(TD) 1 Timothy 1 : 1 Pavao, *apostol Krista Isusa, prema zapovijedi Boga našeg spasitelja i Krista Isusa našeg uzdanja,
(TD) 1 Timothy 1 : 2 Timoteju, mom istinskom djetetu u vjeri: milost, milosrđe, mir sa strane Boga Oca i Krista Isusa, našeg Gospodina.
(TD) 1 Timothy 1 : 3 Prema onome što sam ti ja preporučio pri mom odlasku za Makedoniju, ostani u Efezu da bi naložiti stanovitima da ne poučavaju neki drugi nauk,
(TD) 1 Timothy 1 : 4 i da ne prianjaju uz legende i uz rodoslovlja bez kraja; to podstiče rasprave prije nego Božji nacrt, koji se ostvaruje u vjeri.
(TD) 1 Timothy 1 : 5 Cilj ovoga naloga, to je ljubav koja dolazi iz jednog *čistog srca, iz jedne dobre savjesti i iskrene vjere.
(TD) 1 Timothy 1 : 6 Da bi se odstranili s te crte, neki su zalutali u praznim brbljarijama;
(TD) 1 Timothy 1 : 7 oni sebe vide *učiteljima zakona, dok u stvari, ne znaju ni što govore, ni što tako postojano tvrde.
(TD) 1 Timothy 1 : 8 Zakon, mi to znamo, naime, dobar je, u mjeri u kojoj ga uzimamo kao zakon.
(TD) 1 Timothy 1 : 9 Naime, shvatimo dobro ovo: zakon nije ondje za pravedne, već za ljude nepokorne i pobunjene, bezbožnike i *grješnike, svetogrdnike i oskvrnitelje, oceubojice i materoubojice, ubojice,
(TD) 1 Timothy 1 : 10 razvratnike, pedere, trgovce robovima, lažljivce, krivokletnike, i za svakog tko se odupire zdravoj nauci.
(TD) 1 Timothy 1 : 11 Evo što je sukladno *Evanđelju o slavi Boga svetoga, koje mi je bilo povjereno.
(TD) 1 Timothy 1 : 12 Ja sam pun zahvalnosti prema onome koji mi je dao snage, Kristu Isusu, našem Gospodinu: on je taj koji me je osudio dostojnim povjerenja uzimajući me u svoju službu,
(TD) 1 Timothy 1 : 13 mene koji ranije bijah *oskvrnitelj, progonitelj i nasilnik. Ali, on mi je učinio milosrđe, jer ja sam postupao iz neznanja, ne imajući vjere.
(TD) 1 Timothy 1 : 14 Da, ona je preobilna za mene, milost našeg Gospodina, kao i vjera i ljubav koji su u Kristu Isusu.
(TD) 1 Timothy 1 : 15 Ona je dostojna povjerenja, ta riječ, i zaslužuje biti potpuno biti primljena po svima: Krist Isus je došao u svijet za spasiti *grješnike od kojih sam ja prvi.
(TD) 1 Timothy 1 : 16 Ali, ako mi je učinio milosrđe, to bi najzad u meni, prvom, da Isus Krist pokaza svoju velikodušnost, kao primjer sve oni koji povjerovaše u njega, s obzirom na vječni *život.
(TD) 1 Timothy 1 : 17 Kralju *stoljeća, besmrtnom Bogu, nevidljivom i jedinom, čast i slava u vijeke vjekova. Amen.
(TD) 1 Timothy 1 : 18 Evo upute koji sam povjerio, Timoteju, mom djetetu, sukladno nekadašnjim*proročanstvima o tebi, da bi, ojačan njima, poveo dobar boj,
(TD) 1 Timothy 1 : 19 s vjerom i dobrom savješću. Neki su ju odbacili i njihova je vjera imala brodolom.
(TD) 1 Timothy 1 : 20 Među njima se nalaze Himenej i Aleksandar; ja sam ih predao *Sotoni, da nauče da više ne *hule.