(TD) Nehemiah 1 : 1 Riječi Nehemijine, sina Hakalijeva . :
(TD) Nehemiah 1 : 2 Hanani, jedan od moje braće, dođe iz Jude, on i nekoliko ljudi, i ja ih ispitivah o preživjelim Židovima, ostatku prreživjelih iz robstva, i o Jeruzalemu.
(TD) Nehemiah 1 : 3 Oni mi rekoše : ` Oni koji su ostali u ropstvu, dolje u pokrajini, u velikoj su nevolji i sramu; zid Jeruzalema ima breša, a njegova vrata bijahu zapaljena.` :
(TD) Nehemiah 1 : 4 Kad ja saslušah te riječi, sjedoh, plakah i bih u žalosti tijekom više dana. Potom *postih i molih licem prema Bogu *nebesa.
(TD) Nehemiah 1 : 5 Ja rekoh: ` Ah! GOSPODE; Bože nebesa, Bože veliki i strašni, koji čuvaš *savez i vjernost prema onima koji ga vole i koji paze zapovijedi tvoje,
(TD) Nehemiah 1 : 6 nek tvoje uho dakle bude pažljivo, a tvoje oči otvorene, za slušati molitvu sluge tvoga. U ovaj čas, danju i noću, ja ju iskazujem pred tobom za sinove Izraelove, sluge tvoje: ja ispovijedam grijehe sinova Izraelovih koje smo počinili protiv tebe. Ja i kuća mog oca, mi smo griješili.
(TD) Nehemiah 1 : 7 Mi smo te uistinu uvrijedili i nismo pazili zapovijedi tvojih, zakona i običaja koje si ti dao sluzi svom Mojsiju.
(TD) Nehemiah 1 : 8 Sjeti se riječi koje, na tvoju zapovjed, tvoje je sluga Mojsije izgovorio: Ako vi, budete nevjerni, ja, ću vas raspršiti između naroda;
(TD) Nehemiah 1 : 9 ali ako mi se vratite ako pazite zapovijedi moje i primijenjujete ih, kad bi bili izgnanici na krajevima nebeskim, ja ću ih sakupiti i dovesti na mjesto koje sam zabrao da boravi *ime moje .
(TD) Nehemiah 1 : 10 Oni su sluge tvoje i tvoj narod kojeg si ti otkupio svojom velikom moći i snagom ruke svoje.
(TD) Nehemiah 1 : 11 Ah! Gospodine, nek tvoje uho bude pažljivo na molitvu sluge tvoga i na molitvu tvojih slugu koji štovati ime tvoje. Udesi tvom sluzi da uspije danas i daj mu pronaći milosrđe pred tim čovjekom!` Ja bijah tada peharnik kraljev .