(TD) Revelation 1 : 1 *Otkrivenje Isusa Krista: Bog mu ga dade za pokazati slugama svojim što se treba uskoro dogoditi. On mu ga dade upoznati šaljući svog *anđela Ivanu, sluzi svojemu,
(TD) Revelation 1 : 2 koji je posvjedočio kao za Riječ Božju i svjedočenje Isusa Krista sve što je vidio .
(TD) Revelation 1 : 3 Sretan onaj koji čita, i oni koji slušaju riječi *proročanstva, i čuvaju ono što se tu nalazi napisano, jer, vrijeme je blizu.
(TD) Revelation 1 : 4 Ivan, sedmerim crkvama u Aziji Milost i mir da vam budu dani, sa strane Onoga koji jest, koji bijaše i koji dolazi, sa strane sedam duhova koji jesu pred prijestoljem njegovim.
(TD) Revelation 1 : 5 i sa strane Isusa Krista, pouzdanog svjedoka, prvorođenog između mrtvih i princa kramljeva zemaljskih. Njemu koji nas ljubi, koji nas je oslobodio naših grijehova putem *krvi svoje,
(TD) Revelation 1 : 6 koji je od nas načinio jedno kraljevstvo, *svećenike Boga Oca svog, njemu slava i vlast za *vjekove vjekova. *Amen.
(TD) Revelation 1 : 7 Evo, on dolazi u sred oblaka, i svako će ga oko vidjeti, i oni čak koji su ga proboli: svako će pleme zemaljsko biti u žalosti zbog njega. Da! Amen!
(TD) Revelation 1 : 8 Ja sam Alfa i Omega, kaže Gospodin Bog, Onaj koji jest, koji bijaše i koji dolazi, Sve-Moćni.
(TD) Revelation 1 : 9 Ja, Ivan, vaš brat i vaš drug u iskušenju, kraljevstvu i ustrajavanju u Isusu, ja se nalazih na otoku Patmosu zbog Riječi Božje i svjedočenja o Isusu.
(TD) Revelation 1 : 10 Ja bih obuzet Duhom u dan Gospodinov, i začuh iza sebe jedan moćan glas, kao kakva trublja,
(TD) Revelation 1 : 11 koji objavljivaše: Ono što vidiš, zapiši to u jednu knjigu, i pošalji sedmerim crkvama: u Efezu, u Smirni, u Pergamu, u Tiatiru, u Sardu, u Filadelfiji i u Laodiceji.
(TD) Revelation 1 : 12 Ja se okrenuh za pogledati glas koji mi govoriše; i, budući se okrenuo, ja vidjeh sedam zlatnih svijećnjaka;
(TD) Revelation 1 : 13 i, u sredini svijećinjaka, nekog tko sličiše sinu čovjekovom. On bijaše ogrnut dugom haljinom, jedan mu zlatni pojas pritezaše grudi;
(TD) Revelation 1 : 14 njegova glava i njegove vlasi bijahu bijele kao bijela vuna, kao snijeg, a njegove oči bijahu kao ognjeni plamen;
(TD) Revelation 1 : 15 njegove noge sličiše dragocijenoj bronci, pročišćenoj u talionici, a njegov glas bijaše kao glas oceana;
(TD) Revelation 1 : 16 u svojoj desnoj ruci, on držaše sedam zvijezda, a iz njegovih usta izlaziše jedan oštri mač, sa dvije oštrice. Njegovo lice blistaše, poput sunca u svem svom sjaju.
(TD) Revelation 1 : 17 Ugledavši ga, ja padoh kao mrtav k nogama njegovim, ali, on položi na mene svoju desnicu i kaza: Ne boj se, ja sam Prvi i Posljednji,
(TD) Revelation 1 : 18 i Živi; ja bih mrtav, a evo, ja sam živ za *vijeke vjekova, i držim ključeve smrti i Hada .
(TD) Revelation 1 : 19 Napiši dakle, ono što si vidio, ono što jest i što potom treba zbiti se.
(TD) Revelation 1 : 20 Glede tajne sedam zvijezda koje si vidio u mojoj desnici i sedam zlatnih svijećnjaka, evo: sedam zvijezda, to su sedmorica *anđela sedmerih crkava, a sedam svijećnjaka su sedam crkava.