(TD) Amos 1 : 1 Riječi Amosove, koji bi jedan od stočara iz Tekoe, riješi o šemu on imade viđenje, protiv Izraela, u dane Oziasa, kralja Jude, sina Joasova, kralja Izraela dvije godine prije potresa zemlje .
(TD) Amos 1 : 2 On govoraše: Iz *Siona, GOSPOD grmi i iz Jeruzalema, on se ogla šava pašnjaci *pastirski su opustošeni, a greben Karmelov se sasušuje.
(TD) Amos 1 : 3 Ovako govori GOSPOD: Zbog tri i zbog četiri pobune Damaska, ja neću opozvati svoju odluku: jer, oni su sasjekli Galaad pod željeznim drljačama,
(TD) Amos 1 : 4 ja ću zapaliti vatru u kući Hazaelovoj i ona će progutati palašu BenHadadovu;
(TD) Amos 1 : 5 ja ću razvaliti bravu Damaskovu; iz Bikeat-Avena, ja ću iskorijeniti vladara; iz Bet-Edena, onog koji drži žezlo; i tada će narod *Arama biti izgnan u Kir reče GOSPOD.
(TD) Amos 1 : 6 Ovako govori GOSPOD: Zbog tri i zbog četiri pobune Gaze, ja neću opozvati svoju odluku: jer su ono u velikom broju izgnali izgnanike, za izrušiti ih Edomu,
(TD) Amos 1 : 7 ja ću zapaliti vatru na zidovima Gaze i ona će progutati njene palače;
(TD) Amos 1 : 8 iz Ašdoda, ja ću istrijebiti vladara, i iz Aškelona, onog koji drži žezlo; ja ću okrenuti ruku protiv Ekrona, a ostatak Filistine propast će reče Gospodin BOG.
(TD) Amos 1 : 9 Ovako govori GOSPOD: Zbog tri i zbog četiri pobune Tirove, ja neću opozvati odluku svoju: Jer su oni izrušili brojne izgnanine Edomu, ne čuvajući sjećanje na savez među braćom,
(TD) Amos 1 : 10 ja ću staviti vatru na zidove Tira, i ona će progutati njegove palače. :
(TD) Amos 1 : 11 Ovako govori GOSPOD: Zbog tri i zbog četiri pobune Edomove, ja neću opozvati odluku svoju: jer, oni su mašem proganjali brata svog, što je zatomio milost svoju; jer, njegova jarost nije prestajala razdirati i što svoju pizmu on bijaše tvrdoglavo šuvao,
(TD) Amos 1 : 12 ja ću zapaliti vatru u Temanu, i ona će progutati palašu Bosra.
(TD) Amos 1 : 13 Ovako govori GOSPOD: Zbog tri i zbog četiri pobune sinova Amonovih, ja neću opozvati svoju odluku: jer su oni trudnim ženama djecu vadili iz trbuha u Galadu, da bi proširili svoju teritoriju,
(TD) Amos 1 : 14 ja ću metnuti vatru na zidove Rabe i ona će progutati njene palače, u ratnom kriku jednog dana boja, u oluji dana uragana;
(TD) Amos 1 : 15 njih će kralj otići u izgon, on sa svojim šasnicima u isto vrijeme reče GOSPOD.