(TD) Haggai 1 : 1 Godine druge vladavine Dariusove, šestog mjeseca, prvog dana u mjesecu, riječ GOSPODOVA bi upućena po posredništvu Ageja, *proroka, Zorobabelu, sinu Šaltielovu, upravitelju, Jude, i Jozui, sinu Jehosadakovu, velikom svećeniku:
(TD) Haggai 1 : 2 ”Ovako govori GOSPOD, svemogući: Oni ljudi izjavljuju: Nije došao čas da se nanovo gradi Kuća GOSPODOVA . “
(TD) Haggai 1 : 3 No, riječ GOSPODOVA stiže po posredništvu Agejevu, proroku:
(TD) Haggai 1 : 4 ” Je li čas da vi stanujete u vašim ukrašenim kućama, dok je ova Kuća u ruševini?
(TD) Haggai 1 : 5 A sada, ovako govori GOSPOD, sve-mogući: Razmislite dobro čemu ste došli?
(TD) Haggai 1 : 6 Vi ste sijali mnogo, ali malo požnjeli; vi jedete, ali se ne nasićujete; vi pijete, ali niste gasni; vi se odijevate, ali niste ugrijani i dobitak plaće ide u jednu šuplju kesu.
(TD) Haggai 1 : 7 Ovako govori GOSPOD, sve-mogući: Razmislite dobro čemu ste došli.
(TD) Haggai 1 : 8 Uspnite se na planinu, donesite drva i izgradite nanovo moju Kuću; ja ću u njoj naći zadovoljstvo i pokazat ću svoju slavu, reče GOSPOD.
(TD) Haggai 1 : 9 Vi očekivaste mnogo a, mršava bi žetva; kad ste se vratili kući svojoj, ja sam puhnuo odozgo . Zašto dakle? - Proročanstvo GOSPODOVO, svemogućeg: Zbog moje Kuće koja, ona, je u ruševini, dok se svatko od vas bavi svojom vlastitom kućom.
(TD) Haggai 1 : 10 To je zašto, iznad vas, nebesa su zadržala rosu, a zemlja je zadržala svoj plod.
(TD) Haggai 1 : 11 Ja sam pozvao sušu na zemlju, na planine, na pšenicu, na novo vino, svježe ulje i na sve što daje tle; na ljude, životinje i na sve plodove vaših radova.“
(TD) Haggai 1 : 12 Tada Zorobabel, sin Šaltielov, i Jozue, sin Jehosadakov, veliki svećenik, i sav ostatak puka poslušaše glas GOSPODOV, svojeg Boga, i riječi Agejeve, prorokove, prema zadaći koju mu bijaše dao GOSPOD, njihov Bog. I puk oćutje strah pred GOSPODOM.
(TD) Haggai 1 : 13 A Agej, glasnik GOS-PODOV, govoriše prema poruci primljenoj od GOSPODA za narod: ” Ja sam s vama - proročanstvo GOSPODOVO.“
(TD) Haggai 1 : 14 A GOSPOD probudi duh Zorobabelov, sina Šaltielova, upravitelja Jude, i duh Jozuevljev, sina Jehosadakova, velikog svećenika, i duh sveg ostalog puka: oni dođoše i staviše se na djelo u Kući GOSPODOVOJ, svemogućeg, svojeg Boga.
(TD) Haggai 1 : 15 - 24. šestog mjeseca .Godine druge vladavine Dariusove,