(TD) Joshua 1 : 1 Dogodi se da poslije smrti Mojsijeve, sluge GOSPODOVOG, GOSPOD reče Jošui, sinu Nunovu:
(TD) Joshua 1 : 2 ” Mojsije, sluga moj, mrtav je; sada dakle, digni se, prijeđi Jordan kojeg eno, ti i sav taj narod, prema zemlji koju im ja dajem - sinovima Izraelovim.
(TD) Joshua 1 : 3 Svako mjesto koje pogazi taban vaših stopala, ja sam vam ga dao kao što sam to rekao Mojsiju;
(TD) Joshua 1 : 4 od pustinje i Libana kojeg eno sve do velike Rijeke, Eufrata, svu zemlju Hitita, i sve do Velikog Mora, na zapadu sunca, takva će biti vaše područje .
(TD) Joshua 1 : 5 Nitko ti se neće moći oduprijeti tijekom čitavog tvog života. Kao što bijah s Mojsijem, ja ću biti i s tobom; neću ti uzmanjkati, neću te napustiti.
(TD) Joshua 1 : 6 Budi snašan i smion, Jer ti si taj koji će dati u baštinu ovom puku zemlju koju sam ja prisegao njihovim očevima da ću im dati.
(TD) Joshua 1 : 7 Da, budi snažan i vrlo smion; pazi da postupaš prema svem Zakonu koji ti je propisao Mojsije, sluga moj. Ne skreći ni desno ni lijevo da bi uspio svugdje kamo ćeš ići.
(TD) Joshua 1 : 8 Ova knjiga Zakona neće se udaljiti od usta tvojih; ti ćeš ju šaputati i dan i noć da bi pazio da postupaš prema svemu onom što se tu nalazi napisano, jer tada ti ćeš naći svoje povoljne putove, tada ti ćeš uspjeti.
(TD) Joshua 1 : 9 Nisam li ti ja propisao: budi snažan i smion? Ne drhti, ne užasavaj se, jer GOSPOD Bog tvoj, bit će s tobom posvuda kamo ćeš ti ići? “
(TD) Joshua 1 : 10 Tad Jošua dade ovu zapovijed dužnosnicima naroda:
(TD) Joshua 1 : 11 ” Pođite u tabor i izdajte ovu zapovijed puku: pripremite zalihe, jer od sada, pa za tri dana vi će te prijeći Jordan, kojeg evo, za ući u posjed zemlje koju GOSPOD, Bog vaš, daje vama u posjed.“
(TD) Joshua 1 : 12 Potom Rubenitima, Gaditima i polovici plemena Manasejeva, Jošua kaza ovako:
(TD) Joshua 1 : 13 ” Sjetite se zapovijedi koju vam dade Mojsije, sluga GOSPODOV: GOSPOD Bog vaš, vam je dodijelio odmor; on vam je dao ovu zemlju.
(TD) Joshua 1 : 14 Vaše žene, vaša mala djeca i vaša stada ostat će u zemlji koju vam je dao Mojsije s onestrane Jordana. Ali vi, svi srčani bojovnici, u bojnom poretku, vi će te prijeći ispred svoje braće i vi će te im pomagati,
(TD) Joshua 1 : 15 sve dok GOSPOD ne dodijeli odmor vašoj braći, kao i vama i da i oni zaposjednu, oni također, zemlju koju im daje GOSPOD, Bog vaš. Potom će te se vi vratiti u zemlju koja je vaš posjed i vi će te zaposjesti tu zemlju koju je Mojsije, sluga GOSPODOV, vama dao s onestrane Jordana, na istoku sunca. “
(TD) Joshua 1 : 16 Oni odgovoriše Jošui: ” Sve što si nam ti propisao, mi ćemo to učiniti, i svuda gdje našti pošalješ mi ćemo ići.
(TD) Joshua 1 : 17 Kao što smo se u svemu pokorili Mojsiju, pokorit ćemo se i tebi. Da, GOSPOD, Bog tvoj, bit će s tobom kao što je bio i s Mojsijem.
(TD) Joshua 1 : 18 Tko bi bio protivan tvojoj zapovijedi i ne bi se pokorio tvojim riječima u svemu što nam ti budeš zapovjedio bit će pogubljen. Da, budi snažan i smion! “