(TD) 2 Chronicles 11 : 1 Roboam stiže u Jeruzalem i sakupi kuću Judinu i Benjaminovu svega 180.000 izabranih ratnika, za tući se protiv Izraela, da bi se vratilo kraljevstvo Roboamu.
(TD) 2 Chronicles 11 : 2 Ali riječ Božja bi upućena čovjeku Božjem Šemaju:
(TD) 2 Chronicles 11 : 3 ” Reci Roboamu, sinu Solomonovom, kralju Jude, svoj kući Judinoj i svem Izraelu koji je u Judi i u Benjaminu:
(TD) 2 Chronicles 11 : 4 Ovako kaže GOSPOD: Vi ne smijete uzići u boj protiv vaše braće. Nek se svatko vrati kući svojoj. Jer ja sam taj koji je izazvao ovaj događaj.“ Oni poslušaše riječi GOSPODOVE i odbiše ići protiv Jeroboama.
(TD) 2 Chronicles 11 : 5 Roboam boraviše u jeruzalemu i sagradi utvrđene gradove u Judi.
(TD) 2 Chronicles 11 : 6 On sagradi Betlehem, Etam, Tekoa,
(TD) 2 Chronicles 11 : 7 Bet-Sur, Soko, Adulam,
(TD) 2 Chronicles 11 : 8 Gat, Mareša, Zif,
(TD) 2 Chronicles 11 : 9 Adoraim, Lakiš, Azeka,
(TD) 2 Chronicles 11 : 10 Sorea, Ajalon i Hebron, utvrđene gradove koji su u Judi i u Benjaminu.
(TD) 2 Chronicles 11 : 11 On ojača njihove utvrde i postavi upravljače i zalihe živeži, ulja i vina.
(TD) 2 Chronicles 11 : 12 U svakom gradu nalaziše se štitovi i koplja. On ih ojača veoma moćno. Tako Juda i Benjamin biše njegovi.
(TD) 2 Chronicles 11 : 13 Svećenici i Leviti koji bijahu u svem Izraelu povezaše se s njim na svim područjima.
(TD) 2 Chronicles 11 : 14 Jer su leviti bili napustili svoja pasišta i svoje posjede i bijahu otišli u Judu i u Jeruzalem, zato što Jeroboam i njegovi sinovi bijahu njih sprječavali obavljati svećeničku službu GOSPODOVU.
(TD) 2 Chronicles 11 : 15 Ali Jeroboam ustanovi svoje svećenike za *visoka mjesta, jarce i telad koje on bijaše uzgojio.
(TD) 2 Chronicles 11 : 16 Za njima, oni koji, iz svih plemena Izraelovih, imaše na srcu tražiti GOSPODA Boga Izraelovog dođoše u Jeruzalem za nuditi *žrtve GOSPODU Bogu svojih otaca .
(TD) 2 Chronicles 11 : 17 Oni ojačaše kraljevstvo Judino i podupriješe Roboama, sina Solomonova, tijekom triju godina, jer on hodiše putom Davidovim i Solomonovim tijekom tri godine. :
(TD) 2 Chronicles 11 : 18 Roboam uze za ženu Mahalat, kćer Jerimotovu, sina Davida i Abigajle, kćeri Eliaba, sina Jeseova .
(TD) 2 Chronicles 11 : 19 Ona mu porodi sinove: Jeuša, Šemarijaa i Zahama.
(TD) 2 Chronicles 11 : 20 Poslije nje, on uze Maakau, kćer Absalomovu a ona mu porodi Abijaa, Atajia, Zizaa i Šelomita.
(TD) 2 Chronicles 11 : 21 Roboam zavolje Maakaau, kćer Absalomovu, više no sve svoje žene i svoje suložnice; jer on imade osamnaest žena i 60 suložnica i porodi on 28 sinova i 60 kćeri.
(TD) 2 Chronicles 11 : 22 Roboam postavi na čelo Abijaa, sina Maakaina kao poglavara svojoj braći, jer htijaše ga postaviti da vlada.
(TD) 2 Chronicles 11 : 23 On bijaše zamislio rasporediti sve svoje sinove po svem području Jude i benjamina, u sve utvrđene gradove; on im dade potrbštine u izobilju i zatraži za njih jedan broj žena.