(TD) Ruth 1 : 1 Bijaše jednom, u vrijeme Sudaca, glad u zemlji. Zbog toga jedan čovjek iz Betlehema u Judi iseli u polje Moaba, on, njegova žena i njegova dva sina.
(TD) Ruth 1 : 2 Taj se čovjek zvao Elimelek; njegova žena Noemi; a njegova dva sina Malon i Kilion . To bijahu Efrateji iz Betlehema u Judi . Oni dakle stigoše u polje Moabovo i živješe ondje.
(TD) Ruth 1 : 3 Kad evo umrije Elimelek, muž Noemin; a ona ostade, ona i njena dva sina.
(TD) Ruth 1 : 4 Oni uzeše za žene Moabkinje; jedna se zvala Orpa a druga Ruta . Oni boraviše ondje otprilike deset godina.
(TD) Ruth 1 : 5 Po tome Malon i Kilion umriješe također, obojica, a ta žena ostade, bez svog muža i bez svoje dvoje djece.
(TD) Ruth 1 : 6 Tad se ona podiže, ona i njene dvije snahe, i vrati se iz moabske ravnice; jer ona bijaše čula govoriti u polju moabskom da se GOSPOD bijaše pozabavo svojim narodom za dati mu kruha .
(TD) Ruth 1 : 7 Također i one pođoše iz tog mjesta gdje ona živješe sa svoje dvije snahe. One se dakle staviše na put za vratiti se u zemlju Judu.
(TD) Ruth 1 : 8 Ali, Noemi reče svojim dvjema snahama: `Hajde, vratite se svaka svojoj majci. Nek GOSPOD postupi prema vama s vjernošću, kao što ste vi prema svojim pokojnicima i prema meni.
(TD) Ruth 1 : 9 Nek vam GOSPOD dadne pronaći jedan položaj svakoj kod svog muža.` I ona ih zagrli. Tada one podigoše glas i zaplakaše.
(TD) Ruth 1 : 10 Potom one njoj rekoše ` Ne! S tobom ćemo se vratiti tvom narodu!`
(TD) Ruth 1 : 11 Ali, Noemi reče: ` Vratite se kćeri moje. Zašto biste išle sa mnomđ Imam li ja još sinova u svom trbuhu koji bi postali vaši muževi ?
(TD) Ruth 1 : 12 Vratite se, kćeri moje, idite, jer ja sam prestara da bi pripala jednom čovjeku. Čak i da ja kažem: Ja imam nadu; da, pripast ću ove noći jednom čovjeku; da, ja ću roditi sinove,
(TD) Ruth 1 : 13 hoćete li vi za toliko uzdržavati se da ne pripadnete jednom čovjeku? Ne, kćeri moje. Jer za mene gorčina je krajnja, više no za vas; jer protiv mene se pokazala pesnica GOSPODOVA.`
(TD) Ruth 1 : 14 Tad one podigoše glas i zaplakaše opet. Po tome Orpa zagrli svoju svekrvu. Ali Ruta se zakači za nju .
(TD) Ruth 1 : 15 Tad ona reče: ` Gledaj, tvoja jetrva vratila se k svom narodu i k svojim bogovima. Vrati se, tragom svoje jetrve.`
(TD) Ruth 1 : 16 Ali, Ruta reče: ` Ne sili me napustiti te, vratiti se daleko; jer gdje ti ideš ići ću i ja, i gdje ti budeš provodila noć provest ću i ja: tvoj narod bit će moj narod, a tvoj bog moj bog;
(TD) Ruth 1 : 17 gdje ti umreš umrijet ću i ja, i ondje ću biti ukopana. GOSPOD da mi učini tako i opet ako to ne bude smrt koja nas bude rastavila!`
(TD) Ruth 1 : 18 Videći da se ona uzjogunila da ide s njom, ona ju prestade odgovarat .
(TD) Ruth 1 : 19 One idoše dakle obje sve dok ne stigoše u Betlehem. Kad evo, kad one stigoše u Betlehem, sav grad bijaše uzavrio zbog njih. Žene govoriše: `To je Noemi.`
(TD) Ruth 1 : 20 Ali, ona njima reče: ` Ne zovite me Noemi! Zovite me Mara! Jer Moćni mi je učinio krajnju tugu.
(TD) Ruth 1 : 21 To je bilo obilje što sam otišla, i lišavanje što me GOSPOD vratio ovamo. Zašto bi me zvali Noemi, dok se GOSPOD protiv mene iskazao protiv mene i Moćni mi nanio zlođ`
(TD) Ruth 1 : 22 Tako se vrati Noemi, i s njom Ruta Moabkinja, njena snaha, ona koja došla iz ravnice moabske: one stigoše u Betlehem u početku žetve ječma .