; Lk 5.1726)