(TD) Ezekiel 1 : 1 Tridesete godine, četvrtog mjeseca, petog u mjesecu, ja bijah u sred izgnanika, blizu rijeke Kebar; nebesa se otvoriše i ja vidjeh božanska priviđenja.
(TD) Ezekiel 1 : 2 Petog u mjesecu te godine bijaše peti izgon kralja Jojakina
(TD) Ezekiel 1 : 3 bi jedna riječ GOSPODOVA za Ezekiela, sina svećenika Buzija, u zemlji Kaldejaca, blizu rijeke Kebar. Ondje, ruka Božja bi na njemu.
(TD) Ezekiel 1 : 4 Ja vidjeh: jedan olujni vjetar dolažaše sa sjevera, jedan veliki oblak i jedna munjevita vatra i, uokolo, jedna svjetlost; u njenoj sredini, kao blistanje rumenila u sred vatre.
(TD) Ezekiel 1 : 5 U njenoj sredini, nalikost četvorih živih bića; takav bijaše njihov izgled: oni nalikovahu ljudima.
(TD) Ezekiel 1 : 6 Svaki imaše četiri lica i svaki od njih četiri krila.
(TD) Ezekiel 1 : 7 Njihove noge bijahu prave; njihova stopala: kao kopita jednog teleta, blistajući kao što blista uglačana mjed.
(TD) Ezekiel 1 : 8 Ruke ljudske, pod njihovim krilima, bijahu okrenute u četiri smjera, kao i njihova lica i njihova krila, u sve četvero;
(TD) Ezekiel 1 : 9 njihova se krila spajaše jedno s drugim. Oni se ne primicaše poprijeko, već svaki ravno naprijed.
(TD) Ezekiel 1 : 10 Njihova lica nalikovaše licu čovjekovom, sve četvero imaše, s desna lice lava, s lijeva lice bika, i sve četvero imaše jedno lice orla:
(TD) Ezekiel 1 : 11 to bijahu njihova lica što se tiče njihovih krila, razvijenih u vis, dva se spajaše jedno s drugim, a dva pokrivahu njihova tijela.
(TD) Ezekiel 1 : 12 Svaki se kretaše ravno naprijed; oni iđahu u svim smjerovima kamo to duh hotijaše. Oni se ne primicaše poprijeko.
(TD) Ezekiel 1 : 13 Oni nalikovaše živim bićima. Njihov izgled bijaše onaj zapaljene zublje; bijaše to kao jedno viđenje buktinja; između živućih to bijaše kao nekakav promet; i po tom bijaše tu svjetlosti vatre, i izlazeći iz vatre, bljeskova.
(TD) Ezekiel 1 : 14 A živući hitahu u svim pravcima: jedno priviđenje munje.
(TD) Ezekiel 1 : 15 Ja gledah živuće, i vidjeh na zemlji, pokraj živućih, jedan točak, za svako lice.
(TD) Ezekiel 1 : 16 Evo kakav bijaše izgled točkova i njihov sklop: oni blistahu kao krizolit i sve četiri bijahu slična. To bijaše njihov izgled. što se tiče njihovog ustroja, oni bijahu uzglobljeni jedan u drugi.
(TD) Ezekiel 1 : 17 Kad oni napredovahu, oni iđahu u sve četiri pravca; oni ne skretaše napredujući.
(TD) Ezekiel 1 : 18 Visina njihovog obruča izazivaše strah; i to bijaše jedno nadimanje sjaja na njihovom obodu sve četiriju.
(TD) Ezekiel 1 : 19 Kad živući napredovahu, točkovi napredovahu pokraj njih; a kad se živući dizahu iznad zemlje, točkovi se dizahu.
(TD) Ezekiel 1 : 20 Oni iđahu u smjeru kamo duh hotijaše, a točkovi se dizahu u isto vrijeme; to je zato što duh živućih bijaše u točkovima.
(TD) Ezekiel 1 : 21 Kad oni napredovahu, oni napredovahu i kad se zaustavljahu, oni se zaustavljahu; i kad se dizahu iznad zemlje, točkovi se dizahu u isto vrijeme, jer duh živućih bijaše u točkovima.
(TD) Ezekiel 1 : 22 Iznad glave živućih, naličnost jednog svoda, blještećeg kao jedan blistavi kristal; on se protezao iznad njihovih glava, dobrano ponad.
(TD) Ezekiel 1 : 23 Ispod svoda, njihova krila bijahu pružena jedno prema drugom. Svaki je imao dva koja su mu pokrivala tijelo.
(TD) Ezekiel 1 : 24 A ja začuh šum koji su pravila njihova krila kad oni napredovahju: bio je to šum vodoskoka, glas moćnog; šum jednog mnoštva, šum jedne vojske. Kad se oni zaustavljahu, oni spuštahu svoja krila.
(TD) Ezekiel 1 : 25 Dođe jedan glas sa svoda koji bijaše iznad njihovih glava, kao jedan kamen lazulit, imaše naličnost jednom prijestolju;
(TD) Ezekiel 1 : 26 a iznad te naličnosti prijestolja, to bijaše naličnost kao izgled jednog čovjeka, sasvim gore .
(TD) Ezekiel 1 : 27 Potom ja vidjeh kao sjaj rumenila, kao izgled vatre koja ga obvijaše sve uokolo, počevši i iznad onoga što se činilo njegovim križima; i počevši i iznad onoga što se činilo njegovim križima, ja vidjeh kao izgled jedne vatre i jednog svjetla, svuda uokolo njega.
(TD) Ezekiel 1 : 28 To bijaše kao izgled duge koja je u oblaku u kišni dan: takav bijaše izgled okružujuće svjetlosti. To bijaše izgled, naličnost Slave GOSPODOVE. Ja gledah i ja padoh na svoje lice; začuh glas koji govoriše.