(TD) Hosea 1 : 1 Riječ GOSPODOVA koja bi upućena Ozeju, sinu Berijevu, u dane Oziasa, Jotama, Akhaza, Ezekiasa, kraljeva Judinih, i u dane Jeroboama, sina Joasova, kralja Izraelova .
(TD) Hosea 1 : 2 Početak riječi GOSPODOVIH po Ozeju. GOSPOD reče Ozeju: ” Idi, uzmi sebi jednu ženu koja se prostituira i djecu iz prostitucije, jer zemlja ne radi drugo no se prostituira okrećući se od GOSPODA.“
(TD) Hosea 1 : 3 On ode uzeti Gomer, kćer Divlaimovu: ona zače i rodi mu jednog sina.
(TD) Hosea 1 : 4 A GOSPOD reče Ozeju: ”Daj mu ime Izreel, jer još malo vremena i ja ću ispostaviti račun kući Jehuvljevoj za krv Izreelovu i stavit ću kraj kraljevanju kuće Izraelove.
(TD) Hosea 1 : 5 Dogodit će se u taj dan da ću ja slomiti luk Izraelov u dolini Izreelovoj.“
(TD) Hosea 1 : 6 Ona zače opet i rodi jednu kćerku, a GOSPOD reče Ozeju: ” Daj joj ime Lo-Rohama što će reći: Neljubljena, jer ja neću više nastaviti pokazivati ljubav kući Izraelovoj: ja ću joj je u cijelosti uskratiti .
(TD) Hosea 1 : 7 Ali, kuću Judinu, ja ću nju voljeti i ja ću ih spašavati putem Gospodina njihovog BOGA; ja ih neću spašavati ni lukom, ni mačem, ni ratom, ni konjima, ni konjanicima. “
(TD) Hosea 1 : 8 Ona odbi od sise Lo-Ruhamu, potom ona zače i rodi jednog sina.
(TD) Hosea 1 : 9 A GOSPOD reče: ” Daj mu ime Lo-Ammi što će reći: Onaj koji nije moj narod, jer vi niste moj narod i ja ne postojim za vas.“