(TD) Matthew 1 : 1 1 Knjiga korijena Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova.
(TD) Matthew 1 : 2 Abraham rodi Izaka, Izak rodi Jakova, Jakov rodi Judu i njegovu braću,
(TD) Matthew 1 : 3 Juda rodi Faresa i Zaru, od Tamare, Fares rodi Esroma, Esrom rodi Arama,
(TD) Matthew 1 : 4 Aram rodi Aminadaba, Aminadab rodi Nasona, Nason rodi Salmona,
(TD) Matthew 1 : 5 Salmon rodi Boza, Boz rodi Jobeda, od Rute, Jobed rodi Jesea,
(TD) Matthew 1 : 6 Jese rodi kralja Davida, David rodi Solomona, od žene Urijeve,
(TD) Matthew 1 : 7 Solomon rodi Roboama, Roboam rodi Abiju, Abija rodi Azu,
(TD) Matthew 1 : 8 Aza rodi Jozafata, Jozafat rodi Jorama, Joram rodi Oziasa,
(TD) Matthew 1 : 9 Ozias rodi Joatana, Joatan rodi Ahaza, Ahaz rodi Ezekiasa,
(TD) Matthew 1 : 10 Ezekias rodi Manaseja, Manase rodi Amona, Amon rodi Joziasa,
(TD) Matthew 1 : 11 Jozias rodi Jekoniasa i njegovu braću; tada bi izgon u Babiloniju.
(TD) Matthew 1 : 12 Nakon izgona u Babiloniju, Jekonias rodi Salatiela, Salatiel rodi Zorobabela,
(TD) Matthew 1 : 13 Zorobabel rodi Abiuda, Abiud rodi Eliakima, Eliakim rodi Azora,
(TD) Matthew 1 : 14 Azor rodi Sadoka, Sadok rodi Akima, Akim rodi Eliuda,
(TD) Matthew 1 : 15 Eliud rodi Eleazara, Eleazar rodi Matana, Matan rodi Jakova,
(TD) Matthew 1 : 16 Jakov rodi Josipa, muža Marijinog, od koje je rođen Isus, što ga se zove *Krist.
(TD) Matthew 1 : 17 Ukupni broj pokoljenja jest, dakle: četrnaest od Abrahama do Davida, četrnaest od Davida do izgona u Babiloniju, četrnaest od izgona u Babiloniju do Krista.
(TD) Matthew 1 : 18 Evo koje bi podrijetlo Isusa Krista. Marija, njegova majka, bijaše dana na udaju Josipu; no, prije no što su bili počeli živjeti zajedno, ona bi zatrudnjela pod Duhu Svetom.
(TD) Matthew 1 : 19 Josip, njen suprug, koji bijaše jedan pravedan čovjek i koji ne htjede nju javno ozloglasiti, odluči otpustiti ju potajice.
(TD) Matthew 1 : 20 On bijaše smislio ovaj naum, kad evo Anđeo Gospodov prikaza mu se u snu i reče mu: `Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, svoju suprugu: ono što bi stvoreno u njoj dolazi od Svetog Duha
(TD) Matthew 1 : 21 i ona će roditi sina kojem ćeš ti dati ime Isus , jer on je taj koji će spasiti svoj narod od njegovih grijeha. `
(TD) Matthew 1 : 22 Sve se to dogodi da bi se ispunilo ono što Gospodin bijaše rekao putem proroka:
(TD) Matthew 1 : 23 Evo će djevica začeti i rodit će jednog sina kojem će dati ime Emanuel, što se prevodi: `Boge s nama.`
(TD) Matthew 1 : 24 Po svom snu, Josip učini ono što mu Anđeo Gospodinov bijaše naložio: on uze k sebi svoju suprugu
(TD) Matthew 1 : 24 ali, on ju ne poznade sve dok ona ne bi porodila jednog sina kojem on dade ime Isus.