(TD) Romans 1 : 1 Pavao, sluga Isusa Krista, pozvan biti *apostolom, izdvojen za objaviti *Evanđelje Božje.
(TD) Romans 1 : 2 To Evanđelje, koje on već bijaše obećao, po svojim *prorocima, u Svetim pismima,
(TD) Romans 1 : 3 tiču se njegovog Sina, potomka po tijelu, roda Davidova,
(TD) Romans 1 : 4 postavljenog, po Duhu Svetom, Sinom Božjim s vlašću po uskrsnuću iz mrtvih, Isusa Krista Gospodina našeg.
(TD) Romans 1 : 5 Putem njega mi smo primili milost biti apostolom za voditi k pokornosti vjeri, u slavi njegovog *imena, sve *poganske narode,
(TD) Romans 1 : 6 od kojih ste i vi također oni koje je Isus Krist pozvao.
(TD) Romans 1 : 7 Svim miljenicima Božjim koji su u Rimu, svetima, po pozivu Božjem, vama, milost i mir od Boga našeg Oca i Gospodina Isusa Krista.
(TD) Romans 1 : 8 Najprije, ja zahvaljujem svom Bogu po Isusu Kristu za vas sve: u cijelom svijetu proglašava se da vi vjerujete.
(TD) Romans 1 : 9 Jer, Bog mi je svjedokom, on kojem ja posvećujem bogosluženje u svom duhu navješćujući *Evanđelje Sina njegovog: bez prestanka ja vas spominjem,
(TD) Romans 1 : 10 tražeći stalno u svojim molitvama da imam, najzad, priliku naći se kod vas.
(TD) Romans 1 : 11 Ja, naime, imam živu želju vidjeti vas, da bih vam priopćio duhovni dar da budete njime učvršćeni,
(TD) Romans 1 : 12 ili radije, da budete okrijepljeni sobom i kod sebe vjerom koja nam je zajednička, vama i meni.
(TD) Romans 1 : 13 Neću vas ostaviti da ne znate, Braćo, da sam ja često smišljao doći kod vas sve do sada u tome sam bivao sprječavan, da bih ubrao koji plod kod vas, kao i kod drugih naroda poganskih.
(TD) Romans 1 : 14 Ja sebe dugujem Grcima, kao i barbarima, ljudima obrazovanim kao i neznalicama;
(TD) Romans 1 : 15 otuda, moja želja da vama navijestiti Evanđelje, vama također koji ste u Rimu.
(TD) Romans 1 : 16 Jer, ja se ne stidim *Evanđelja: ono je sila Božja za spas nekoga tko vjeruje, *Židova najprije, potom Grka.
(TD) Romans 1 : 17 U njemu je, naime, pravda Božja *otkrivena, vjerom i za vjeru, prema onom što je pisano: Pravednik će od vjere živjeti .
(TD) Romans 1 : 18 Naime, gnjev se Božji otkriva s visine *neba protiv svekolike bezbožnosti i cjelokupne nepravednosti ljudi koji drže nepravdom zarobljenu istinu;
(TD) Romans 1 : 19 jer, ono što se može spoznati o Bogu za njih je objavljeno: Bog im je pokazao to.
(TD) Romans 1 : 20 Naime, od stvaranja svijeta, njegove nevidljive savršenosti, vječna moć i božanstvenost, vidljive u njegovim djelima, za razum; oni su, dakle neoprostivi,
(TD) Romans 1 : 21 budući da, poznavaj ući Boga, oni mu nisi iskazali ni slavu ni zahvalnost koja pripada Bogu; naprotiv, oni su zabludjeli u svojim ispraznim umovanjima i njihovo bezumno srce je postalo plijen tminama:
(TD) Romans 1 : 22 držeći sebe mudrima, oni su postali ludi;
(TD) Romans 1 : 23 oni su zamijenili nepropadivu slavu Božju za slike propadljivog čovjeka, ptica, četveronožaca, gmazova.
(TD) Romans 1 : 24 Zato Bog je njih izručio pohlepnosti njihovih *srca, *nečistoću gdje su unedostojili sami sebi svoja vlastita tijela.
(TD) Romans 1 : 25 Oni su zamijenili Božju istinu za laž, obožavali i služili stvorenja umjesto stvoritelja koji je blagoslovljen vječito. *Amen.
(TD) Romans 1 : 26 Zato ih je Bog predao nedostojnim strastima: njihove su žene zamijenile prirodne odnose za odnose protivne prirodi;
(TD) Romans 1 : 27 ljudi također, napuštaj ući prirodne odnose sa ženama, uspaljivali su se od žudnje jedni za druge, počinjavajući besramlje čovjeka s čovjekom i primajući u sebi pravednu plaću svoje zabludjelosti.
(TD) Romans 1 : 28 I kako nisu držali dobrim čuvati poznavanje Boga, Bog ih je izručio njihovoj pameti bez suda: oni čine onako kako ne bi trebalo.
(TD) Romans 1 : 29 Oni su izvršili sve vrste nepravednosti, izopačenosti, pohote, opakosti, puni zavisti, ubojstava, svađa, lukavosti, otimačine, opadanja,
(TD) Romans 1 : 30 klevetanja, neprijatelji Božji, izazivači, osorni, snovači zla, pobunjenici protiv svojih roditelja,
(TD) Romans 1 : 31 bez uma, bez odanosti, bez srca, bez milosti.
(TD) Romans 1 : 32 Iako su znali presudu Božju imenujući dostojnima smrti one koji počinjavaju takva djela, oni se ne samo ne sustežu izvršiti ih, već ih još i odobravaju onima koji ih počinjavaju.