(TD) 2 Peter 1 : 1 Petar, sluga i *apostol Isusa Krista, onima koji su primili, po pravednosti našeg Boga i Spasitelja Isusa Krista, jednu vjeru iste cijene kao što je naša:
(TD) 2 Peter 1 : 2 nek milost i mir dođu vama u izobilju po spoznavanju Boga i Isusa, našeg Gospodina.
(TD) 2 Peter 1 : 3 Naime, božanska nam je moć dala na dar sve što što je potrebno *životu i pobožnosti dajući nam spoznati onoga koji nas je pozvao po svojoj vlastitoj slavi i svojoj djelatnoj snazi.
(TD) 2 Peter 1 : 4 Po njima, dobra najviše cijene koja su nam bila obećana bila su nam dodijeljena da kroz njih uđete u zajedništvo s božanskom naravi, vi koji ste oteti truleži što uspijeva u *svijetu pohlepe.
(TD) 2 Peter 1 : 5 I s tog istog razloga, sjedinjujući sve vaše napore, pripojite svojoj vjeri krjepost, krjeposti spoznaju,
(TD) 2 Peter 1 : 6 spoznaji samosavladavanje, samosavladavanju ustrajnost, ustrajnosti pobožnost,
(TD) 2 Peter 1 : 7 pobožnosti bratsko prijateljstvo, bratskom prijateljstvu ljubav.
(TD) 2 Peter 1 : 8 Jer, te odlike, ako ih posjedujete u izobilju, ne ostavljaju vas nepokretnima ni neplodnima u spoznavanju našeg Gospodina Isusa Krista;
(TD) 2 Peter 1 : 9 naime, onaj kome one manjkaju, to je jedan slijepac koji napipava : on zaboravlja da je bio *očišćen od svojih prijašnjih grijehova.
(TD) 2 Peter 1 : 10 To je ono zašto, Braćo, udvostručujte napore za ojačati svoje pozvanje i svoj izabranje; čineći to, nema opasnosti da ikad padnete.
(TD) 2 Peter 1 : 11 Tako, naime, bit će vama velikodušno dodijeljen ulazak u vječno *Kraljevstvo našeg Gospodina i Spasitelja Isusa Krista.
(TD) 2 Peter 1 : 12 Tako imam ja namjeru uvijek vas na to podsjećati, da biste znali i da ostanete čvrsti u predstavljenoj istini.
(TD) 2 Peter 1 : 13 Ali ja vjerujem pravednim, toliko koliko sam ja ovdje dolje, držati vas budnima putem svojih podsjećanja,
(TD) 2 Peter 1 : 14 znajući da je za mene blizu čas odvajanja, kao što mi naš Gospodin Isus Krist dao spoznati;
(TD) 2 Peter 1 : 15 ali, ja ću brižljivo bdjeti na to da nakon mog odlaska vi imate mog ućnost, u svakoj prilici, sačuvati sjećanje na te poduke.
(TD) 2 Peter 1 : 16 Naime, nismo vam obznanjivali siloviti dolazak našeg Gospodina Isusa Krista navezujući se na mudroslovne basne već zato što smo ga vidjeli svojim očima u svem njegovom sjaju.
(TD) 2 Peter 1 : 17 Jer on primi od Boga Oca čast i slavu kad glas došao iz divne veličanstvenosti Božje njemu reče: Ovaj ovdje Sin je moj predragi, onaj kojeg mi je godilo izabrati.
(TD) 2 Peter 1 : 18 I taj glas, mi i sami čuli smo ga dolaziti s *neba kad bijasmo s njim na *svetoj planini.
(TD) 2 Peter 1 : 19 Što više, mi imamo riječ proročku koja je pouzdanost sama, na koju vi imate razloga uprijeti svoj pogled kao na jednu sjajeći svjetiljku u mračnom mjestu, sve dok ne zasja *dan i zvijezda se jutarnja ne digne u vašim srcima.
(TD) 2 Peter 1 : 20 Prije svega, znajte ovo dobro: ni jedno proročanstvo iz Pisma nije stvar osobnog tumačenja;
(TD) 2 Peter 1 : 21 naime, nije ljudska volja ona koja koja je ikada proizvela jedno proročanstvo, već je to, poneseni po Duhu Svetom, da su ljudi govorili sa strane Boga.