(TD) Jonah 1 : 1 Riječ GOSPODOVA uputi se Jonasu sinu Amitajevu:
(TD) Jonah 1 : 2 Diži se! idi u Ninivu veliki grad i prorokuj protiv nje jedno proročanstvo, jer opakost njenih stanovnika uspela se sve do mene.
(TD) Jonah 1 : 3 Jona se diže, ali za pobjeći u Tarsis izvan nazočnosti GOSPODOVE. On siđe u Jaffu, tu nađe jednu lađu za ići u Tarsis; on ju unajmi, ukrca se da ga posada odveze u Tarsis izvan nazočnosti GOSPODOVE.
(TD) Jonah 1 : 4 Ali, GOSPOD baci na more jedan žestoki vjetar; more se odmah razulari toliko da lađi zaprijeti biti razbijena.
(TD) Jonah 1 : 5 Mornari, zahvaćeni strahom, pozvaše u pomoć, svaki se obrati svom bogu, i, za olakšati se oni pobacaše u more sve predmete koji se nađoše na palubi. Glede Jone, povučenog na dnu lađe, on bijaše legao i spavao dubokim snom.
(TD) Jonah 1 : 6 Tada kapetan se primače k njemu i reče mu: ” Hej! što! ti spavaš!® Diži se, zazovi svog boga. Možda će taj bog pomisliti na nas i mi nećemo propasti.“
(TD) Jonah 1 : 7 Potom oni rekoše između sebe: ”Dođite, bacimo kocku da doznamo tko je krivac za nesreću koja nas snađe.“ Oni ždrijebaše i ždrijeb pade na Jonu.
(TD) Jonah 1 : 8 Oni mu dakle rekoše: ”Reci nam što je tvoj posao . Otkud dolaziš ti? Koje si ti narodnosti?“
(TD) Jonah 1 : 9 On im odgovori: ”Ja sam Hebrej, i to je GOSPOD Bog s *neba kojeg ja obožavam, onaj koji je stvorio more i kontinente.“
(TD) Jonah 1 : 10 Obuzeti velikim strahom, ljudi mu rekoše: ” što si ti to učinio!“ Prema priči koju im je ispričao, oni doznadoše, naime, da bježi iz nazočnosti GOSPODOVE.
(TD) Jonah 1 : 11 ” što da ti radimo, da more prestane biti protiv nas? “ rekoše mu oni, jer more bijaše sve bješnje i bješnje.
(TD) Jonah 1 : 12 On im reče: ”Podignite me i bacite me u more da ono prestane biti protiv vas; ja znam dobro da je to zbog mene što je ova velika oluja protiv vas.“
(TD) Jonah 1 : 13 Međutim ljudi zaveslaše da bi prišli obali, ali uzalud: more sve više i više je bješnjelo protiv njih.
(TD) Jonah 1 : 14 Oni zazvaše dakle GOSPODA i povikaše: ” Ah! GOSPODE, mi ne želimo umrijeti dijeleći sudbinu ovog čovjeka. Ne tereti nas jednim ubojstvom zbog kojeg smo nedužni. Jer, ti si GOSPOD koji čini što mu godi.“
(TD) Jonah 1 : 15 Ljudi podigoše tada Jonasa i baciše ga u more. Odmah more se umiri, zaustavi se njegovo bješnjenje.
(TD) Jonah 1 : 16 A ljudi biše obuzeti jednim velikim strahom glede GOSPODA, oni mu ponudiše jednu *žrtvu i učiniše zavjete.