(TD) Jude 1 : 1 Juda, sluga Isusa Krista, brat Jakoljev, onima koji su pozvani, koji su ljubljeni od Boga Oca i sačuvani za Isusa Krista.
(TD) Jude 1 : 2 Nek milosrđe, mir i ljubav vama prispiju u izobilju.
(TD) Jude 1 : 3 Prijatelji moji, dok ja živo željeh pisati vam o predmetu spasenja koje se sviju nas tiče, osjetio sam se prinuđenim učiniti to kako bih vas ohrabrio da se borite za vjeru koja je bila konačno prenesena *svetima .
(TD) Jude 1 : 4 Jer, među vas su se uvukle osobe čija je osuda otprije dugo vremena unaprije zapisana, bezbožnici koji izvrću u razvratnost milost našeg jedinog Gospodara i Gospodina Isusa Krista .
(TD) Jude 1 : 5 Ja vas hoću podsjetiti, iako i sve znate konačno, da Gospodin nakon što je spasio svoj narod iz Egipta uništio je po tome one koji se bijahu pokazali nevjernima.
(TD) Jude 1 : 6 *Anđele koji ne bijahu čuvali svoj položaj već bijahu napustili svoje obitavalište, on čuva vječno uvezane u lance u njihovim tminama za suđenje u veliki *Dan.
(TD) Jude 1 : 7 Što se tiče Sodome i Gomore i okolnih gradova koji se bijahu predali sličnim načinom bludničenju i bijahu išli k bićima druge naravi, one leže kao primjer pod kaznom vječne vatre.
(TD) Jude 1 : 8 Na isti način, ti ljudi, u svojoj mahnitosti, preziru Veličanstvo, vrijeđaju Slave .
(TD) Jude 1 : 9 Ipak, čak i arhanđeo Mihael, onda kad se raspravljao i prepirao s *đavolom o tijelu Mojsijevu, ne usudi se iznijeti protiv njega jedan uvredljivi sud, već reče: Nek te Gospodin kazni!
(TD) Jude 1 : 10 A, ti ljudi, vrijeđaše ono što ne poznavaše; a, ono što su znali na nagonski i glupi životinjski način, to služi samo propasti njihovoj.
(TD) Jude 1 : 11 Nesreća na njih, jer su slijedili put Kainov; za plaću oni su se prepustili zabludama Balaamovim i propali u pobuni Korejevoj.
(TD) Jude 1 : 12 Oni su zaista ti koji prljaju vaše bratske objede kad se časte i kljukaju bez srama: bezvodni oblaci poneseni vjetrovima; drveta s kraja jeseni, bez plodova, dva puta mrtva, iskorijenjena;
(TD) Jude 1 : 13 divlji morski valovi koji bljuju pjenu svojeg vlastitog srama; lutajuće zvijezde sačuvane za vječnostu u gustini tminâ.
(TD) Jude 1 : 14 To je o njima također *prorokovao Henok, sedmi od Adama, govoreći: Evo kako dolazi Gospodin sa svetim vojskama
(TD) Jude 1 : 15 za vršiti opće suđenje i dokazati svim bezbožnicima sve njihove zločinačke bezbožnosti i sve drske riječi koje su bezbožni grješnici propovijedali protiv njega .
(TD) Jude 1 : 16 To su zaista oni! Ljudi bijesa i zlovolje, koji su vođeni svojim strastima, svojim ustima propovijedaše grozote i nikog ne gledaše do u službi svojih dobitaka.
(TD) Jude 1 : 17 Što se tiče vas, prijatelji moji, sjetite se riječi koje su vam unaprijed rekli *proroci o našem Gospodinu Isusu Kristu.
(TD) Jude 1 : 18 Oni vam kazivaše: ` Na svršetku vremena bit će podrugljivaca koji će biti vođeni njihovim bezbožnim strastima. `
(TD) Jude 1 : 19 To su zaista oni! Oni unose razdore, oni imaju zemne misli, oni ne posjeduju Duh.
(TD) Jude 1 : 20 Ali vi, prijatelji moji, izgrađujte sebe na temelju svoje vrlo *svete vjere; molite u Svetom Duhu;
(TD) Jude 1 : 21 održavajte sebe u ljubavi Božjoj; svoja očekivanja za vječni *život položite u milosrđe našeg Gospodina Isusa Krista.
(TD) Jude 1 : 22 One koji dvoje, uzmite sa samilošću : spasite jedne otimajući ih vatri; za druge,
(TD) Jude 1 : 23 smilujte im se ali, sa strahom, mrzeći sve do tunike uprljane njihovom puti.
(TD) Jude 1 : 24 Onome koji vas može sačuvati od svakog pada i održati vaz bez mrlje pred slavom svojom u radosti,
(TD) Jude 1 : 25 Bogu jedinom, našem Spasitelju, po Isusu Kristu, našem Gospodinu, slava, veličina, moć i vlast, prije svih vremena, sada i zauvijek. *Amen.