(TD) John 1 : 1 U početku bijaše Riječ, i riječ bijaše okrenuta k Bogu, i Riječ bijaše Bog.
(TD) John 1 : 2 Bijaše ona u početku okrenuta k Bogu.
(TD) John 1 : 3 Sve bi putem nje, i ništa od onog što bi, ne bi bez nje.
(TD) John 1 : 4 U njoj bijaše *Život i život bijaše svjetlost ljudima,
(TD) John 1 : 5 i svjetlost sijaše u tminama, i tmine ju nisu nikako obuhvaćale .
(TD) John 1 : 6 Bi jedan čovjek poslan od Boga; njegovo ime bijaše Ivan .
(TD) John 1 : 7 On dođe kao svjedok, za svjedočiti svjetlosti, da ti povjeruješ putem njega.
(TD) John 1 : 8 On ne bi svjetlost već trebaše svjedočiti svjetlosti,
(TD) John 1 : 9 Riječ bijaše istinska svjetlost koja, dolazeći u svijet, osvijetli svakog čovjeka.
(TD) John 1 : 10 On bijaše u svijetu, i svijet bi po njemu, i svijet ga nije prepoznao.
(TD) John 1 : 11 On je došao na svoje vlastito dobro, a njegovi ga nisu primili.
(TD) John 1 : 12 Ali, onima koji su ga primili, onima koji vjeruju u njegovo *ime, on je dao moć postati djecom Božjom.
(TD) John 1 : 13 Oni nisu rođeni iz *krvi, ni iz volje puti tjelesne ni iz volje čovjekove, već iz Božje.
(TD) John 1 : 14 I Riječ se otjelotvori i nastanila se među nama i mi smo vidjeli slavu njenu, tu slavu što, Sin jedinac pun milosti i istine, prima od Oca.
(TD) John 1 : 15 Ivan mu svjedoči i proglašava: ` Evo onog o kome ja kažem: poslije mene dolazi čovjek koji me pretječe, jer, prije mene, bijaše on. `
(TD) John 1 : 16 Iz punine njegove, naime, svi smo mi primili, i milost za milost.
(TD) John 1 : 17 Ako *Zakon bi dan po Mojsiju, milost i istina su došli po Isusu Kristu
(TD) John 1 : 18 Nitko nikad nije vidio Boga; Bog Sin Jedinac, koji je u krilu Očevom, otkrio nam je Njega. ( Mt 3.1-12; Mk 1.2-8; Lk 3.15-17)
(TD) John 1 : 19 A evo što bi svjedočenje Ivanovo kad, iz Jeruzalema, Židovi poslaše k njemu *svećenike i levite za postaviti mu pitanje: ` Tko si ti? `
(TD) John 1 : 20 On dade jednu izjavu bez sustezanja: on izjavi: ` Ja nisam *Krist. `
(TD) John 1 : 21 A oni ga pitaše: ` Tko si ti? Jesi li ti Ilija?`; on odgovori: ` Ja nisam to. ` ` Jesi li ti Prorok ? On odgovori ` Ne. `
(TD) John 1 : 22 Oni mu tada rekoše: ` Tko si ti?… da mi odnesemo jedan odgovor onima koji su nas poslali! Što kažeš ti sam o sebi? `
(TD) John 1 : 23 On potvrdi: ` Ja sam glas koji viče u pustinji: Poravnajte put Gospodinov, kako je to rekao *prorok Izaija. `
(TD) John 1 : 24 A oni koji ih bijahu poslali bijahu *farizeji.
(TD) John 1 : 25 Oni ga nastaviše ispitivati govoreći: ` Ako ti nisi ni Krist, ni Ilija, ni Prorok, zašto krstiš ti? `
(TD) John 1 : 26 Ivan im odgovori: ` Ja krstim u vodi. U sredini vašoj je onaj kojeg vi ne poznajete;
(TD) John 1 : 27 on dolazi poslije mene i ja nisam dostojan razvezati uzice njegove sandale. `
(TD) John 1 : 28 To se događaše u Betaniji, s one strane Jordana, gdje Ivan kršćaše.
(TD) John 1 : 29 Sutradan, on vidje Isusa dolaziti k njemu i reče on: ` Evo janjeta Božjeg koji odnosi grijeh *svijetu.
(TD) John 1 : 30 O njemu ja kažem: Poslije mene dolazi jedan čovjek koji me pretekao, jer, prije mene, bijaše on.
(TD) John 1 : 31 - Ja sam, nisam ga poznavao, ali zbog njegovog pojavljivanja u Izraelu ja sam došao krstiti u vodi. `
(TD) John 1 : 32 I Ivan dade svoje svjedočenje govoreći: ` Ja sam vidio Duh, poput jedne golubice silaziti s neba i stajati na njemu.
(TD) John 1 : 33 I ja ga ne poznavah, već onaj koji me posla krstiti u vodi, on je taj koji mi je rekao: Onaj na kojem ćeš ti vidjeti silaziti i stajati Duh, to je onaj koji krsti u Duhu Svetom.
(TD) John 1 : 34 A ja sam vidio i potvrđujem da je, on, Sin Božji. `
(TD) John 1 : 35 Sutradan, Ivan se ponovo nalaziše na istom mjestu s dva svoja *učenika.
(TD) John 1 : 36 Upirući pogled svoj na Isusa koji hodaše, on reče: ` Evo janjeta Božjeg. `
(TD) John 1 : 37 Dva učenika koji ga čuše govoriti tako slijeđaše Isusa.
(TD) John 1 : 38 Isus se okrenu i videći da su ga stali slijediti, on im reče: ` Što tražite vi? ` Oni odgovoriše: ` Rabbi - što znači Učitelju -, gdje boraviš ti? `
(TD) John 1 : 39 On im reče: ` Dođite i vidjet ćete. ` Oni dakle odoše, vidješe gdje on boraviše i ostadoše kod njega, tog dana; bijaše to otprilike deseti sat .
(TD) John 1 : 40 Andrija, brat Šimuna-Petra, bijaše jedan od dvojice koji bijahu slušali Ivana i slijedili Isusa.
(TD) John 1 : 41 On će naći, prije svakog drugog, svog vlastitog brata Šimuna i reći mu: ` Mi smo našli *Spasitelja! ` - Što znači *Krista -.
(TD) John 1 : 42 On ga odvede Isusu. Upirući svoj pogled u njega, Isus reče: ` Ti si Šimun, sin Ivanov; ti ćeš biti zvan Kefa` - što će reći Petar .
(TD) John 1 : 43 Sutradan, Isus odluči doseći Galileju. On nađe Filipa i reče mu: ` Slijedi me. `
(TD) John 1 : 44 A, Filip bijaše u Betsaidi, gradu Andrijinom i Petrovom.
(TD) John 1 : 45 On ode naći Natanaela i reče mu: ` Onaj o kojem je pisano u *Zakonu Mojsijevom i u *prorocima, mi smo ga pronašli: to je Isus, iz Nazareta. `
(TD) John 1 : 46 ` Iz Nazareta, reče njemu Natanael, može li što dobro izići? ` Filip mu reče: ` Dođi i vidi. `
(TD) John 1 : 47 Isus ugleda Natanaela koji dolažaše k njemu i reče glede njega: ` Evo jednog istinskog Izraelita u kojem nema nikakve izvještačenosti. `
(TD) John 1 : 48 ` Otkud ti mene poznaješ? ` Reče mu Natanael, a Isus mu odgovori: ` Čak i prije nego te Filip nazva, dok ti bijaše pod smokvom, ja sam te vidio. `
(TD) John 1 : 49 Natanael preuze: ` Rabbi, ti si sin Božji, ti si kralj Izraela. `
(TD) John 1 : 50 Isus mu odgovori: ` Budući da sam ti ja rekao da sam te vidio pod smokvom, ti vjeruješ. Vidjet ćeš ti znatno veće stvari. `
(TD) John 1 : 51 I dodade on : ` Uistinu, uistinu, ja vam to kažem, vidjet ćete vi *nebo otvoreno i *anđele Božje uspinjati se i silaziti iznad *Sina čovjekovog. `