(TD) Esther 1 : 1 Bijaše to u vrijeme Kserksovo . Taj Kserks vladaše od Indije sve do Etiopije.
(TD) Esther 1 : 2 U ono doba, kad kralj Kserks dođe uzeti mjesto na svojem kraljevskom prijestolju u Suza-tvrđi,
(TD) Esther 1 : 3 treće godine svoje vladavine, on priredi jednu svečanu gozbu za svoje ministre i sluge. Vojska Perzije i Medije, plemići i ministri provincija dođoše pred njega .
(TD) Esther 1 : 4 Dugo vremena, tijekom 180 dana, on pokazivaše bogatstvo svoje kraljevske slave i sjaj svoje velike raskoši.
(TD) Esther 1 : 5 Poslije tog razdoblja, za sve ljude koji se nalaziše u Suza-tvrđi, od najvažnijih do najponiznijih, kralj priredi jednu svečanu gozbu od sedam dana, u dvorištu vrta palače.
(TD) Esther 1 : 6 Čipke, muslin, purpur bijahu prikačeni konopima od lana i skerleta o kolute od srebra i stubove o alabastera; bijaše tu divana od zlata i srebra na taraci od žada, alabastra,sedefa i crnog jantara .
(TD) Esther 1 : 7 Pilo se iz zlatnih kupa, svaka drukčijeg oblika; i vino kraljevstva teklo je u potocima, kraljevski.
(TD) Esther 1 : 8 Pravilo je bilo da se pije bez primoravanja, jer kralj bijaše naložio svim natkonobarima da postupaju na ugodu svakome.
(TD) Esther 1 : 9 Vasti, kraljica, bijaše jednako priredila jednu gozbu za žene u kraljevskoj palači kralja Kserksa.
(TD) Esther 1 : 10 Sedmog dana, kralj bijaše raspoložen, zbog vina. On reče Mehumanu, Biztaju, Harbonaju, Bigtaju i Abagtaju, Zetaru i Karkasu - sedmorici *eunuha u službi kralja Kserksa -
(TD) Esther 1 : 11 da dovedu kraljicu Vasti, pred kralja, s kraljevskom dijademom, da pokaže narodima i ministrima svoju ljepotu: kako li ona bijaše lijepa za gledati!
(TD) Esther 1 : 12 Ali, kraljica Vasti odbi doći po zapovijedi kraljevoj prenesenoj od eunuha. Tada kralj zapade u veliku srdžbu i razjari se od gnjeva.
(TD) Esther 1 : 13 A svaka kraljevska stvar je morala izići pred sve stručnjake za zakon i pravo;
(TD) Esther 1 : 14 a bijahu uz kralja Karšena,Šetar, Admata, Taršiš, Meres, Marsena, Memukan - sedam ministara Perzije i Medije - s dopuštenjem da gledaju kralja i sjede u prvom redu u kraljevstvu.
(TD) Esther 1 : 15 Tada, kralj reče zvjezdoznancima2: `Prema zakonu, što učiniti kraljici Vasti, budući da nije izvršila riječ kralja Kserksa prenesenu putem eunuha?`
(TD) Esther 1 : 16 Memukan uze tada riječ u nazočnosti kralja i ministara: ` Nije to samo kralj koga je Vasti, kraljica, izvrgla ruglu, već sve ministre i sve narode svih pokrajina kralja Kserksa.
(TD) Esther 1 : 17 Jer, ponašanje kraljičino procurit će do sve i jedne žene, podstaknuti ih da preziru svoje muževe govoreći: Kralj Kserks bijaše rekao da se dovede Vasti pred njega, kraljica, ali ona nije došla!
(TD) Esther 1 : 18 I od sada žene ministara Perzije i Medije, koje su čule govoriti o ponašanju kraljičinom, počet će uzvraćati svim kraljevim ministrima. I tom prijeziru odgovarat će gnjev.
(TD) Esther 1 : 19 Ako to godi kralju, nek iziđe s njegove strane jedna kraljevska naredba, koja će biti upisana u zakone Perzije i Medije i bit će neopoziva, prema kojoj Vasti više neće dolaziti u nazočnost kralja Kserksa, koji će njen naslov dati jednoj drugoj boljoj od nje.
(TD) Esther 1 : 20 A nalog koji kralj bude izdao odjeknut će u cijelom kraljevstvu - i on jevelik! Tad će sve žene okružiti pažnjom svoje muževe, od najznačajnijih do najponiznijih.`
(TD) Esther 1 : 21 Stvar se dopade kralju i ministrima. Tako kralj i postupi slijedeći riječi Memukanove.
(TD) Esther 1 : 22 On posla pisma u sve kraljevske pokrajine, svakoj pokrajini na njenom pismu i svakom puku na njegovom jeziku, da svaki čovjek bude gazda kod sebe da govori jezikom svog naroda .