(TD) Exodus 1 : 1 Evo imena sinova Izraelovih došavših u Egipat - s Jakovom su došli, svaki i njegova obitelj:
(TD) Exodus 1 : 2 Ruben, Simeon, Levi i Juda,
(TD) Exodus 1 : 3 Isakar, Zabulon i Benjamin,
(TD) Exodus 1 : 4 Dan i Neftali, Gad i Ašer.
(TD) Exodus 1 : 5 Potomaka Jakovljevih bijaše, u svemu, 70 osoba : Josip, on, već bijaše u Egiptu.
(TD) Exodus 1 : 6 Potom Josip umrije, kao i sva njegova braća i svo ondašnje pokoljenje.
(TD) Exodus 1 : 7 Sinovi Izraelovi plodonosni, namnažaše se, umnažaše i postajaše sve jači i jači: zemlja se njima napuni.
(TD) Exodus 1 : 8 Tad jedan novi kralj, koji nije poznavao Josipa, podiže se nad Egiptom.
(TD) Exodus 1 : 9 On reče svojem narodu: ` Puk sinova Izraelovih je prekomjerno brojan i prejak za nas.
(TD) Exodus 1 : 10 Poduzmimo dakle mudre mjere protiv njega, da se prestane umnožavati. U slučaju rata, on će se također pridružiti našim neprijateljima, oni će se tući protiv nas i otići iz zemlje. `
(TD) Exodus 1 : 11 Nametnu mu dakle šefove kuluka, da bi ga uništio teškim radovima, i on izgradi za Faraona gradove skladišta, Pitom i Ramzes .
(TD) Exodus 1 : 12 Ali što su više htjeli desetkovati ga, više se on umnažao i širio: živjelo se u napasti pred sinovima Izraelovim.
(TD) Exodus 1 : 13 Tad Egipćani s okrutnošću pokoriše sinove Izraelove
(TD) Exodus 1 : 14 i zagorčiše im život jednim okrutnim robovanjem: malter, opeke, svi poljski radovi, ukratko svo robovanje koje im s okrutnošću nametnuše.
(TD) Exodus 1 : 15 Kralj Egipta reče primaljama hebrejskim od kojih se jedna zvala Šifra a druga Pua:
(TD) Exodus 1 : 16 ` Kad porađate žene hebrejske, gledajte spol djeteta . Ako je to dječak usmrtite ga. Ako je djevojčica nek živi. `
(TD) Exodus 1 : 17 Ali primalje se bojaše Boga; one ne učiniše kako im je kralj Egipta bio rekao i ostavljahu i dječake u životu.
(TD) Exodus 1 : 18 Kralj Egipta ih, tada, pozva i reče im: ` Zašto ste postupale tako i ostavljale dječake živjeti? `
(TD) Exodus 1 : 19 Primalje rekoše * Faraonu: ` Žene Hebreja nisu kao Egipćanke; one su pune života; prije no što im primalja dođe, one su već porodile. `
(TD) Exodus 1 : 20 Bog učini primalje uspješnima, i puk se umnoži i postade vrlo jak.
(TD) Exodus 1 : 21 No, kako su se primalje bojale Boga i kako im Bog dodijeli jedno jedno potomstvo,
(TD) Exodus 1 : 22 Faraon zapovjedi svom njegovom puku: ` Svakog novorođenog dječaka bacite u Rijeku ! `