(TD) Judges 1 : 1 Dogodi se poslije smrti Jozuine da sinovi Izraelovi pitaše GOSPODA za savjet govoreći: ` Tko će se od nas uspeti kao prvi protiv Kanaanaca za potući ih? `
(TD) Judges 1 : 2 GOSPOD reče: ` To je Juda koji će se uspeti. Evo ja sam izručio zemlju u ruke njegove.`
(TD) Judges 1 : 3 Juda reče Šimunu svojem bratu: `Pođi sa mnom u moj dio i potucimo Kanaance. Potom, ja također krenut ću s tobom u tvoj dio. ` I Šimun ode s njim.
(TD) Judges 1 : 4 Juda se pope i GOSPOD mu izruči u ruke njegove Kanaance i Perizite. U Bezeku oni pobiše deset tisuća između njih.
(TD) Judges 1 : 5 Nađoše Adoni-Bezeka u Bezeku i sukobiše se s njim; oni potukoše Kanaance i Perizite.
(TD) Judges 1 : 6 Adoni-Bezek pobježe, ali oni ga proganjaše, domogoše ga se i odsjekoše palčeve na rukama i nogama .
(TD) Judges 1 : 7 Adoni-Bezek reče: ` Sedamdeset kraljeva kojima bijahu odsječeni palčevi na rukama i nogama skupljaše otpatke ispod stola mojega. Ono što sam činio Bog mi je vratio. ` Odvedoše ga u Jeruzalem i on ondje umrije. `
(TD) Judges 1 : 8 Sinovi Judini napadoše Jeruzalem i domogoše ga se; posjekoše ga mačem i spališe u vatri.
(TD) Judges 1 : 9 Poslije toga sinovi Judini siđoše za tući Kanaance koji nastanjivahu Planinu, Negev i *Niziju .
(TD) Judges 1 : 10 Potom Juda otiđe protiv protiv Kanaanaca koji nastanjivahu Hebron - ime Hebronu ranije bijaše Kirijat-Arba - i oni udariše Šesai, Ahiman i Talmai.
(TD) Judges 1 : 11 Odatle Juda ode protiv stanovnika Devira - ime Deviri ranije bijaše Kirijat-Sefer -.
(TD) Judges 1 : 12 Kaleb reče: ` Onome koji udari Kirijat-Sefer i domogne ga se, ja ću dati svoju kćer Aksu za ženu.`
(TD) Judges 1 : 13 Otnijel, sin Kenazov, mlađi brat Kalebov, domože se grada, i Kaleb mu dade za ženu svoju kćer Aksu.
(TD) Judges 1 : 14 No, od svojeg dolaska, ona ga nagovaraše tražiti u njenog oca jedno polje. Ona siđe s magarca svojega, a Kaleb joj reče: ` Što hoćeš ti? `
(TD) Judges 1 : 15 Ona mu reče: ` Učini mi jedno dobročinstvo. Pošto si mi dao zemlju kod Negeva, daj mi također zdenac vode`, i Kaleb joj dade gornje zdence i donje zdence.
(TD) Judges 1 : 16 Sinovi Kenitovi, punca Mojsijeva, uspeše se iz grada, Palmiera sa sinovima Judinim u pustinju Judinu koja je na jugu od Arade . Oni dođoše stanovati s pukom.
(TD) Judges 1 : 17 Juda pođe sa Šimunom, svojim bratom. Oni potukoše Kanaance koji nastanjivahu Sefat i posvetiše ga, rečenog, zabrani. Nazva se taj grad imenom Horm .
(TD) Judges 1 : 18 Juda se domože Gaze i njene teritorije, Aškelona i njegove teritorije, Ekrona i njegove teritorije.
(TD) Judges 1 : 19 GOSPOD bi s Judom koji uze posjed nad Planinom, ali ne bi moguće izvlastiti stanovnike ravnice, jer imadoše željezna kola .
(TD) Judges 1 : 20 Prema riječi Mojsijevoj, dade se Hebron Kalebu koji izvlasti ondje tri sina Anakova.
(TD) Judges 1 : 21 Glede Jebuzita koji nastanjivahu Jeruzalem, sinovi Benjaminovi ne izvlastiše ih i Jebuziti su stanovali u Jeruzalemu sa sinovima Benjaminovim sve do ovog dana.
(TD) Judges 1 : 22 Kuća Josipova, ona također, uspe se, ali u Betel, i GOSPOD bi s njom.
(TD) Judges 1 : 23 Kuća Josipova načini jedno istraživanje Betela; ranije ime grada bijaše Luz.
(TD) Judges 1 : 24 Uhode vidješe jednog čovjeka izlaziti iz grada i rekoše mu one: ` Pokaži nam dakle kako se može ući u grad i mi ćemo pružiti dokaz našeg poštenja prema tebi.`
(TD) Judges 1 : 25 On im pokaza gdje se može ući u grad i oni posjekoše grad oštricom mača, ali pustiše otići onoga čovjeka i sav njegov klan.
(TD) Judges 1 : 26 Taj čovjek ode u zemlju Hitita i sagradi jedan grad kojem dade ime Luz to je još i danas njegovo ime.
(TD) Judges 1 : 27 Manase ne steče ni Bet-Šean s njegovim posjedima; ni Tanak s njegovim posjedima, ni stanovnike Dora s njihovim posjedima, ni stanovnike Megidoa s njegovim posjedima, i Kanaanci nastaviše stanovati u toj zemlji.
(TD) Judges 1 : 28 Ali, kad Izrael bi postao jak on nametnu Kanaancima robovsku tlaku, ali u stvari on ih ne izvlasti.
(TD) Judges 1 : 29 Efraim ne izvlasti Kanaance koji nastanjivahu Gezer, i Kanaanci stanovaše u Gezeru u sred Efraima.
(TD) Judges 1 : 30 Zabulon ne izvlasti stanovnika Kitrona ni onih iz Nahalola; Kanaanci stanovaše u sred Zabulova, ali biše prisiljeni na robovsku tlaku.
(TD) Judges 1 : 31 Ašer ne izvlasti stanovnike Akoa, ni one iz Sidona, Ahlava, Akziva, Helbe, Afika i Rehova.
(TD) Judges 1 : 32 Ašeriti stanovaše u sred Kanaaca koji nastanjivahu zemlju pošto ne bijahu izvlašteni.
(TD) Judges 1 : 33 Neftali ne izvlasti žitelje Bet-Šemeša, ni one iz Bet-Anata, i on stanovaše u sred Kanaanaca koji nastanjivahu zemlju, ali stanovnici Bet-Šemeša i Bet-Anata, biše prinuđeni na tlaku.
(TD) Judges 1 : 34 *Amoriti satjeraše sinove Danove u planinu, jer ih ne pustiše sići u ravnicu.
(TD) Judges 1 : 35 *Amoriti nastaviše stanovati u Har-Herezu, Ajalonu i Šalvimu, ali kad ruka kuće Josipove oteža, oni biše prisiljeni na tlaku.
(TD) Judges 1 : 36 teritorija amoritska ide od uzvisine Akrabim, od Stijene uspinjuća.