(IS) 1 Chronicles 20 : 1 Iduće godine u vrijeme, kad kraljevi obično idu u rat, povede Joab vojsku u boj i opustoši zemlju sinova Amonovih. Tada ode i opkoli Rabu, a David ostade u Jerusalemu. Kad je Joab bio osvojio i razorio Rabu,
(IS) 1 Chronicles 20 : 2 Uze David kralju njihovu s glave krunu. Imala je prema procjeni svojoj vrijednost od jednog talenta na zlatu i na dragom kamenju, što je bilo u njoj, i pristajala je glavi Davidovoj. On odnese iz grada plijen vrlo bogat.
(IS) 1 Chronicles 20 : 3 Narod, što je stanovao u njemu, dade odvesti, staviti ga na pile, na gvozdene brane i sjekire. Tako isto učini David sa svim ostalim gradovima sinova Amonovih. Tada se vrati David sa svom vojskom u Jerusalem.
(IS) 1 Chronicles 20 : 4 Potom dođe u Gezeru opet do boja s Filistejima. Pritom Hušanin Sibekaj ubi Sipaja, koji je pripadao rodu divova. Tako su bili oni pokoreni,
(IS) 1 Chronicles 20 : 5 Kad onda opet dođe do boja s Filistejima, ubi Elhanan, sin Jairov, Lahmija, brata Golijata iz Giteja, kojemu je koplje bilo kao vratilo.
(IS) 1 Chronicles 20 : 6 Opet onda dođe do boja kod Gata. Tu je bio jedan čovjek gorostas, koji je imao šest prsta na rukama i šest prsta na nogama, svega dvadeset i četiri. I on je pripadao rodu divova.
(IS) 1 Chronicles 20 : 7 Kad je on pogrdio Izraele, ubi ga Jonatan, sin Šimea, brata Davidova.
(IS) 1 Chronicles 20 : 8 To su bili potomci divova u Gatu i padoše od ruke Davidove i njegovih ratnika.