(TD) 2 Samuel 1 : 1 Poslije smrti Saulove David se vrati, budući potukao Amaleke. David ostade dva dana u Siklagu .
(TD) 2 Samuel 1 : 2 Treći dan, jedan čovjek stiže iz tabora, od Saula. On imaše razderanu *odjeću i glavu pokrivenu zemljom. No, stižući kod Davida, on pade na zemlju i pokloni se.
(TD) 2 Samuel 1 : 3 David mu reče: ” Otkud dolaziš ti? ” On mu reče: ” Ja sam izmakao iz tabora Izraelovog. “
(TD) 2 Samuel 1 : 4 David mu reče: "Kako se ta stvar dogodila? Ispričaj mi! “ On reče: ” Narod je pao u rasulo, a potom palo je mnogo mrtvih među narodom; i potom, Saul i njegov sin Jonatan su mrtvi. “
(TD) 2 Samuel 1 : 5 David reče svom mladom izvjestitelju: ”Kako znaš ti da je Saul mrtav, kao i njegov sin Jonatan?“
(TD) 2 Samuel 1 : 6 Mladi čovjek mu reče: ”Ja sam se slučajno našao na brdu Gilboa . Bijaše tu Saul, oslonjen o svoje koplje, i bijaše kola i konjanika koji su se skupili uz njega. .
(TD) 2 Samuel 1 : 7 On se okrenuo i vidio me. On me pozvao, a ja rekoh: Nazočan!
(TD) 2 Samuel 1 : 8 On mi je rekao: Tko si ti? A ja sam njemu rekao: Ja sam jedan Amalecit .
(TD) 2 Samuel 1 : 9 On mi je rekao: Ostani pokraj mene, hoćeš li, podari mi smrt, jer sam zapao u neku slabost, iako imam još uvijek svoj dah.
(TD) 2 Samuel 1 : 10 Ja sam ostao pokraj njega, i ja mu dakle dadoh smrt, jer sam znao da neće preživjeti svoj pad. Ja sam uzeo njegovu dijademu koju imaše na glavi i narukvicu koju nosiše na ruci. Ja samih donio mom gospodaru.“
(TD) 2 Samuel 1 : 11 David uze svoju odjeću i potrga ju. Svi njegovi sudruzi učiniše isto.
(TD) 2 Samuel 1 : 12 Oni ožališe, oplakaše i *postiše sve do navečer za Saula, za njegovog sina Jonatana, i za puk GOSPODOV i za kuću Izraelovu, koji bijahu pali pod mačem.
(TD) 2 Samuel 1 : 13 David reče mladom izvjestitelju: ” Otkuda si ti? “ On reče: ” Ja sam sin jednog amalecitskog izbjeglice. “
(TD) 2 Samuel 1 : 14 David mu reče: ”I ti nisi imao straha pružiti ruku za ubiti mesiju GOSPODOVOG?“
(TD) 2 Samuel 1 : 15 David pozva jednog od momaka i reče: ” Priđi i udari ga. “ On ga zakla.
(TD) 2 Samuel 1 : 16 David mu reče: ” Nek tvoja krv bude na tvoju glavu, jer ti si sam izjavio govoreći: Ja sam taj koji je dao smrt mesiji GOSPODOVOM. “
(TD) 2 Samuel 1 : 17 Tad David načini ovu tužaljku o Saulu i o njegovom sinu Jonatanu.
(TD) 2 Samuel 1 : 18 On reče:( Za kazivati sinovima Judinim. Luk. To je upisano u knjizi Pravednikovoj ).
(TD) 2 Samuel 1 : 19 Čast Izraelova, počiva na tvojim obroncima! Oni su pali, junaci!
(TD) 2 Samuel 1 : 20 Ne objavljujte to u Gatu, ne oglašavajte to po ulicama Aškelona, iz straha da kćeri Filistinske ne obraduju se, da kćeri *neobrezanih ne poskoče od veselja.
(TD) 2 Samuel 1 : 21 Planine Gilboa, ne primajte ni rose ni dažda, ne prekrivajte se više plodnim poljima! Jer, ondje bi oskvrnut štit junacima, štit Saulov koji ne bijaše bio nauljen .
(TD) 2 Samuel 1 : 22 ničim osim krvlju žrtava, masnim od junaka, luk Jonatanov, koji ne uzmaknu nikad, i mačem Saulov, koji se ne vra- ća se suh.
(TD) 2 Samuel 1 : 23 Saul i Jonatan, ljub- ljeni, nerazdvojivi u životu i u smrti, brzi nego orlovi, srčaniji nego lavovi!
(TD) 2 Samuel 1 : 24 Kćeri Izraelove, plačite nad Saulom, koji vas odijevaše purpurom i uresima koji draguljima od zlata pretrpavaše vaše haljine.
(TD) 2 Samuel 1 : 25 Oni su pali u punom jeku boja, junaci! Jonatane, koji ležiš na svojim obroncima! Koliku patnju osjećam zbog tebe, još Jonatane, brate moj! A toliko te voljeh! Tvoje prijateljstvo bijaše za mene jedno čudo ljepše od ljubavi žena.
(TD) 2 Samuel 1 : 26 Oni su pali, junaci! Propalo je oružje ratno!