(TD) 1 Corinthians 1 : 1 Pavao, pozvan biti *apostolom Krista Isus po volji Božjoj, i Sosten, brat,
(TD) 1 Corinthians 1 : 2 crkvi Božjoj koja je u Korintu, onima koji su bili posvećeni u Kristu Isusu, pozvani biti *svetima sa svim onima koji zazivaju na svakom mjestu *ime Gospodina Isusa Krista, njihovog Gospodina i našeg;
(TD) 1 Corinthians 1 : 3 vama milost i mir od Boga našeg Oca i Gospodina Isusa Krista.
(TD) 1 Corinthians 1 : 4 Zahvaljujem Bogu neprekidno za vas, zbog milosti Božje koja vam je bila dana u Isusu Kristu.
(TD) 1 Corinthians 1 : 5 Jer, vi ste bili, u njemu, ispunjeni svim bogatstvima, svim onima od riječi i svim onima od poznavanja.
(TD) 1 Corinthians 1 : 6 To je ono što svjedočenje o Kristu učvrstilo se u vama,
(TD) 1 Corinthians 1 : 7 tako dobro da vam ne manjka nikakav dar, vama koji očekujete *otkrivenje našeg Gospodina Isusa Krista.
(TD) 1 Corinthians 1 : 8 On je također taj koji će vas učvrstiti sve do kraja, da budete besprijekorni u *Dan našeg Gospodina Isusa Krista.
(TD) 1 Corinthians 1 : 9 On je vjeran, Bog koji vas je pozvao u zajednicu sa svojim sinom Isusom Kristom, našim Gospodinom.
(TD) 1 Corinthians 1 : 10 Ali, ja vas savjetujem, Braćo, u ime našeg Gospodina Isusa Krista: budite svi složni i nek nema podjela među vama; budite ujedinjeni u istom duhu i u istoj misli.
(TD) 1 Corinthians 1 : 11 Naime, Braćo moja, ljudi Klojini su mi priopćili da ima nesloge među vama.
(TD) 1 Corinthians 1 : 12 Ja sebi objašnjavam; svaki od vas govori ovako: ` Ja pripadam Pavlu. Ja Apolosu. Ja Kefi Ja Kristu. `
(TD) 1 Corinthians 1 : 13 Krist, da li je razdijeljen? Da li je Pavao bio razapet na križu za vas? Jeste li vi bili kršteni u Pavlovo *ime?
(TD) 1 Corinthians 1 : 14 Bogu hvala, ja nisam krstio nikog između vas, izuzev Krispa i Gaja;
(TD) 1 Corinthians 1 : 15 tako nitko ne može reći da ste bili kršteni u moje ime.
(TD) 1 Corinthians 1 : 16 Ah da! Ja sam još krstio obitelj Stefaninu. Za ostalo, ja nisam nikog krstio, koliko ja znam.
(TD) 1 Corinthians 1 : 17 Jer, Krist me nije poslao krstiti, već navješćivati *Evanđelje, i to bez utjecanja mudrosti govorenja, da se ne uništi križ Kristom.
(TD) 1 Corinthians 1 : 18 Govorenje o križu, naime, ludost je za one koji propadaju, ali za one koji su u spašavanju, za nas, ono je sila Božja.
(TD) 1 Corinthians 1 : 19 Jer, pisano je: Ja ću uništiti mudrost mudrih i uništiti razum razumnih.
(TD) 1 Corinthians 1 : 20 Gdje je mudri? Gdje je *učitelj Zakona. Gdje je rasuđivač ovog stoljeća? Nije li Bog učinio ludom mudrost *svijeta?
(TD) 1 Corinthians 1 : 21 Naime, budući da svijet, posredstvom mudrosti, nije prepoznao Boga u mudrosti Božjoj, po ludosti propovijedanja je Bog ocijenio dobrim spasiti one koji vjeruju.
(TD) 1 Corinthians 1 : 22 *Židovi traže čuda a Grci traže mudrost;
(TD) 1 Corinthians 1 : 23 ali mi, mi propovijedamo *Spasitelja razapetog, sablazan za Židove, ludost za *pogane,
(TD) 1 Corinthians 1 : 24 ali za one koji su pozvani, toliko Židove koliko Grke, Krist je sila Božja i mudrost Božja.
(TD) 1 Corinthians 1 : 25 Jer, ono što je ludost Božja mudrije je od ljudi i ono što je slabost Božja jače je no ljudi.
(TD) 1 Corinthians 1 : 26 Promotrite Braćo, vi koji ste primili poziv Božji: nema među vama mnogo mudrih u očima ljudi, ni mnogo moćnih, ni mnogo ljudi iz dobre obitelji.
(TD) 1 Corinthians 1 : 27 Ali, ono što je ludost u svijetu, Bog je izabrao za zbuniti mudrace; ono što je slabost u svijetu, Bog je izabrao za zbuniti ono što je jako;
(TD) 1 Corinthians 1 : 28 ono što je u svijetu nisko i prezreno, ono što nije, Bog je to izabrao za svesti na ništa ono što jest,
(TD) 1 Corinthians 1 : 29 da ni jedno stvorenje ne može se *uzoholiti pred Bogom.
(TD) 1 Corinthians 1 : 30 Po Njemu ste vi u Isusu Kristu, koji je za nas postao mudrost dolazeća od Boga, pravednost, *posvećenje i oslobođenje
(TD) 1 Corinthians 1 : 31 da bi, kako to kaže Pismo, da onaj koji se uzoholi, uzoholi se u Gospodinu.