(TD) Jeremiah 1 : 1 Riječi Jeremiji e, sina Hilkijahuvljeva, jednog od svećenika nastanjenih u Anatotu, na području Benjaminovu .
(TD) Jeremiah 1 : 2 Gdje riječ se GOSPODOVA uputi njemu, u vrijeme Joziasovo, sina Amonova, kralja Jude, trinaeste godine njegove vladavine .
(TD) Jeremiah 1 : 3 Ona se uputi također njemu u vrijeme Jojakimovo, sina Joziasova, kralja Jude, sve do kraja jedanaeste godine Sedecijasove, sina Joziasova, kralja Jude, sve do izgona iz Jeruzalema, u petom mjesecu .
(TD) Jeremiah 1 : 4 Riječ se GOSPODOVA uputi meni:
(TD) Jeremiah 1 : 5 ”Prije no što ću te stvoriti u utrobi tvoje majke, ja te poznavah;prije no što ćeš ti izići iz njena trbuha, ja te posvetih; ja načinih od tebe jednog *proroka za narode.“
(TD) Jeremiah 1 : 6 Ja kažem: ”Ah! Gospodine BOžE, ja neću moći govoriti, ja sam premlad .“
(TD) Jeremiah 1 : 7 GOSPOD mi reče: ”Ne kaži: Ja sam premlad. Svuda kamo te pošaljem, ti idi; sve što ti ja zapovjedim, ti to reci;
(TD) Jeremiah 1 : 8 ne boj se nikog: ja sam s tobom da te oslobodim proročanstvo GOSPODOVO.
(TD) Jeremiah 1 : 9 GOSPOD, primičući ruku, dotaknu mi usta, i reče mi GOSPOD: ”Ovako ja stavljam svoje riječi u tvoja usta.
(TD) Jeremiah 1 : 10 Znaj da ti danas ja dajem vlast nad poganima i nad kraljevstvima, za iskorijeniti i oboriti, za srušiti i uništiti, za izgraditi i posaditi.“
(TD) Jeremiah 1 : 11 Riječ se GOSPODOVA uputi meni: ” što vidiš ti, Jeremija? “ Ja rekoh: ” Ono što ja vidim, to je jedna bademova grana .
(TD) Jeremiah 1 : 12 GOSPOD mi reče: ” To je dobro viđeno! Ja bdijem nad ispu- njenjem svoje riječi! “
(TD) Jeremiah 1 : 13 Riječ GOS- PODOVA bi upućena meni po drugi put: ” što vidiš ti?“ Ja rekoh:”To što ja vidim, to je jedan kotao na ognjištu podjarenom zahvaljujući jednom otvoru na sjever. “
(TD) Jeremiah 1 : 14 GOSPOD mi reče: ” To je sa sjevera podjarena nevolja za sve žitelje zemlje..
(TD) Jeremiah 1 : 15 Ja ću pozvati sve obitelje kraljevstva sjevernog proročanstvo GOSPODOVO. Oni stižu, i svatko stavlja prijestolje svoje na ulazu u Jeruzalem, nasuprot bedemima koji ga okružuju i nasuprot gradovima Judinim.
(TD) Jeremiah 1 : 16 Ja njima oglašavam svoje odluke o njihovim zlodjelima : oni me napuštaju, oni spaljuju milodare drugim bogovima, oni se klanjaju pred djelom svojih ruku.
(TD) Jeremiah 1 : 17 Ali ti, ti ćeš si opasati križa, ustati i njima najaviti sve što ti ja naložim; ne dopusti sebi opteretiti se njima, inače ću ja tebe natovariti pred njima.
(TD) Jeremiah 1 : 18 Ja, danas, od tebe stvaram jedno snažno mjesto, jedan potporanj od željeza, jedan bedem od bronce, nasuprot cijeloj zemlji, nasuprot kraljevima Jude, njihovim slugama, njihovim svećenicima i njegovoj vojsci;
(TD) Jeremiah 1 : 19 oni će te tući, ali oni neće moći ništa protiv tebe: ja sam s tobom proročanstvo GOSPODOVO za osloboditi te. “