(TD) Luke 1 : 1 Pošto su mnogi poduzeli sastaviti jedno izvješće o događajima ostvarenim među nama,
(TD) Luke 1 : 2 prema onome što su nam prenijeli oni koji bijahu od početka očevidnim svjedocima i koji su postali sluge riječi,
(TD) Luke 1 : 3 učinilo mi se dobrim, meni također, nakon što sam se brižljivo obavijestio o svemu od početaka, napisati za tebe jedno sređeno izvješće, veoma štovani Teofile,
(TD) Luke 1 : 4 da ti možeš ustanoviti pouzdanost poučavanja koja primaš.
(TD) Luke 1 : 5 Bijaše u vrijeme Heroda, kralja Judeje, jedan *svećenik imenom Zaharije, iz razreda Abijavljeva; njegova žena pripadaše potomstvu Aaronovu i zvaše se Elizabeta.
(TD) Luke 1 : 6 Oboje bijahu pravedni pred Bogom i slijeđaše sve zapovijedi i pravila Gospodova na jedan besprijekoran način.
(TD) Luke 1 : 7 Ali, oni ne imaše djeteta, jer Elizabeta bijaše nerotkinja, a oboje bijahu poodmakle dobi.
(TD) Luke 1 : 8 Dođe za Zaharija vrijeme služiti pred Bogom prema redu u razredu;
(TD) Luke 1 : 9 slijedeći običaj *svećenstva, on bi određen ždrijebom za ponuditi tamjan u unutrašnjosti *svetišta Gospodovog.
(TD) Luke 1 : 10 Sva množina naroda bijaše u molitvi napolju u vrijeme nuđenja tamjana.
(TD) Luke 1 : 11 Tada mu se ukaza *anđeo Gospodov, stojeći s desna *oltara za tamjan.
(TD) Luke 1 : 12 Vidjevši ga, Zaharije bi zbunjen i strah ga spopadne.
(TD) Luke 1 : 13 Ali, anđeo njemu reče: `Ne boj se, Zaharije, jer molba ti je uslišana. Tvoja žena Elizabeta rodit će ti jednog sina i ti ćeš mu nadjenuti ime Ivan.
(TD) Luke 1 : 14 Bit ćeš radostan i veseo i mnogi će se radovati njegovom veselju.
(TD) Luke 1 : 15 Jer, on će biti velik pred Gospodom; on neće piti ni vina ni prevrelih pića i bit će on ispunjen Duhom Svetim od utrobe svoje majke.
(TD) Luke 1 : 16 On će mnogo sinova Izraelovih predvesti njihovom Bogu;
(TD) Luke 1 : 17 i ići će on ispred pod pogledom Božjim; s duhom i silom Ilijinom, za vratiti *srce otaca prema njihovoj djeci i navesti pobunjenike misliti kao pravednici, da se odgoji za Gospoda jedan narod pripremljen. `
(TD) Luke 1 : 18 Zaharije reče anđelu: ` Kako ću ja to znati? Jer ja sam jedan starac, a i moja je žena poodmakle dobi. `
(TD) Luke 1 : 19 Anđeo mu odgovori: Ja sam Gabrijel koji bude pred Bogom. Ja sam bio poslan da ti govorim i najavim ovu dobru vijest.
(TD) Luke 1 : 20 Eh dobro, ti ćeš zanijemjeti i nećeš više moć govoriti sve do dana kada će se to ostvariti, jer nisi povjerovao mojim riječima koje će se ispuniti u svoje vrijeme. `
(TD) Luke 1 : 21 Narod očekivaše Zaharija i čuđaše se koliko se zadržao u svetištu.
(TD) Luke 1 : 22 Kad iziđe, on im ne mogaše govoriti i oni razumješe da bijaše jedno viđenje u svetištu; on davaše znakove i ostade nijem.
(TD) Luke 1 : 23 Kad dođe kraj njegove službe, on se vrati kući.
(TD) Luke 1 : 24 Nakon toga njegova žena Elizabeta ostade trudna; tijekom pet mjeseci ona se skrivaše; govoraše sebi:
(TD) Luke 1 : 25 Evo što je za mene učinio Gospod u vrijeme kad je bacio oči na mene za učiniti kraj onome što je činilo sramotu moju pred ljudima. `
(TD) Luke 1 : 26 Šestog mjeseca, *anđeo Gabrijel bi poslan od Boga u jedan grad u Galileji imenom Nazaret,
(TD) Luke 1 : 27 jednoj mladoj djevojci danoj na udaju jednom čovjeku imenom Josip, iz obitelji Davidove; ta mlada djevojka zvala se Marija.
(TD) Luke 1 : 28 Anđeo uđe k njoj i reče: ` Budi radosna, ti koja imaš milost Božju, Gospod je s tobom. `
(TD) Luke 1 : 29 Na te riječi, ona bi veoma uzbuđena, i pitaše se što bi mogao značiti taj pozdrav.
(TD) Luke 1 : 30 Anđeo joj reče: ` Ne boj se, Marijo, jer ti si našla milost kod Boga.
(TD) Luke 1 : 31 Evo ti ćeš biti trudna, rodit ćeš jednog sina i dat ćeš mu ime Isus.
(TD) Luke 1 : 32 On će biti velik i zvat će se sin Sve-Višnjeg. Gospodin Bog njemu će dati prijestolje Davida, oca njegovog;
(TD) Luke 1 : 33 on će zauvijek vladati nad obitelji Jakovljevom, i vladavina njegova neće imati kraja. `
(TD) Luke 1 : 34 Marija reče anđelu: ` Kako će se to dogoditi pošto sam ja djevica? `
(TD) Luke 1 : 35 Anđeo joj odgovori: ` Duh Sveti doći će na tebe i sila Sve-Višnjeg prekrit će te sjenom svojom; to je ono zbog ćega će onaj koji će biti rođen bit će *svet i bit će nazvan Sin Božji.
(TD) Luke 1 : 36 A evo i Elizabeta, tvoja rodica, ona je također noseća s jednim sinom u svojoj starosti i ona je u svom šestom mjesecu, ona koja se zvaše nerodna,
(TD) Luke 1 : 37 jer ništa nije nemoguće Bogu. `
(TD) Luke 1 : 38 Marija tada reče: ` Ja sam sluškinja Gospodinova. Nek se sve zbude za mene kako si ti to rekao! ` A anđeo ju napusti.
(TD) Luke 1 : 39 U ono vrijeme, Marija u hitnji pođe u gornji kraj, u jedan grad u Judi.
(TD) Luke 1 : 40 Ona uđe u kuću Zaharijinu i pozdravi Elizabetu.
(TD) Luke 1 : 41 A, dok Elizabeta slušaše pozdrav Marijin, dijete poskoči i njenoj utrobi i Elizabeta bi ispunjena Duhom Svetim.
(TD) Luke 1 : 42 Ona ispusti jedan snažan krik i reče: ` Blagoslovljenija ti si nego sve žene, blagoslovljen također je plod utrobe tvoje!
(TD) Luke 1 : 43 Kako mi je to dano da dođe k meni majka Gospodina mog?
(TD) Luke 1 : 44 jer za vrijeme tvojeg pozdravljanja zazvonilo je u mojim ušima, evo je dijete poskočilo od radosti u utrobi mojoj.
(TD) Luke 1 : 45 Sretna ona koja je vjerovala: ono što joj je bilo rečeno od strane Gospodinove ispunit će se ! `
(TD) Luke 1 : 46 Tad Marija reče: ` Moja duša slavi Gospodina
(TD) Luke 1 : 47 a duh moj je ispunjen veseljem zbog Boga, Spasitelja Mog,
(TD) Luke 1 : 48 jer je usmjerio svoj pogled na poniznu svoju sluškinju. Da, od sada, sva pokoljenja sretnom mene će proglašavati,
(TD) Luke 1 : 49 jer Sve-Mogući je za mene velike učinio stvari: *sveto je *Ime njegovo.
(TD) Luke 1 : 50 Njegova se dobrota pruža iz naraš- taja u naraštaj na one koji njega se boje.
(TD) Luke 1 : 51 On je posredovao svom snagom svoje ruke: raspršio ljude osionih misli;
(TD) Luke 1 : 52 zbacio moćnike s njihovih prijes- tolja i uzdigao ponizne;
(TD) Luke 1 : 53 ogladnjele, njih je ispunio dobrima a bogate, njih je otpustio praznih ruku.
(TD) Luke 1 : 54 Došao je on u pomoć Izraelu sluzi svom uspomen svoje dobrote,
(TD) Luke 1 : 55 kao što bijaše rekao očevima našim, za ljubav Abrahamu i potomstvu *njegovu zauvijek. `
(TD) Luke 1 : 56 Marija proboravi s Elizabetom otprilike tri mjeseca, po tom se vrati kući.
(TD) Luke 1 : 57 Elizabeti dođe vrijeme kad trebaše rađati i ona donese na svijet jednog sina.
(TD) Luke 1 : 58 Njeni susjedi i njeni roditelji sazndoše da Gospodin nju bijaše ispunio svojom dobrotom i oni se radovaše s njom.
(TD) Luke 1 : 59 A, osmog dana, oni dođoše radi *obrezanja djeteta i htjedoše ga nazvati kao oca njegovog, Zaharije.
(TD) Luke 1 : 60 Tad njegova majka uze riječ: ` Ne, reče ona, on će se zvati Ivan. `
(TD) Luke 1 : 61 Oni joj rekoše: ` Nema nikog u tvojoj rodbini da nosi to ime. `
(TD) Luke 1 : 62 I oni davaše znakove ocu za doznati kako on htijaše nazvati ga.
(TD) Luke 1 : 63 On zaiska jednu pločicu u napisa ove riječi: ` Njegovo je ime Ivan `; i svi bijahu iznenađeni.
(TD) Luke 1 : 64 U tren, njegova usta i njegov jezik bijahu oslobođeni i on govoraše blagosiljajući Boga.
(TD) Luke 1 : 65 Tad strah zahvati sve koji stanovaše uokolo; i u gornjem kraju cijele Judeje govoraše se o tim događajima.
(TD) Luke 1 : 66 Svi oni koji ih doznaše zapamtiše ih u*srcu; oni sebi govoraše: ` Što će dakle biti to dijete? ` I uistinu ruka Gospodonova bijaše s njim.
(TD) Luke 1 : 67 Zaharije, njegov otac, bi ispunjen Duhom Svetim i prorokova ovim riječima:
(TD) Luke 1 : 68 `Blagoslovljen budi Gospod, Bog Izraelov, jer je pohodio narod svoj, izvršio oslobođenje njegovo;
(TD) Luke 1 : 69 i poribavio nam jednu snagu spase nja u obitelji Davida, sluge svog.
(TD) Luke 1 : 70 To je što on bijaše najavio ustima nekadašnjih *svetih proroka;
(TD) Luke 1 : 71 jedno spasenje koje nas oslobađa od neprijatelja naših i ruku svih onih koji nas mrze.
(TD) Luke 1 : 72 On je iskazao svoju dobrotu prema očevima našim i sjetio se svogsvetog *saveza,
(TD) Luke 1 : 73 prisega koju je načinio Abrahamu, našem ocu: dodijelio nam je
(TD) Luke 1 : 74 nakon što nas je oteo iz ruku neprijateljima, da mu služimo bez straha obred naš
(TD) Luke 1 : 75 u pobožnosti i pravednosti pod pogledom njegovim, tijekom svih dana naših.
(TD) Luke 1 : 76 A ti, dijete maleno, ti ćeš biti nazvan *prorok Sve-Višnjeg, jer ti ćeš hoditi naprijed pod pogledom Gospodovim, za pripraviti putove njegove,
(TD) Luke 1 : 77 za dati njegovom narodu saznanje spasa po oprostu grijehova.
(TD) Luke 1 : 78 To je učinak njegove ogromne dobrote našeg Boga: zahvaljuj ući njoj pohodila nas je s istoka zvijezda došla s visine.
(TD) Luke 1 : 79 Ona se prikazala onima koji se nalaze u tminama i sjeni smrti, da bi vodila naše korake na putu mira. `
(TD) Luke 1 : 80 Što se tiče djeteta, ono je raslo i duh se njegov snažio; i bi ono u pustinjama sve do dana svojeg očitovanja u Izraelu.