(TD) Galatians 1 : 1 Pavao, *apostol, ne od strane ljudi, ni po čovjeku, već po Isusu Kristu i Bogu Ocu koji ga je uskrsnuo iz mrtvih,
(TD) Galatians 1 : 2 i sva braća koja su sa mnom crkvama Galacije :
(TD) Galatians 1 : 3 vama milost i mir sa strane Boga našeg Oca i Gospodina Isusa Krista,
(TD) Galatians 1 : 4 koji se predao za naše grijehe, da bi nas istrgao ovom svijetu zla, sukladno volji Božjoj, koji je Otac naš.
(TD) Galatians 1 : 5 Njemu budi slava u *vijeke vjekova. *Amen.
(TD) Galatians 1 : 6 Čudim se kojom ste se brzinom okrenuli od onoga koji vas je pozvao po milosti Kristovoj, za prijeći k jednom drugom *evanđelju .
(TD) Galatians 1 : 7 Ne zato što ima jedno drugo; ima samo ljudi koji bacaju nemir među vas i koji hoće oboriti Kristovo Evanđelje.
(TD) Galatians 1 : 8 Čak ako bi netko, mi sami ili *anđeo *nebeski, vama navješćivao jedno različito evanđelje od onoga koje smo vam mi navijestili, nek bude anatema !
(TD) Galatians 1 : 9 Mi smo vam to već rekli, i ja sada ponovo govorim: ako vam netko najavljuje jedno različito evanđelje od onoga koje ste primili, nek bude anatema!
(TD) Galatians 1 : 10 Jer, sada, tražim li ja naklonost ljudi ili onu u Boga? Tražim li ja ugoditi ljudima? Kad bih ja bio na ugodnost ljudima, ja ne bih više bio sluga Kristov.
(TD) Galatians 1 : 11 Jer, ja vam izjavljujem, Braćo: ovo *Evanđelje koje vam ja najavljujem nije od čovjeka;
(TD) Galatians 1 : 12 uostalom, nije ono po jednom čovjeku bilo meni preneseno niti poučavano, već po jednom *otkrivenju Isusa Krista.
(TD) Galatians 1 : 13 Jer, vi ste čuli govoriti o mom ponašanju u judaizmu: kojom sam ja mahnitošću progonio Crkvu Božju i tražio kako ju uništiti;
(TD) Galatians 1 : 14 ja sam uznapredovao u judaizmu, nadilazeći većinu onih moje dobi i mojeg roda, po svojoj preobilnoj gorljivosti za predaje mojih otaca .
(TD) Galatians 1 : 15 Ali, kad je onaj, koji mi je stavio u stranu od krila moje majke i pozvao me svojom milošću, ocijenio dobrim
(TD) Galatians 1 : 16 otkriti u meni Sina svog da ga ja najavljujem među *poganima, odmah, bez utjecanja ikakvom savjetu ljudskom,
(TD) Galatians 1 : 17 ni uspinjanju u Jeruzalem k onima koji bijahu *apostolima prije mene, ja sam otišao u Arabiju, potom sam stigao u Damask.
(TD) Galatians 1 : 18 Zatim, tri godine poslije, ja sam se uspeo u Jeruzalem za upoznati Kefu i ostao sam petnaest dana kod njega,
(TD) Galatians 1 : 19 a da nisam vidio ni jednog drugog apostola, već samo Jakova, brata Gospodinovog.
(TD) Galatians 1 : 20 Ovo što vam ja pišem, ja to govorim pred Bogom, to nije jedna laž.
(TD) Galatians 1 : 21 Zatim, našao sam se u oblastima Sirije i Cilicije.
(TD) Galatians 1 : 22 Ali, moje lice bijaše nepoznato crkvama Kristovim u Judeji;
(TD) Galatians 1 : 23 jednostavno, one bijahu čule govoriti: ` Onaj koji nas donedavna proganjaše navješćuje sada vjeru koji tada uništavaše `
(TD) Galatians 1 : 24 i one slaviše Boga zbog mene.