(TD) 2 Chronicles 1 : 1 Solomon, sin Davidov učvrsti se u svom kraljevstvu; GOSPOD, njegov Bog bi s njim i uzdiže ga veoma visoko. :
(TD) 2 Chronicles 1 : 2 Solomon se obrati svem Izraelu, časnicima tisućnicima i stotnicima, sudcima i svim odgovornim sveg Izraela.
(TD) 2 Chronicles 1 : 3 Solomon i sav sabor s njim dođoše na *visoko mjesto koje bijaše u Gabaonu, jer ondje se nalaziše Božji*šator susretanja, onaj šator što Mojsije, sluga Božji, bijaše ga načinio u pustinji.
(TD) 2 Chronicles 1 : 4 Glede *kovčega Božjeg, David ga bijaše dao uspeti KirijatJearima do mjesta koje on bijaše odredio, jer on mu bijaše podigao jedan šator u Jeruzalemu.
(TD) 2 Chronicles 1 : 5 Ali *oltar brončani, koji bijaše načinio Besalel, sin Urijev, sun Hurov, nalaziše se ondje, pred *boravištem GOSPODOVIM, i to ja taj kojeg Solomon i sabor tražiše .
(TD) 2 Chronicles 1 : 6 Ondje, Solomon uspe brončani oltar, pred GOSPODA, kod šatora susretanja i ponudi tisuću holokausta .
(TD) 2 Chronicles 1 : 7 Te noći, Bog se prikaza Solomonu i reče mu:” Pitaj ! Što ti ja mogu dati? “ 8 Solomon odgovori Bogu: ” Ti si držao svog slugu Davida, mog oca, s velikom vjernošću dajući meni vladati na njegovom mjestu.
(TD) 2 Chronicles 1 : 9 Sada, GOSPODE Bože, nek se potvrdi tvoja riječ spram Davida mojeg oca, jer ti si taj koji mi dade vladati nad jednim narodom brojnim kao što je prašina na zemlji.
(TD) 2 Chronicles 1 : 10 Sada, daj mi mudrost i dobar razum, da se znam vladati pred ovim pukom. Tko bi naime mogao upravljati tvojim pukom, tako brojnim?“
(TD) 2 Chronicles 1 : 11 A Bog reče Solomonu: ” Pošto je to srce tvoje htjelo, pošto nisi tražio za sebe bogatstvo, posjed ili slavu, pošto nisi iskao smrt neprijateljima svojim, ili čak brojne dane, već si ti tražio mudrost razbor da bi upravljao mojim narodom nad kojim sam te postavio vladati
(TD) 2 Chronicles 1 : 12 mudrost i razbor su ti dani, a ja ti dajem također bogatstvo, posjed i slavu, kakve nisu imali kraljevi koji vladaše prije tebe i kakve nitko više neće imati poslije tebe.
(TD) 2 Chronicles 1 : 13 Solomon se se vrati s *visokog mjesta u Gabaonu, ispred šatora susretanja, u Jeruzalem. I on vladaše nad Izraelom.
(TD) 2 Chronicles 1 : 14 Solomon prikupi kola i konjanike. Bijaše 1.400 kola i 12.000 konjanika, koje dade utaboriti u gradovima s vojnim posadama i kod sebe u jeruzalemu.
(TD) 2 Chronicles 1 : 15 Kralj učini da u Jeruzalemu srebro i zlato bijahu toliko obilni koliko i kamenje, a cedrovi toliko brojni koliko sikomore u *Niziji.
(TD) 2 Chronicles 1 : 16 Konji Solomonovi potjecahu iz Egipta i iz Kova, nakupci kraljevi kupovahu ih u Kovu;
(TD) 2 Chronicles 1 : 17 uspinjući ih, oni činiše da iz Egipta jedna kola iziđu za 600 srebrenjaka a jedan konj za 150. Isto i za kraljeve Hitita i kraljeve *Arama, oni ih izvodiše putem njegovih posrednika.
(TD) 2 Chronicles 1 : 18 Solomon zapovijedi graditi jednu Kuću za ime GOSPODOVO i jednu kraljevsku kuću za sebe.