(TD) Acts 1 : 1 Ja bijah posvetio prvu svoju knjigu , Teofile, svemu onom što Isus bijaše poučavao, od početka
(TD) Acts 1 : 2 sve do dana kad, nakon što je dao, u Duhu Svetom , svoje upute *apostolima koje bijaše izabrao, on bi uznesen.
(TD) Acts 1 : 3 Njima se on bijaše pokazao živ nakon Muke svoje: oni su imali više dokaza kad, tijekom 40 dana, on se pokazivaše njima i govoraše im o Kraljevstvu Božjem.
(TD) Acts 1 : 4 U tijeku jednog objeda s njima, on im preporuči da ne napuštaju Jeruzalem, već da tu čekaju obećanje Očevo, ` ono, reče on, koje ste vi čuli iz mojih usta:
(TD) Acts 1 : 5 Ivan je dao krštenje vodom, ali vi, u Duhu svetom bit ćete kršteni od danas za nekoliko dana. `
(TD) Acts 1 : 6 Oni se dakle bijahu sastali i postavili mu ovo pitanje: ` Gospodine, je li sad vrijeme kad ćeš ti uspostaviti Kraljevstvo za Izrael? `
(TD) Acts 1 : 7 On im reče: ` Vi ne trebate znati vrijeme i čas koje je Otac odredio vlasti vlašću svojom;
(TD) Acts 1 : 8 veći ćete vi primiti jednu moći, onu Duha Svetog koji će doći na vas; vi ćete tada biti moji svjedoci u Jeruzalemu, u svoj Judeji i u *Samariji, i sve do krajeva zemaljskih. `
(TD) Acts 1 : 9 Na te riječi, pred njihovim očima, on se uzdiže i jedan oblak sakri ga pogledima njihovim.
(TD) Acts 1 : 10 Kako oni još promatraše nebo kamo Isus ode, kad evo dvojica ljudi u bijelim odijelima stadoše uz njih
(TD) Acts 1 : 11 i rekoše njima: ` Ljudi iz Galileje, zašto ste ostali gledati prema nebu? Taj Isus koji vam je bio uzdignut u *nebo doći će na isti način na koji ste ga vidjeli otići u nebo. `
(TD) Acts 1 : 12 Napuštajući brdo zvano "Maslinska Gora", oni stigoše u Jeruzalem brdo udaljeno jedan šabatski put
(TD) Acts 1 : 13 Po svom povratku, oni se uspeše u gornju sobu gdje se nalažaše Petar, Ivan, Jakov i Andrija; Filip i Toma; Bartolomej i Matija; Jakov sin Alfejev, Šimun zelot i Juda sin Jakovljev.
(TD) Acts 1 : 14 Svi, jednodušno, bijahu postojani u molitvi, s nekoliko žena među kojima Marija, majka Isusova, i braća Isusova.
(TD) Acts 1 : 15 U one dane, Petar se podiže usred braće bijaše ondje, sastala se, jedna grupa od otprilike 120 osoba i izjavi:
(TD) Acts 1 : 16 ` Braćo, trebalo se ispuniti to što Sveti Duh bijaše najavio u Pismu, kroz usta Davidova, glede Jude koji je postao vodič onima koji su uhitili Isusa.
(TD) Acts 1 : 17 On je bio u našem sastavu i bijaše primio svoj udio u našoj službi.
(TD) Acts 1 : 18 No, taj čovjek, s plaćom za svoju nepravednost, bijaše kupio jednu zemlju; on pade naprijed, otvorio se po sredini, i njegova su se crijeva sva prosula.
(TD) Acts 1 : 19 Svi stanovnici Jeruzalema s to doznali: također je ta zemlja nazvana, u njihovom jeziku, Hakeldama, tj. Zemlja krvi.
(TD) Acts 1 : 20 U stvari pisano je u knjizi Psalama: Nek njegovo boravište opusti i nitko ga ne nastani i još: Da jedan drugi njegovu dužnost uzme.
(TD) Acts 1 : 21 Ima ljudi koji su nas pratili tijekom sveg vremena koje je Gospodin Isus hodio nama na čelu,
(TD) Acts 1 : 22 počevši od krštenja Ivanova sve do dana kad nam je bio uzet: treba dakle da jedan od njih postane s nama svjedok njegova uskrsnuća. `
(TD) Acts 1 : 23 Predstaviše dvojicu, Josipa zvanog Barabbas, nadimkom Justus, i Matija.
(TD) Acts 1 : 24 I pomoliše se ovom molitvom: ` Ti, Gospodine, koji poznaješ *srca svih, označi onoga kojeg si od ove dvojice izabrao,
(TD) Acts 1 : 25 za uzeti, u službi apostolskoj, mjesto koje je Juda napustio otišavši na svoje mjesto. `
(TD) Acts 1 : 26 Oni ždrijebaše i kocka pade na Matiju koji otada bi pridodan *apostolima.