(TD) 1 Peter 1 : 1 Petar, apostol Isusa Krista, izabranima koji žive raspršeni po inostranstvu, u Pontu, u Galaciji, u Kapadociji, u Aziji i Bitiniji,
(TD) 1 Peter 1 : 2 izabranima prema nacrtu Boga Oca, posvećenjm Duha, za poslušnost Isusu Kristu i za dio u škropljenju krvi njegove. Nek milost i mir nam dođu u obilju! Jedna živa nada
(TD) 1 Peter 1 : 3 Blagoslovljen budi Bog, Otac Našeg Gospodina Isusa Krista u svojoj velikoj milosrdnosti, on nam je dao nanovo se roditi za jednu živu nadu, po uskrsnuću Isusa Krista iz mrtvih,
(TD) 1 Peter 1 : 4 za jednu baštinu koja se ne može iskvariti, ni *uprljati, ni uvenuti; baština vam sačuvana u *nebesima,
(TD) 1 Peter 1 : 5 vama koje sila Boga čuva po vjeri za spasenje spremno otkriti se u času svršetka.
(TD) 1 Peter 1 : 6 I ako treba, za malo vremena, da budete ožalošćeni različitim kušnjama,
(TD) 1 Peter 1 : 7 da iskušana vrijednost vaše vjere- mnogo dragocijenije od propadivog zlata koje je ipak iskušano vatrom - izazove hvalospjev, slavu i čast za vrijeme *otkrovenje Isusa Krista,
(TD) 1 Peter 1 : 8 Njega koji vas voli a da vas nije nije ni vidio, u koga vjerujete a da ga niste još vidjeli; tako zadrhtite od radosti neizrecive i slavodobitne,
(TD) 1 Peter 1 : 9 odnoseći kao nagradu vjere, spasenje svojih duša .
(TD) 1 Peter 1 : 10 O tom spasenju vršena su traganja i istraživanja *proroka, koji su prorokovali o milosti koja nam bijaše namijenjena:
(TD) 1 Peter 1 : 11 oni istraživaše na koje vrijeme i na koje okolnosti se odnosiše znakovi dani po Duhu Kristovu koji bijaše koji bijaše nazočan u njima, kad potvrđivaše unaprijed o patnjama namijenjenim Kristu i o slavi koja će ih slijediti.
(TD) 1 Peter 1 : 12 Bi im otkriveno da to ne bijaše za njih same, već za vas, što su vam oni tu poruku prenijeli, koju su propovjednici *Evanđelja sada vama priopćili pod djelovanjem Svetog Duha poslanog s *neba, i u koju i *anđeli žele uroniti poglede svoje.
(TD) 1 Peter 1 : 13 To je ono zašto, duha spremnog za službu, budite budni i položite svu svoju nadu u milost koja vam treba biti dodijeljena za vrijeme *otkrovenja Isusa Krista.
(TD) 1 Peter 1 : 14 Kao djeca poslušna, na pristajte uz hlepnje nekadašnje, iz vremena vašeg neznanja;
(TD) 1 Peter 1 : 15 već, isto kao što je *svet onaj koji vas je pozvao, i vi postanite sveti u svem svom ponašanju,
(TD) 1 Peter 1 : 16 jer pisano je: Budite sveti, jer ja sam svet…
(TD) 1 Peter 1 : 17 i ako zazivate kao Oca onoga koji, bez pristranosti, sudi svakome prema djelu njegovom, ponašajte se sa strahom tijekom vremena svojeg boravka na zemlji,
(TD) 1 Peter 1 : 18 znajući da to nije nikako putem propadivih stvari, srebra ili zlata, što ste vi bili otkupljeni od ispraznog načina življenja baštinjenog od vaših otaca,
(TD) 1 Peter 1 : 19 već po dragocjenoj *krvi, kao u janjeta bez mane i bez mrlje, one u Krista,
(TD) 1 Peter 1 : 20 predodređenog prije utemeljenja svijeta i izraženog na svršetku vremenâ zbog vas.
(TD) 1 Peter 1 : 21 Po njemu vi vjerujete u Boga koji ga je uskrsnuo iz mrtvih i dao mu slavu, na takav način da vaša vjera i vaše ufanje počivaju na Bogu.
(TD) 1 Peter 1 : 22 Vi ste *očistili svoje duše, pokoravajući se istini, za primijenjivati jednu bratsku ljubav bez licemjerja. Volite jedni druge čista srca, postojano,
(TD) 1 Peter 1 : 23 vi koji ste bili nanovo rođeni jednim ne propadivim već nepropadivim sjemenom, riječju Boga živom i trajnom.
(TD) 1 Peter 1 : 24 Jer svako je tijelo kao trava, i svaka slmaka kao cvijet iz trave: trava se sasuši i cvijet padne;
(TD) 1 Peter 1 : 25 ali, riječ Gospodinova vječno ostaje. A, ta riječ, to je *Evanđelje koje vam je bilo objavljeno.