(TD) Ezra 1 : 1 A prve godine Kira, kralja Perzije da bi se ispunila riječ GOSPODOVA, izišla na usta Jeremiji, GOSPOD probudi duh Kiru, kralju Perzije, da se u svem njegovom kraljevstvu objavi jedan proglas, i isto jedan spis, za reći:
(TD) Ezra 1 : 2 Ovako govori Kir, kralj Perzije: Sva kraljevstva na zemlji, GOSPOD, Bog *nebesa, meni ih je dao, i zadužio me on sam da mu izgradim jednu kuću u Jeruzalemu koji je u Judi.
(TD) Ezra 1 : 3 Među vama, tko pripada svem njegovom naroduđ Nek Bog njegov bude s njim, i nek se uspne u Jeruzalem, u Judi, izgradi Kuću GOSPODU, Bogu Izraelovom to je Bog koji je u Jeruzalemu!
(TD) Ezra 1 : 4 U svim mjestima u kojima boravi ostatak naroda, nek ljudi iz tog mjesta donesu svaki srebra, zlata, dobara i stoke, kao i dobrovoljnih žrtava za Kuću Boga koja je u Jeruzalemu ! `
(TD) Ezra 1 : 5 Tada se digoše poglavari obitelji Jude i Benjamina, svećenici i *leviti, ukratko svi oni kojima Bog bijaše probudio duh za ići graditi Kuću Gospodovu koja je u Jeruzalemu.
(TD) Ezra 1 : 6 I svi njihovi susjedi pritekoše im, uz pomoć srebrenih i zlatnih predmeta, dobara i stoke, dragocjenih poklona, ne računajući, k tome, sve što bijaše ponuđeno dobrovoljno.
(TD) Ezra 1 : 7 Kralj Kir dade povući sve predmete Kuće Gospodove koje Nabukodonozor bijaše oduzeo iz Jeruzalema za staviti u kuću svojih bogova.
(TD) Ezra 1 : 8 Kir, kralj Perzije, dade ih povući posredništvom rizničara Mitredata koji ih dade uzeti u račun po Šešbasaru, princu Jude .
(TD) Ezra 1 : 9 Evo računice: pladnjevi od zlata: 30; srebreni pladnjevi: tisuću; noževi : 29;
(TD) Ezra 1 : 10 zlatnih kupa: 30; kupa srebrenih drugog reda: 410; drugih predmeta : tisuću.
(TD) Ezra 1 : 11 Ukupno zlatnih i srebrenih predmeta: 5.400 . Šešbasar odnese sve, kad se izgnanici uspinjaše iz Babilonije u Jeruzalem.