(TD) Philemon 1 : 1 Pavao, uznik Isusa Krista, i Timotej, brat, Filomenu, našem ljubljenom suradniku
(TD) Philemon 1 : 2 i Apiji, našoj sestri, i Arhipu, našem sudrugu po oružju, i crkvi koja se skuplja u tvojoj kući.
(TD) Philemon 1 : 3 Vama milost i mir, sa strane Boga našeg Oca i Gospodina Isusa Krista
(TD) Philemon 1 : 4 Zahvaljujem svom Bogu stalno te se spominjući u molitvama svojim
(TD) Philemon 1 : 5 jer, čuo sam govoriti o ljubavi i vjeri koje ti imaš za Gospodina Isusa i u prilog svim *svetima .
(TD) Philemon 1 : 6 Nek tvoje sudioništvo u vjeri bude plodotvorno: obznanjuj dakle svako dobro koje smo mogli ispuniti za Isusovu stvar.
(TD) Philemon 1 : 7 Velika radost i utjeha su mi donesene: tvojom ljubavlju, brate, ti si okrijepio srce svetima.
(TD) Philemon 1 : 8 Također, iako imam, u Kristu, svu slobodu propisati tvoju zadaću,
(TD) Philemon 1 : 9 milije mi je u ime ljubavi uputiti tebi jednu molbu. Da, ja Pavao, koji sam jedan starac, ja koji sam sada uznik Isusa Krista,
(TD) Philemon 1 : 10 ja te molim za svoje dijete, ono koje sam porodio u zatvoru, Onezima,
(TD) Philemon 1 : 11 koji ti nekada bio je nekoristan i koji, sada, koristan nam je, tebi kao i meni.
(TD) Philemon 1 : 12 Ja ti ga nanovo šaljem, njega koji je kao moje vlastito srce .
(TD) Philemon 1 : 13 Ja bih ga rado čuvao uz sebe, da mi služi na tvom mjestu, u zatvoru gdje sam zbog *Evanđelja;
(TD) Philemon 1 : 14 ali, ja nisam ništa htio učiniti bez tvog pristanka, da dobročinstvo ne bi imalo izgled prinude, već da dođe s tvoje dobre volje.
(TD) Philemon 1 : 15 Možda Onezim nije bio na dugo vremena od tebe odvojen do li da ti bude vraćen za vječnost,
(TD) Philemon 1 : 16 ne više kao rob, već više no rob: jedan ljubljeni brat; on to toliko za mene, koliko li će više biti to za tebe, koliko kao čovjek, toliko kao krščanin.
(TD) Philemon 1 : 17 Ako me ti, dakle, držiš za brata u vjeri, primi njega kao da to bijah ja.
(TD) Philemon 1 : 18 I ako ti je što skrivio ili ako je nešto dužan spram tebe, stavi to na moj račun.
(TD) Philemon 1 : 19 - To sam ja, Pavao, koji ovo piše svojom vlastitom rukom: ja sam taj koji će platiti… I nisam ja taj koji te podsjeća da i ti takoder imaš jedan dug spram mene, a to si ti sam!
(TD) Philemon 1 : 20 Hajde, brate, učini mi uslugu u Gospodinu; daj mom srcu njegovu okrjepu u Kristu!
(TD) Philemon 1 : 21 Ovo ti pišam pouzdavajući se u tvoju poslušnost: ja znam da ćeš ti učiniti još više nego što ti ja kažem.
(TD) Philemon 1 : 22 U isto vrijeme, pripremi meni jedan smještaj: nadam se, naime, zahvaljujući vašim molitvama, vama biti dan natrag.
(TD) Philemon 1 : 23 Epafraz, moj sudrug iz uzništva u Isusu Kristu, pozdravlja te,
(TD) Philemon 1 : 24 kao i Marko, Aristark, Demas i Luka, moji suradnici.
(TD) Philemon 1 : 25 Milost Gospodina Isusa Krista s vama.