(TD) Hebrews 1 : 1 Nakon što je, u dosta navrata i na više načina, prije govorio ocima, po *prorocima, Bog,
(TD) Hebrews 1 : 2 u zadnje doba gdje smo mi sada, progovorio je on nama u Sinu kojeg je postavio baštinikom svega, po kojem je on također stvorio svjetove.
(TD) Hebrews 1 : 3 Taj Sin je blistanje slave njegove i izraz njegovog bića i on nosi svemir putem moći svoje riječi. Nakon što je izvršio *očišćenje od grijehova, zasjeo je on desno od Veličanstva u visinama,
(TD) Hebrews 1 : 4 postavši toliko viši od *anđela što je baštinio jedno ime znatno drukčije od njihovog.
(TD) Hebrews 1 : 5 Kojem od anđela, naime, ikada je rečeno: Ti si moj sin, ja, danas, porodio sam tebe? Ili još: Ja, bit ću za njega jedan otac a on bit će za mene jedan sin?
(TD) Hebrews 1 : 6 Naprotiv, kad je uvodio prvorođenog u svijet, on kaza: I da se klanjaju pred njim svi anđeli Božji.
(TD) Hebrews 1 : 7 Za anđele, on je imao ovu riječ: Onaj koji od svojih anđela pravi duhove i od svojih slugu jednu plamen vatre.
(TD) Hebrews 1 : 8 Ali, za Sina, ovog ovdje: Tvoj prijestol, Bože, postavljen je zauvijek! I: Žezlo pravednosti žezlo je tvoje vladavine .
(TD) Hebrews 1 : 9 Ti zavoli pravdu i zamrzi nepravdu, Zato, o Bože, tvoj Bog tebi dade *pomazanje Jednim uljem radosti, prednosti spram tvojim sudruzima.
(TD) Hebrews 1 : 10 I još: Ti si onaj koji, od početaka Gospodine, utemelji zemlju, I nebesa su sdjelo tvojih ruku.
(TD) Hebrews 1 : 11 Oni će propasti, a ti, ostat ćeš. Da, svi će kao odjeća ostarjeti
(TD) Hebrews 1 : 12 I kao što se čini s jednim ogrta- čem, ti ćeš njih umotati, Kao odjeću, da, oni bit će zamijenjivani, ali ti, ti si isti i tvoje godine neće okrenuti na skraćivanje.
(TD) Hebrews 1 : 13 A kojem od anđela ikada je rečeno: Sjedi mi zdesna, od tvojih neprijatelja, načinit ću podnožnik?
(TD) Hebrews 1 : 14 Nisu li svi od duhova oni koji izvršavaju uloge i poslanici u službi dobra onima koji trebaju primiti u baštinu spasenje?