(TD) Ephesians 1 : 1 Pavao, *apostol, Isusa Krista po volji Božjoj, svetima i vjernicima u Isusu Kristu:
(TD) Ephesians 1 : 2 vama milost i mir sa strane našeg Oca i Gospodina Isusa Krista.
(TD) Ephesians 1 : 3 Blagoslovljen budi Bog, Otac našeg Gospodina Isusa Krista: On nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom u nebesima* u Kristu.
(TD) Ephesians 1 : 4 On nas je izabrao u sebi prije utemeljenja svijeta da budemo *sveti i besprijekorni pod pogledom njegovim, u ljubavi .
(TD) Ephesians 1 : 5 On nas je predodredio biti za njega sinovi usvojeni po Isusu Kristu; tako je to htjela njegova dobrohotnost
(TD) Ephesians 1 : 6 hvalospjevu njegove slave i milosti kojom nas je on ispunio u svom Ljubljenom3:
(TD) Ephesians 1 : 7 U njemu, po njegovoj *krvi, mi smo oslobođeni, u njemu, naši grijesi su oprošteni, prema izobilju njegove milosti.
(TD) Ephesians 1 : 8 Bog nas je obasuo njome, otvaraj ući nas svekolikoj mudrosti i umnosti.
(TD) Ephesians 1 : 9 On nam je obznanio *tajnu svoje volje, dobrohotni nacrt koji je unaprijed razrađen u njemu samom
(TD) Ephesians 1 : 10 za dovesti vremena njihovom ispunjenju: ujediniti cijeli svemir pod samo jednim poglavarom, Kristom, ono što je na nebesima i što je na zemlji.
(TD) Ephesians 1 : 11 U njemu također, mi smo svoj dio primili, slijedeći naum onoga koji vodi sve po svojoj volji: mi smo bili predodređeni
(TD) Ephesians 1 : 12 za biti pjesma zahvalnica slavi njegovoj oni koji su se unaprijed nadali u Kristu.
(TD) Ephesians 1 : 13 U njemu, još, vi ste čuli riječ istine, *Evanđelje koje vas spašava. U njemu, još, vi ste povjerovali, i bili obilježeni pečatom obećanog Duha, Svetog Duha,
(TD) Ephesians 1 : 14 predujam naše baštine. sve do konačnog oslobođenja gdje ćemo ga uzeti u posjed, na hvalu slave njegove.
(TD) Ephesians 1 : 15 Evo zašto, ja također, od kada sam upoznao vašu vjeru u Gospodinu Isusu i vašu ljubav za sve *svete,
(TD) Ephesians 1 : 16 ne prestajem zahvaljivati za vas, kad vas spominjem u svojim molitvama.
(TD) Ephesians 1 : 17 Nek Bog naše Gospodina Isusa Krista, Otac kojem pripada slava, vama dadne duh mudrosti koji vam ga otkriva i stvarno vam ga daje spoznati;
(TD) Ephesians 1 : 18 nek otvori vaše srce svjetlosti svojoj, da biste znali koju nadu vam daje njegov poziv, kakvo je bogatstvo njegove slave, baštine koju vam daje dijeliti sa svetima,
(TD) Ephesians 1 : 19 koju ogromnu moć on je razvio u našu korist, nas vjernika; njegova snaga, njegova svemoćna sila,
(TD) Ephesians 1 : 20 on ih je stavio na djelo u Kristu, kad ga je uskrsnuo iz mrtvih i posjeo uz svoju desnicu u *nebesima,
(TD) Ephesians 1 : 21 dobrano iznad svakog Dostojanstva, Vlasti, Moć, Države i svakog drugog imena koje može biti izrečene, ne samo u ovom svijetu, već još u budućem svijetu.
(TD) Ephesians 1 : 22 Da, on je stavio pod njegove noge, i dao ga, na vrh svemu, za glavu Crkvi
(TD) Ephesians 1 : 23 koja je tijelo njegovo, punina Onome što Bog ispunjava potpuno njime samim.