(TD) Genesis 1 : 1 Kad Bog započe stvaranje neba i zemlje,
(TD) Genesis 1 : 2 zemlja bijaše pusta i prazna i tmina na površini *bezdana; dah Božji lebdio je na površini voda.
(TD) Genesis 1 : 3 I Bog reče: "Nek bude svjetlost!" I bi svjetlost.
(TD) Genesis 1 : 4 Bog vidje da svjetlost bijaše dobra. Bog odvoji svjetlost od tmine.
(TD) Genesis 1 : 5 Bog nazva svjetlost "dan", a tminu "noć". Bi tako jedna večer, bi tako jedno jutro:
(TD) Genesis 1 : 6 Bog reče: "Nek bude jedan svod posred voda i da odijeli vode od voda!"
(TD) Genesis 1 : 7 Bog stvori svod nebeski i odijeli on vode donje svodu od gornjih voda. Učini on tako.
(TD) Genesis 1 : 8 Bog nazva svod "Nebo". I bi tako jedna večer, bi tako jedno jutro; drugi dan.
(TD) Genesis 1 : 9 Bog reče: "Neka se skupe nebu donje vode na jedno jedino mjesto i nek se pojavi kontinent!" Učini on tako.
(TD) Genesis 1 : 10 Bog nazva kontinent "zemljom"; on nazva masu voda "morem". Bog vidje da to bijaše dobro.
(TD) Genesis 1 : 11 Bog reče: "Nek se zemlja prekrije zelenilom, travom koja se rasplođuje svojim sjemenom, plodonosnim drvećem koje, prema svojim vrstama, donosi na zemlju plodove kojI sadrže u sebi samima svoja sjemena!" Učini on tako.
(TD) Genesis 1 : 12 Zemlja proizvede zelenilo, trave koje čine plodnim svoje sjeme prema vrsti svojoj, drveće koje nosi plodove koji imaju u sebi samima sjeme svoje prema vrsti svojoj. vidje Bog da to bijaše dobro.
(TD) Genesis 1 : 13 Bi tako jedna večer, bi tako jedno jutro: treći dan.
(TD) Genesis 1 : 14 Bog reče: "Nek budu svjetlila u svodu nebeskom za odvojiti dan od noći, nek služe kao znakovi, kako za blagdane tako i za dane i za godine,
(TD) Genesis 1 : 15 i nek služe svjetlila nebeska za osvjetljavanje zemlje." I bi tako.
(TD) Genesis 1 : 16 Bog stvori dva velika svjetlila, veliko svjetlilo za gospodovati danom, malo svjetlilo za gospodovati noću, i zvijezde.
(TD) Genesis 1 : 17 Bog ih uspostavi u svodu nebeskom za osvjetljavati zemlju,
(TD) Genesis 1 : 18 za gospodovati danom i noću i odijeliti svjetlost od tmine. Bog vidje da to bijaše dobro.
(TD) Genesis 1 : 19 Bi tako jedna večer, bi tako jedno jutro: četvrti dan.
(TD) Genesis 1 : 20 Bog reče: ` Nek vode provrve životinjicama i nek ptica poleti iznad zemlje spram nebeskom svodu.`
(TD) Genesis 1 : 21 Bog stvori velike morske nemani, sva živa bića, i pokretna, prema njihovoj vrsti, koja provrvješe vodama, i krilata ptica prema svojoj vrsti. Bog vidje da to bijaše dobro.
(TD) Genesis 1 : 22 Bog ih blagoslovi govoreći: ` Budite izobilni i plodni, ispunite vode morske, i nek se ptica rasplodi zemljom! `
(TD) Genesis 1 : 23 Bi tako jedna večer, bi tako jedno jutro: peti dan.
(TD) Genesis 1 : 24 Bog reče: ` Nek zemlja proizvede živa bića po njihovoj vrsti: životinje, sitnu zvjerad, i divlje zvijeri po svojoj vrsti! ` On učini tako.
(TD) Genesis 1 : 25 Bog stvori divlje zvijeri prema njihovoj vrsti, marvu prema njenoj vrsti i svu sitnu zvjerad prema njenoj vrsti. Bog vidje da to bijaše dobro.
(TD) Genesis 1 : 26 Bog reče: ` Načinimo čovjeka na našu sliku, prema izgledu našoj i nek podvrgne ribe morske, ptice nebeske, stoku, svu zemlju i svu sitnu zvjerad koja giba zemljom! `
(TD) Genesis 1 : 27 Bog stvori čovjeka na svoju sliku, na sliku Boju on ga stvori; muškarcem i ženskom on njih stvori.
(TD) Genesis 1 : 28 Bog ih blagoslovi i Bog im reče: ` Budite izobilni i plodni, ispunite zemlju i gospoduj te njome. Podvrgnite ribe morske, ptice nebeske i svu marvu koja giba zemljom!`
(TD) Genesis 1 : 29 Bog reče: ` Evo, dajem vam svaku travku koja nosi svoje sjeme na čitavoj površini zemlje i svako drvo čiji plod nosi sjeme svoje; to će biti vaša hrana .
(TD) Genesis 1 : 30 Svakoj zemaljskoj zvijeri, svakoj ptici nebeskoj, svemu što giba zemljom i što ima dah života, dajem za hranu svaku hranljivu travku. ` Bi tako.
(TD) Genesis 1 : 31 Bog pogleda sve što je bio stvorio. Evo, to bijaše dobro. Bi jedna večer, bi jedno jutro: dan šesti.